okt-nov-dec 2019

Rode Leeuw okt-nov-dec 2019
Titel Pag. Auteur
Verslag 16de Genealogische Ontmoetingsdag Limburg te Tongeren 121 Lambert Joosten
Uitreiking Edmond Delhougne Penning aan Piet Severijns 13 oktober 2019 te Tongeren 121 Lambert Joosten
Laudatio Piet Severijns, laureaat Edmond Delhougne Penning 2019 123 Guus Janssen
Parochieregisters uit de 19de en 20ste eeuw in het Rijksarchief te Hasselt (deel 3 en slot) 126 Rombout Nijssen
Hernieuwing lidmaatschap 2020 - Jaargang 51 "De Rode Leeuw" 133 Leo Boermans, Lambert Joosten
Josephus Theodorus Vanderlinden, onderwijzer-schoolhoofd uit Lanaken 134 Jean Maenen
Vraag- en antwoordrubriek 147 Mathieu Kunnen
Limburgse burgers als slachtoffers van de "Groote Oorlog" (aflevering 4) 148 Tony Schalenborgh
Aanwinsten documentatiecentrum - schenking nalatenschap Leo Custers (deel 4 en slot) 155 Mathieu Kunnen
Genealogische opzoekingen sinds 31 maart 2019 157 Mathieu Kunnen
Een speciaal woord van dank: beschermende, werkende en steunende leden 2019 158 Lambert Joosten
Inhoud jaargang 50 - 2019 159 Jean Maenen