Wat vind je in onze collectie?

Geef de woorden op waarnaar je wil zoeken
Titelaflopend sorteren Type Auteur Jaargang Jaar Nummer
Vlaamse sagen en legenden Geschiedenis Dr. Jur. H. Thijs (Mauretus) 1986 vanaf pagina 15
Vlaamse schilders in het Noorden in het begin van de Gouden Eeuw Cultuur Kredietbank 1978
Vlaanderen, Openluchtmuseum Bokrijk, verleden en heden Cultuur Dr. L. Roppe (Gouv. Prov. Limburg) - Prof. Dr. K.C. Peeters en conservator M. Laenen 1975
Vlaanderen-Brussel: Limburg, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, Brabant, Henegouwen en Frans-Vlaanderen Aardrijkskunde ANWB - Joep Dohmen - Gert Bosch 1991
Vlaanderen-Limburg Tijdschrift Christelijke Vlaamse Kunstenaarsverbond 35 1986 209
Vlag (Vexilla Nostra 1966-1997 / Vlaggelijn 1998-2012) Tijdschrift Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde - Haarlem (12/jr.-25,00 €/Jr.) 2013 12
Vlaggen, Wat en hoe boekje. Bronnen Erfgoedcel Ieper 2012
Vlagprotocol, traditionele gebruiken en voorschriften Bronnen KL. Sierksma, vz. Stichting voor Banistiek en Heraldiek 1981 kopie 2 pag op 1 A4 pag 1-192
Vliermaal Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Vliermaalroot Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Vlijtingen Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Vochte Tijdschrift Heemkundige Kring Vucht t.a.v. Giel Vranken 1 t/m 21 ….. t/m 2014 ONTBREKEN Nrs. 1 t/m 85
Vochte Tijdschrift Heemkundige Kring Vucht (3/jaar) 22 2015 86+87+88
Vochte Tijdschrift Heemkundige Kring Vucht (3/jaar) 23 2016 89+90+91
Vochte Tijdschrift Heemkundige Kring Vucht (3/jaar) 24 2017 92+93+94
Vochte Tijdschrift Heemkundige Kring Vucht (3/jaar) 25 2018 95+96
Vochte 1 Tijdschrift - CDR/DVD Heemkundige Kring Vochte - Vucht 1 t/m 26 1960 t/m 1986 1 (1-29)
Vochte 2 Tijdschrift - CDR/DVD Heemkundige Kring Vochte - Vucht 27 t/m 38 1987 t/m 1998 2 (30-49)
Vochte 3 Tijdschrift - CDR/DVD Heemkundige Kring Vochte - Vucht 39 t/m 48 1999 t/m 2008 3 (50-69)
Vochte 4 Tijdschrift - CDR/DVD Heemkundige Kring Vochte - Vucht 49 t/m 51 2009 t/m 2011 4 (70-75)
Voeren - Kalender 1977 met tekeningen en schetsen Heemkunde O.V.V. (Overlegkomitee Vlaamse raadsleden der Voerstreek) 1977
Voeren - Kalender 1981 met tekeningen en schetsen Heemkunde Vlaamsgezinde gemeenteraadsleden van de Voerstreek en hun Overlegkomitee 1981
Voeren - Kalender 1986 met foto's Heemkunde Vlaams Overlegkomitee van de Voerstreek 1986
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 1 1983-1984 6
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 2 1984-1985 1+2+5+6
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 3 1985 1+6
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 4 1986 1+2+3+4+5
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 5 1987 1+2+3+4+5
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 6 1988 2+3+4+5
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 7 1989 1-2-3-4
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 8 1990 1+2
Volkskunde Kroniek Tijdschrift Fed. Volkskundige Kringen van Vlaanderen - afeling Leuven (4/jaar) 7 1999 nrs 3+4
Volkskunde Kroniek Tijdschrift Limburgse Volkskundige Genootschap (4/jaar) 10 1998 nrs 1 t/m 4
Volkskunde Kroniek Tijdschrift Limburgse Volkskundige Genootschap (4/jaar) 11 1999 nrs 1 t/m 4
Volkskunde Kroniek Tijdschrift Limburgse Volkskundige Genootschap (4/jaar) 12 2000 nrs 1 t/m 4
