Wat vind je in onze collectie?

Geef de woorden op waarnaar je wil zoeken
Titel Typeaflopend sorteren Auteur Jaargang Jaar Nummer
Maria van Bourgondië, een begeerde bruid Geschiedenis Eduard De Maesschalck 1982
Meeuwen, 6 de. 1648 - St.- Niclaesdag Geschiedenis G. Juvens-Geerkens - De Reengenoten Meeuwen LOSSE BLADEREN
Mélanges Liégeois Geschiedenis Analecta Ecclesiastica Leodiensia - Doyen Jean Paquay 1937 Fascicule VI
Mémoire historique sur les anciennes limites et circinscriptions de la Province de Limbourg Geschiedenis Guil. Jos. De Corswarem, Documentatiecentrum Hamont-Achel 1998 Herdruk Limburgse Studie nr 2
Mémoires: De Landelijke bevolking der Kempen, gedurende de 19de eeuw Geschiedenis Académie Royale de Belgique - E. Vliebergh 1905 2de Serie -Tome II (boek losgekomen)
Mijnerfgoed in Limburg, putten uit een eeuw steenkool Geschiedenis Openbaar Kunstbezit Vlaanderen 2009
Miscellanea Trjectensia - Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht (1662-1962) Geschiedenis LGOG-Maastricht 1962
Misdaad en straf, criminaliteit en strafrecht tijdens het Andien Régieme in Maaseik Geschiedenis Martin Boonen (Werkgroep Documentatiecentrum Maaseik) 2009
Modern woordenboek der Belgische gemeenten Geschiedenis Albert Houet 1960
Momenten uit drie eeuwen Kluishistorie - Achelse Kluis Geschiedenis P. Domien de Jong - Achelse Kluis 1973
Monumenten en landschappen Geschiedenis Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 16 1997 1
Monumentenzorg Geschiedenis KB - André De Naeyer 1975
Namen 1914 Geschiedenis Ernest Claes -Uitg. Standaard Boekhandel NV 1932 5de druk
Nicolaas Rockox 'friend and patria' of Peter Paul Rubens Geschiedenis Frans Baudouin - KB 1977
Noblesse Chevalerie Lignages Geschiedenis Faculteit der Letteren der Universiteit 1959
Norice sur la Seigneurie de Neerhaeren Geschiedenis Louis baron de Crassier (Pub. d/l Société historique et archéologique dans le Limbourg à Maastricht 1927 tome 63 - overdurk
Notice sur la Seigneurie de Neerhaeren Geschiedenis Louis baron de Crassier (Pub. d/l Société historique et archéologique dans le Limbourg à Maastricht 1927 Tombe LXIII
Notre Pays (Ons Land) Geschiedenis August Smets
Ons leger in den Wereldoorlog, Deel I: Luik Geschiedenis Paul De Mont - Max Olens 1935 overdruk Sportwereld's Bibliotheek - De Oogst Nr. 4
Ons Leuven Geschiedenis Eugène Sprengers 1995
Ontstaan, groei en bloei van onze Faculteiten in Limburg Geschiedenis Jos Wilmots 1998
Oorsprong en geschiedenis van De Limburgers Geschiedenis prof. Dr. W. Jappe Alberts 1981
Oost West, Limburg Best. Het verhaal van de scheiding van de beide Limburg in 1839, begeleidende folder bij de gelijknamige tentoonstelling Geschiedenis Karel Verhelst, Hasselt 2009 ongepag. + Ill.
