Ontstaan en werking van Familiekunde Vlaanderen - Provincie Limburg vzw

Om te weten waar je naar toe gaat,
moet je weten waar je vandaan komt !

Ons hoofddoel is om alle geïnteresseerden te informeren, begeleiden en adviseren bij hun familieonderzoek.
Als enige genealogische vereniging in Belgisch Limburg kregen wij in 2015 de titel "Koninklijke Vereniging" naar aanleiding van het 50-jarig bestaan.

De voornaamste pijlers van onze vereniging

  • Uitbouw van een provinciaal genealogisch en heraldisch documentatiecentrum te Genk
  • Uitgave van het driemaandelijks tijdschrift "De Rode Leeuw" met genealogieën, kwartierstaten, praktische tips, familiegeschiedenissen, genealogisch en heraldisch nieuws, enz
  • Organiseren van een jaarlijkse "Genealogische Ontmoetingsdag Limburg" en een scholenproject, een drietal lezingen, archiefbegeleiding in het Rijksarchief te Hasselt en in ons documentatiecentrum
  • Advies geven tijdens genealogische dagen van andere genealogische verenigingen en heemkundige kringen
  • Introductielezingen verzorgen voor andere (culturele) verenigingen over het opzoeken en het maken van een stamboom, een kwartierstaat of een uitgebreidere familiegeschiedenis

Onze geschiedenis

  • 24 april 1965: Oprichting door Piet Severijns van "Gouw Limburg van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde". Tot 2003 bleef Piet vaandeldrager en stuwende kracht van VVF-Limburg. Tot op heden is hij het eerste en enige erelid van onze vereniging.
  • 2003: Nieuw bestuur en redactieraad voor het tijdschrift "De Rode Leeuw" en een duidelijke toekomstvisie - Verenigingsblad "De Rode Leeuw" inhoudelijk totaal vernieuwd
  • 2012: Naam gewijzigd in Familiekunde Vlaanderen – Provincie Limburg vzw