Volkskunde, driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven, jg. 74, nr. 3 Volkskunde Volkskunde Limburg 1973 speciaal nummer t.g.v. het 20-jarig bestaan van het Openluchtmuseum te Bokrijk
Volkskundige Kroniek Tijdschrift - Mededelingsblad Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen (Leuven) (4/jaar) 1 t/m 5 1993 t/m 1997 ONTBREKEN
Volkskundige Kroniek Tijdschrift - Mededelingsblad Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen (Leuven) (4/jaar) 6 1998 3+4
Volkskundige Kroniek Tijdschrift - Mededelingsblad Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen (Leuven) (4/jaar) 7 1999 1+2
Volkskundige Kroniek Tijdschrift - Mededelingsblad Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen (Leuven) (4/jaar) 8 t/m 14 2000 t/m 2006 alle Jg. nrs. 1 t/m 4
Volkskundige kalender van het Vlaamsche land met register Cultuur Gebr. Celis 1990
Volksreligieuze kalender van het Maasland 19de - 20 ste eeuw Religie Landelijke Giden Elen - Hans Geybels 1996
Volkstaal en volksleven in het werk van PIETER Breugel Geschiedenis Dr. Jan Grauls 1957
Voluit Limburgen, De Kempen - Ontdekkingsgids 2011 Toerisme Provinciebestuur Limburg - dienst toerisme 2011
Voluit Limburgen, De Voerstreek - Ontdekkingsgids 2011 Toerisme Provinciebestuur Limburg - dienst toerisme 2011
Voluit Limburgen, Haspengouw - Ontdekkingsgids 2011 Toerisme Provinciebestuur Limburg - dienst toerisme 2011
Voluit Limburgen, Maasland - Ontdekkingsgids 2011 Toerisme Provinciebestuur Limburg - dienst toerisme 2011
Vreemden op vertrouwd terrein - Het sociaal-culturele leven en de emigratie van Belgische migranten in het noorden van Frankrijk (1850-1914) Bronnen Saartje Vanden Borre 2012
Vreren Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Vriend en vijand, mémoires: Het aangrijpend feitenverhaal over het verzetswerk op de Zwarte Plak, verteld aan Jan Derix (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Bert Poels 1977
Vriendenboek Donaat Snijders O.S.C. Boek GHK-Kinrooi (Mathieu Kunnen) 1986
Vrijen en trouwen onder de stamboom tgv Tentoonstelling Bokrijk Syllabus Michiel Mispelon voor VVF-Limburg vzw 1975
Vrijwilligers-academie Limburg Wetgeving - praktijkboek Provincie Limburg 2007
Vroomheid in steen en ijzer - Maaseiker veldkruisen, gevel- en veldkapellen Geschiedenis Martinus Boonen - Jackie Vancleef (Werkgroep Doco. Maaseik) 2005
Vrouwen van Ravenbrück, voor Mariette Druart, verzetstrijdster en martelares Geschiedenis - Oorlogen Ludo van Eck (Herdruk uit 1968, 1970, 1980) 1982
Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen, Brugge Geschiedenis Anna Delva 1983
Vucht in de Tweede Wereldoorlog - Een Maasdorp in de maalstroom van de wereld (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Ferre Weustenraad - Heemkundige Kring Vochte - Vucht 2015
WENDELEN Govaart, Herk-de-Stad 1580 / Gent 1667 Genealogie Gemeente Herk-de-Stad 2009
WEYTJENS: Familietijdschrift: Naar onze bron. Een kroniek van de familie Weytjens Tijdschrift - Genealogie ? Weytjens 1973 t/m 1981 Nrs. 1 t/m 25 (nr. 5 ontbreekt)
WIDEUX: Stenen en Heren van Wideux Genealogie Reg. Landschap Herk en Mombeek Hasselt - Alida Vanholst 1998
WIJNANDS R.N.A. - Familie- en Nijverheidsgeschiedenis Genealogie F. Goole (overdruk uit Vlaamse Stam) 5 1969
WIMMER Genealogie Genealogische Familiedossiers
WINTMOLDERS, De stam Windmolders, Zepperen Genealogie Willy Wintmolders ?