Op kot in Leuven en het dagelijks studentenleven tussen 1948 en 1980 Geschiedenis Peter Cuypers 1992
Op stap met de Genealoog door de geschiedenis Geschiedenis J.M. Debois 2013 2de vermeerderde druk
Openingsrede zitting der Provincieraad van Limburg bij den dood van Koning Albert - 1934 Geschiedenis Provincieraad van Limburg 1934
Openingsrede zitting der Provincieraad van Limburg bij den dood van Koningin Astrid - 1935 Geschiedenis Provincieraad van Limburg 1935
Openingsrede zitting der Provincieraad van Limburg: Limburg's naaste toekomst - een werkprogramma Geschiedenis Provincieraad van Limburg 1945
Openingsrede zitting der Provincieraad van Limburg: Toerisme in Limburg Geschiedenis Provincieraad van Limburg 1968
Ophoven en Geistingen door de eeuwen heen Geschiedenis D. Snijders en H.J. Geerkens 1966
Oudheid en Middeleeuwen Geschiedenis Joseph Halkin 1931
Over 100 jaar in de Kempen Geschiedenis Peregrinus - Tongeren 1890
Parma, 1579-1979, Spieghel der Spaense Tyrannye (NL-versie) Geschiedenis LGOG-Maastricht 1979 Trajectum 1
Pelgrim over aardse landen, gedenkboek Hilarion Thans, naar aanleiding van de eerste verjaardag van zijn overlijden 10-01-1964 Geschiedenis P. Bruno Vijdt, Prov. Overste der Minderbroeders 1965
Perrons in het Land van Loon Geschiedenis M. Driessen - Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg 1979
Pierre de Coninc et Jean Breidel, tribus Brugeois au débur du XIV siècle Geschiedenis dr. J. F. Verbruggen -Genootschap Societé d' Emulation Brugge XCXVII 1970 1 (overdruk TS 'Handelingen' pag.61-89)
Postproject: Hamont, de geheimen van zijn brievenpost en Achel, op kruispunt van de diligences Geschiedenis Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont' Guido Tijskens - Luc Van de Sijpe 2014
Provinciale school voor bouwvakkerarbeiders en Provinciale leergangen v/h bouwbedrijf 1967-1986 Geschiedenis Provincie Limburg - Cultuurraad 1986
Quatre actes relatief à Montenaken 1476 Geschiedenis H. Vander Linden 1909 Overdruk
Revue Belge de Philologie et d' Histoire (FR/NL) deel XVI Geschiedenis Soc. Pour le Progês des Études Philologiques et Historiques Bruxelles 1937 nrs 1/2
Revue Belge de Philologie et d' Histoire (FR/NL) deel XVI Geschiedenis Soc. Pour le Progês des Études Philologiques et Historiques Bruxelles 1937 nrs 3/4
Revue Belge de Philologie et d' Histoire (FR/NL) deel XVII Geschiedenis Soc. Pour le Progês des Études Philologiques et Historiques Bruxelles 1938 nrs 3/4
Revue Belge de Philologie et d' Histoire (FR/NL) deel XXIX Geschiedenis Soc. Pour le Progês des Études Philologiques et Historiques Bruxelles 1951 nr 1
Sagalassos, city of dreams (29-10-2011/17-06-2012) Geschiedenis Gallo-Romeins Museum Tongeren 2011
Shell-journaal van Nederlandse stadspoorten Geschiedenis Dr. J.M. Fuchs - W.J. Simons 1978
Silouettes d'Ancêtres - Deel I Geschiedenis Théodore de Renesse 1924
Silouettes d'Ancêtres - Deel II Geschiedenis Théodore de Renesse 1828
Sint-Truiden 1300, St.-Truiden Zilver + Sint-Trudo Portret + Sint-Truiden in de 18de eeuw (in foedraal) Geschiedenis Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst, Begijnhofkerk St.-Truiden 1993
Sint-Truiden 1784: Criminele histories in een Luikse stad Geschiedenis Frank Decat - Davidsfonds Uitgeverij nv, Leuven 2012
Sint-Truiden: Historische bijdragen Geschiedenis Geschied- en Oudheidkundige Kring van Sint-Truiden 1968
Sint-Truiden: La ville de Saint-Trond au moyen age: Des origines a la fin du XIVe siecle Geschiedenis J.L. Charles, Paris 1965
Sooi - Gesprekken met soldatenaalmoezenier Sooi Willems uit Neerpelt Geschiedenis Mark Deltour 1990
Stevaux, Historische bijdrage over Sint-Truiden en omgeving aan Kamiel Stevaux Geschiedenis Geschied- en Oudheidkundige Kring van Sint-Truiden 2006
Stift te Thorn Geschiedenis Gilbert Minten/Werkgroep Documentatie Maaseik 1997