WINTMOLDERS, de stam Genealogie Pater Willy Wintmolders
WIN{c}KELMOLEN Genealogie Jan H. Hanssen mmv Frits W.H. Winkelmolen 1998
WITTERS, een veel voorkomende familienaam in de Kempen Genealogie Heemkundige Kring Beverlo vzw - Jos Bormans 2011
Waar een huis placht te staan - de oudste woonplekken van Veldwezelt en hun bewoningsgeschiedenis Heemkunde (boek+CD-R) HKK Wiosello - Ignace Geurts - Jean-Pierre Swinnen 2013
Waar is de tijd: Limburg, 1000 jaar Limburgers en hun rijk verleden - 20-delige reeks Geschiedenis Waanders uitgevers, Heemkunde Limburg, Fed. Geschied- en Oudheidkundige kringen van Limburg 1998-2000 20 delen in verzamelband à 150 bef + 350 bef
Waar is de tijd: Limburg, 1000 jaar Limburgers en hun rijke verleden (19-delige reeks) Geschiedenis Waanders/Diogenes ism Heemkunde - en Fed. Geschied- en Oudheidk. Kringen Limburg 1998 1
Waar staan we met de monumentenzorg? Verslag v/d 15de Interlimburgse Monumentendag, Tongeren, 25 oktober 1989 Tijdschrift - Heemkunde Publiv. Reeks Kunst en Oudheden in Limburg 1990 33
Waffen-SS, De elite van het Duitse leger - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen John Keegan - Standaard Uitgeverij (1995) 1990
Wapenboek van Brabant Heraldiek F. Goole 1971
Wapenboek van het Heraldisch College Deel 1 (1-100) Heraldiek Heraldisch College Familiekunde Vlaanderen vzw 2005 1
Wapenboek van het Heraldisch College Deel 2 (101-200) Heraldiek Heraldisch College Familiekunde Vlaanderen vzw 2006 2
Wapenboek van het Heraldisch College Deel 3 (201-300) Heraldiek Heraldisch College Familiekunde Vlaanderen vzw 2007 3
Wapenboek van het Heraldisch College Deel 4 (301-400) Heraldiek Heraldisch College Familiekunde Vlaanderen vzw 2014 4
Wapenboek van het Heraldisch College, Familiekunde Vlaanderen vzw, deel IV (301 tot 400) Heraldiek Heraldisch College FV-Merksem 2015 Ter gelegenheid van onze viering 50 jaar FV-Limburg
Wapenboek, Abdissen van Herkenrode Heraldiek Guido Caluwaerts, Jean-Marie de Cartier d'Ives - Herkenrode vzw 2004
Wapenboek, deel IV (301-400) Heraldiek Heraldisch College FV 2015 naar aanleiding 50 jaar FV-Limburg vzw
Wapenkunde Syllabus Paul Van Baelen 1975 eerste uitgave
Wapenkunde Syllabus Paul Van Baelen 1980 tweede uitgave
Wapenkunde Syllabus René Vroomen 2015
Wapenkunde, kursus voor gidsen Syllabus Paul van Baelen, Prov. Verbond voor Toerisme in Limburg 1968
Wapenregister van de Nederlandse adel Heraldiek W. Books 2014
Wapensagen uit de Nederlanden met wapentekeningen van Marc Cheron Heraldiek Homunculus - Marc Van de Cruys 2007
Wapensagen uit de Zuidelijke Nederlanden met wapentekeningen van Marc Cheron Heraldiek Homunculus - Marc Van de Cruys 2003
Wappensammlungen in öffentlichem und privatem Besitz (I) Bronnen Verlag Deger und Co, Inhalt Gerhard Gessner - Ingeborg und Hartmut Reclam en Matthias Ellebrecht 1983 Band 16
Warschau-Opstand 'Polen vecht'- Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Gunter Deschner -Standaard Uitgeverij (1992) 1991
Was opa een Nazi? (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Koen Aerts (Ugent) - uitg. Lannoo 2017
Wat 'n Leven! Mannen en vrouwen in de Middeleeuwen Geschiedenis Roger Linskens 1976 Deel 2
Wat 'n Leven! Straten en huisen, eten en drinken in de Middeleeuwen Geschiedenis Roger Linskens 1974 Deel 1
Waterloo Geschiedenis Pierre Arvers Frans
Wavriensia Tijdschrift Cercle Historique et Archélogique de Wavre et de la Region (6/jr)
Weekblad - Montfort Heemkunde - infoblaadje Mededelingen voor gemeente en parochie Montfort 23 1983 week 22 nr 22
Wegwijs in Limburg 2013 Bronnen Provinciebestuur Limburg 2013
Wel en wee v/d Donderslaghoeve te Wijshagen in de Limburgse Kempen (1209-1968) Geschiedenis - Genealogie Heemkundige Kring De Reengenoten Meeuwen-Gruitrode - Martin Vliegen 2011
Wellen (boek 1-5) Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Wenken en adressen voor genealogisch onderzoek in het buitenland (2de herziene druk) Bronnen Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag - C.W. Delforterie en W. Wijnaendts van Resandt 1977 CBG-reeks nr 4
Wespennest Leeuwarden- De Geschiedenis v/d strijd v/d Duitse nachtjagers en geällieerde luchtmacht boven Nrd-Nederland 1940-1945 Geschiedenis Ab A. Jansen 1976 Deel 1 - 1940-1942
Wespennest Leeuwarden- De Geschiedenis v/d strijd v/d Duitse nachtjagers en geällieerde luchtmacht boven Nrd-Nederland 1940-1945 Geschiedenis Ab A. Jansen 1979 Deel 2 - 1942-1943
Wetenschappelijke Tijdingen Erfgoed Orgaan v/d Vereniging voor Wetenschap - dr. J. Goossenaerts 27 1968 6 (overdruk TD 1/2 pag. 401-412)
Wettelijke akten Bronnen - Genealogie Theo Stevens 2010-2015 Bruine lederen kaft
Weytjens - Naar onze Bron, een kroniek van de familie Weytjens. Tijdschrift - Genealogie Hendrik Weytjens (Hasselt), Luc Weytjens (Mortsel) en Norbert Renwart (Brussel) 1973/1981 nrs 1 t/m 25
Wie heeft wat? Bronnen VVF-Geneatheek Limburg 1998
Wie heeft wat? - Geneatheek Bronnen VVF-Limburg - Johnny Spooren 1998
Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd Verhalen R. Laere - P. Nijssen 2007
Wie was wie in Sint-Truiden Bronnen - Genealogie Stedelijke Openbare Bib Trudonensia - Willem Driesen en Kamiel Stevaux 2011
Wijchmaal doorheen maanden en eeuwen - tentoonstellingscataloog Heemkunde Heemkundige Kring Wijchmaal 1986
Wijchmaal, klapper op de Burgerlijke Stand van Wijchmaal 1800-1900 Bronnen - Genealogie J. Cuyvers - Heemkundige Kring Peer vzw 1988
Wimmertingen Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1972-1974 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Wimmertingen Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Winkler Prins - Encyclopedie Bronnen Elsevier Amsterdam-Brussel 8 1977 Deel 1+2+3
Wintershoven Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Winterslag uitgeput, opgegraven beelden Geschiedenis - Heemkunde vzw Heemkring Heidebloemke Genk 2013
Wiosello Tijdschrift Erfgoedkring Veldwezelt en Kesselt (4/jr.) 1 t/m 12 1986 t/m 1997 ONTBREKEN
Wiosello Tijdschrift Erfgoedkring Veldwezelt en Kesselt (4/jr.) 13 t/m 17 1998 t/m 2002 49 t/m 68
Wiosello Tijdschrift Erfgoedkring Veldwezelt en Kesselt (4/jr.) 18 2003 69+70+72 ONTBR. 71
Wiosello Tijdschrift Erfgoedkring Veldwezelt en Kesselt (4/jr.) 19 t/m 25 2004 t/m 2010 73 t/m 100
Wiosello Tijdschrift Erfgoedkring Veldwezelt en Kesselt (4/jr.) 26 2011 101 + 103 ONTBR. 102
Wiosello Tijdschrift Erfgoedkring Veldwezelt en Kesselt (4/jr.) 27 t/m 33 2012 t/m 2018 ONTBREKEN
Wit en Zwart, Verzet en collaboratie in een Vlaams dorp Geschiedenis - Oorlogen Roger Rutten 2008
Witste nog, koempel Muziek - LP Mijnwerkersgroep Carboon 1976
Woeringen en de oriëntatie van het Maasland Geschiedenis J. Goossens - Vereniging voor Limburgs Dialect- en Naamkunde vzw 1988
Wonck Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Wonen in de Kempen, door de eeuwen heen - Tentoonstellingsproject Kempische Museumroute, 13 april / 30 september 1997 Geschiedenis - Heemkunde Frans Vandenbergh, vz. Kempische Museumroute 1997
Woordenboek van de Limburgse Dialecten: Niet-agrarische vakterminologieën - Bierbrouwers en stroopstokers Tijdschrift - Ethymologie DrS. H.H.A. Van de Wijngaard en Dr. H. Crompvoets II-2 1988
Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk A t/m K Bronnen - Genealogie Frans Debrabander 1993 DEEL 1
Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk L t/m Z Bronnen - Genealogie Frans Debrabander 1993 DEEL 2
Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, 2 delen: A-K, 813 p. en L-Z, p. 814-1552 Bronnen - Genealogie Frans Debrander - Gemeentekrediet, Brussel 1993