Tessenderlo, Groen vakantieoord Geschiedenis Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg 1971
Toen Tongeren noch Romeins was Geschiedenis 3 losse delen
Tongeren, van Romeinse civitas tot middeleeuwse stad Geschiedenis Henry Baillien Maaslandse Monografieën nr 29
Tor hier en terug, Burentwisten tussen Hasselt en Zonhoven Geschiedenis Het Stadsmus Hasselt 2009 29
Trappisten 150 jaar in Achel 1846-1996 Geschiedenis Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont', Luc Van De Sijpe 1996
Trots op Kinrooi (Naar aanleiding van 40 jaar fusiegemeente) Geschiedenis Gem. Kinrooi - Hubert Van Eygen, Mathieu Kunnen, Eddy Smeets 2011
Tussen beleid en belang: Geschiedenis van de Kamer van Koophandel in België 17de-20ste eeuw) - Dossier reeks 2 / 10 Geschiedenis Educatieve Dienst - AR-Brussel en de RA in de Provinciën 1995
Uit de Belgische Archiven 1905-1914 Geschiedenis Ministerie van Buitenlandse Zaken te Berlijn 1915
Uit het verleden van Meeswijk Geschiedenis Godfried Gijsen 1984
Uit met je Krant – Fiets- en Wandeltoerisme in Limburg map Geschiedenis Het Belang van Limburg 1995
Uitgaven v/d Stichting Eijsdens verleden Geschiedenis Stichting Eijsdens verleden (NL) (1 uitg.) 1 1977 1
Uitgaven v/d Stichting Eijsdens verleden Geschiedenis Stichting Eijsdens verleden (NL) (3 Uitg.) 2 1978 2+3+4
Uitgaven v/d Stichting Eijsdens verleden Geschiedenis Stichting Eijsdens verleden (NL) (4/jaar) 3 1979 5+6+7+8
Uitgaven v/d Stichting Eijsdens verleden Geschiedenis Stichting Eijsdens verleden (NL) (4/jaar) 4 1980 9+10+11 (12 ontbr.)
Uitgaven v/d Stichting Eijsdens verleden Geschiedenis Stichting Eijsdens verleden (NL) (4/jaar) 5 1981 13/14 (15+16 ontbr.)
Uitgaven v/d Stichting Eijsdens verleden Geschiedenis Stichting Eijsdens verleden (NL) (4/jaar) 6 1982 19+20 (17+18 ontbr.)
Une médaille du comte Arnould II de Bentheim (1554-1606) Geschiedenis F. Baillion 1953
Van 2 Heiligen Jofferen, 2 eeuwen Harlindis en Relindisverering Geschiedenis Martin Boonen / Werkgroep Documentatie Maaseik 1997
Van bedelaars, vagebonden en andere 'schuinmarsjeerders' - Kleine en grote criminaliteit te Mechelen in de 17de eeuw - Bijlagen/Bronnen Geschiedenis Vrije Universiteit Brussel - Prof. Dr. H. Soly 1989-1990 Deel 2
Van eenheid naar deling van de Provincie Limburg - De grensscheiding in 1839….. Geschiedenis Dr. G.J.B. Verbeet 1989
Van Eyck en de Gotiek: Classisme, Romantiek en Naturalisme ten overstaan van de Nederlandse Premitieven Geschiedenis Dr. A. Stubbe (Vlaamse Pockets 56) 1962 2de druk
Van olie en wijn. Geschiedenis van verpleegkunde, geneeskunde en sociale zorg Geschiedenis A.P.M. van der Meij-de Leur - Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel 1971
Van Scheveningen tot Waterloo 1813-1815 Geschiedenis Hendr. C. Diferee
Vereniging van de Leopoldsorde (Fr en Nl) Geschiedenis Gerard H. 2008
Vereniging van de Leopoldsorde (Fr en Nl) Geschiedenis Gerard H. 2010
Vijftig jaar vredegerecht van het kanton Genk 1958-2008 Geschiedenis Paul Vrancken en Alex Marut (Heidebloemke Genk) 2008
Vijftig jarig politiek leven in Limburg van staatsminister (1875-1925) Joris Helleputte (*1852+1925) Geschiedenis Prof. Dr. Jaak Boonen 1925
Vlaamse sagen en legenden Geschiedenis Dr. Jur. H. Thijs (Mauretus) 1986 vanaf pagina 15
Volkstaal en volksleven in het werk van PIETER Breugel Geschiedenis Dr. Jan Grauls 1957
Vroomheid in steen en ijzer - Maaseiker veldkruisen, gevel- en veldkapellen Geschiedenis Martinus Boonen - Jackie Vancleef (Werkgroep Doco. Maaseik) 2005
Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen, Brugge Geschiedenis Anna Delva 1983
Waar is de tijd: Limburg, 1000 jaar Limburgers en hun rijk verleden - 20-delige reeks Geschiedenis Waanders uitgevers, Heemkunde Limburg, Fed. Geschied- en Oudheidkundige kringen van Limburg 1998-2000 20 delen in verzamelband à 150 bef + 350 bef