Zaligverklaring Pater Valentinus, Rome-Hasselt 2003 Religie Ruben Callens, Pater Hermans (vice-postulator) 2003
Zanniken-Nieuwsbrief Tijdschrift Heemkring Ieper (4/jaar) 10 1992 4
Zanniken-Nieuwsbrief Tijdschrift Heemkring Ieper (4/jaar) 11 1993 2+3+4
Zanniken-Nieuwsbrief Tijdschrift Heemkring Ieper (4/jaar) 12 1994 1 t/m 4
Zanniken-Nieuwsbrief Tijdschrift Heemkring Ieper (4/jaar) 13 1995 1+2+3
Zanniken-Nieuwsbrief Tijdschrift Heemkring Ieper (4/jaar) 14 1996 1 t/m 4
Zanniken-Nieuwsbrief Tijdschrift Heemkring Ieper (4/jaar) 15 1997 1+2+4
Zegelbeschrijving en wapenkunde van de Belgische gemeenten Heraldiek Gemeentekrediet van België - Lieve Viaene-Awouters 30 1976 overdruk Jrg 30/118 pag 269-274
Zegels Bronnen Bib. Voor Geslacht- en wapenkunde - C. Pama - J.C.P.W.A. Steenkamp 1943 Nr. 08
Zegels Heraldiek J. Steenkamp 1943 8
Zelem (3) - A-I , J-R , S-Z Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Zetboek en Vasten Ligger 1769 'Caggevinne-Lovens' Heemkunde FV -regio Diest, Martien Mondelaers e.a. 2012
Zevenjaarlijkse Kroningsfeesten Tongeren Geschiedenis Comité Kroningsfeesten / Stad Tongeren 1995
Zichem, Liber animarum parochiae Zichenensis de anno 1634 - Gezinsreconstructie via parochianentelling 1634 Bronnen vzw Heemkring Averbode - Eddy Exelmans 2014 kerkarchief suppl. 23007
Zichen-Zussen-Bolder Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Zichten v/h oude Hasselt door P.M. Bamps (1862-1932) en aktuele schetsen door studenten v/h Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1975 13
Zo schreven onze voorouders, Nederlands schrift tussen 1450 en 1700 Bronnen - Oud Schrift Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag - B.N. Leverland 1980 CBG-reeks nr 8
Zoals het gezeid is… Van Schakkebroek naar China - Jef Vos, missionaris van Scheut Genealogie - Reisverslag Luc Vos 2012
Zolder Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Zolder Tijdschrift - Cultuur Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg 1966
Zondag aan de Maas - een reeks kwatrijnen Heemkunde R.D. D. Snijders o.s.c. 1975
Zonhoven Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Zoo wreeselijk gescheiden - over de dodendraad in Lanaken tijdens de Eerste Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Dienst Erfgoed Lanaken 2015 2
Zoutleeuw, kunstschrijn van Brabant - uitgegeven tgv opening KB-kantoor 'De Rode Leeuw' te Zoutleeuw Toerisme - Brochure KB 1976
Zuidlimburgse plaatsnamen - Excerpten 14de-16de eeuw Aardrijkskunde E. Ulrix - J. Paquay, Leuven - Brussel 1932
Zuidlimburgse plaatsnamen - Toponymica IV Bronnen E. Ulrix, J. Paquay - Vlaamse Toponimische Vereniging Leuven 1932
Zusters voor Diepenbeek, 150 jaar Zusters Ursulinen in Diepenbeek 1853-2003 Geschiedenis - Genealogie Parochiale school PAleiS Diepenbeek (PAS) 2003
Zutendaal Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Zutendaal (met kaart) 1916-1966 Toerisme Studentenbond 'De Heikleuters' van Zutendaal 1966
Zutendaal - Stembureau 1 t/m 8 Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur
de BARY Genealogie Genealogische Familiedossiers 2000
de BLOURGE: Généalogie de famille ….., Supplément à la revue mensuelle Genealgoie 1937 Overdruk uit Le Parchemain
de CORSWAREM, bijdragen tot de geschiedenis van de familie…. Genealogie L. Galicia, P. Potargent, voorwoord Dr. M. Bussels 1973
de LEEUW Genealogie Genealogische Familiedossiers
de RETHY: Généalogie …. Genealogie Maurice Goyens 1954 Overdruk uit L'Intermédiair des Généalogisters Nr. 3/1954
l' Église Saint-Barthélémy à Liège Heemkunde Feuillets Archéologiques de la Société Royale le Vieuw-Liége 1957
van de SCHOONVLIET: Généalogie de la famille ….., extrait de La Noblesse Belge, Annuaire de 1935-1939 Genealogie R. Goffin 1939
à LAPIDE (Van-den Steen) Genealogie A. Remans en Fr. Van Winkel 1968 overdruk uit Tijdschrift Limburg

Pagina's