Waar is de tijd: Limburg, 1000 jaar Limburgers en hun rijke verleden (19-delige reeks) Geschiedenis Waanders/Diogenes ism Heemkunde - en Fed. Geschied- en Oudheidk. Kringen Limburg 1998 1
Wat 'n Leven! Mannen en vrouwen in de Middeleeuwen Geschiedenis Roger Linskens 1976 Deel 2
Wat 'n Leven! Straten en huisen, eten en drinken in de Middeleeuwen Geschiedenis Roger Linskens 1974 Deel 1
Waterloo Geschiedenis Pierre Arvers Frans
Wespennest Leeuwarden- De Geschiedenis v/d strijd v/d Duitse nachtjagers en geällieerde luchtmacht boven Nrd-Nederland 1940-1945 Geschiedenis Ab A. Jansen 1976 Deel 1 - 1940-1942
Wespennest Leeuwarden- De Geschiedenis v/d strijd v/d Duitse nachtjagers en geällieerde luchtmacht boven Nrd-Nederland 1940-1945 Geschiedenis Ab A. Jansen 1979 Deel 2 - 1942-1943
Woeringen en de oriëntatie van het Maasland Geschiedenis J. Goossens - Vereniging voor Limburgs Dialect- en Naamkunde vzw 1988
Zevenjaarlijkse Kroningsfeesten Tongeren Geschiedenis Comité Kroningsfeesten / Stad Tongeren 1995
België in het Romeins tijdvak, administratieve indelingen van het vroege en late Keizerrijk - Archeologische kaarten van België Geschiedenis - Aardrijkskunde Nationale dienst voor opgravingen 1968 Deel 1+2
De landelijke bewoning in de Romeinse tijd - Archeologische kaarten van België Geschiedenis - Aardrijkskunde Nationale dienst voor opgravingen 1972 Deel 3
Eenheid op papier: De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I Geschiedenis - Aardrijkskunde Jan Rogiers - Bart van der Herten 1994
Geschiedenis van de beide Limburgen - tot 1632 Geschiedenis - Aardrijkskunde W.Jappe Alberts, Assen 1974 Deel 1 - 2de druk (bijgewerkt)
Geschiedenis van de beide Limburgen - vanaf 1632 tot ca 1918 Geschiedenis - Aardrijkskunde W.Jappe Alberts, Assen 1983 Deel 2 - 2de druk
Historische atlas van Limburg - II. Serie kerkhistorische kaarten, Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige provincie Limburg en omliggende gebieden 1801-1821 Geschiedenis - Aardrijkskunde W.A.J. Munier Aassen/Amsterdam 1978
Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden: Achel (4) + Hammont (4) + Bree (4) + Maaseyck (4) + Stockem (2) + Infomap Geschiedenis - Aardrijkskunde Ferraris ????
Kleine atlas voor de geschiedenis van beide Limburgen, met inleiding Geschiedenis - Aardrijkskunde J.H.M. Wieland (red.) Leeuwaarden/Maastricht 1989 2de druk
L'andien vous de Looz, l' Histoire et l' archéologie de la provence de Limbourg (diverse losse blz.) Geschiedenis - Archeologie D.C. Bamps 1897-1901
Gesprekken en interviews op recorderband Geschiedenis - Bandopname NGV-afdeling Kempen- en Peelland 1970
Onderzoekgids voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in Haspengouw Geschiedenis - CDR/DVD Erfgoed Haspengouw 1993
Beringen-Mijn: wonen en werken Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1979 24
De Oostenrijkse Nederlanden, het Prinsbisdom Luik en het Graafschap Loon in de 18e eeuw. Bijdrage over cultuur, politiek en economie Geschiedenis - Cultuur W. Scheelen, C. G. De Dijn (red.) Provincie- bestuur van Limburg, Cult. aangelegenheden 1989 Uit de reeks Kunst en Oudheden in Limburg
De Provinciale Actie: 'Een toekomst voor ons verleden', concepties, projecten, acties Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1976 15
De zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten te Hasselt Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1975 9
Een keuze uit het kerkelijk kunstbezit v/d parochies van Groot-Herk-de-Stad Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1980 25
Een keuze uit het kerkelijk kunstbezit v/d parochies van Groot-Sint-Truiden Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1977 19
Een toekomst voor ons verleden / De vrijwaring v/h archituraal patrimonium in Limburg Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1976 14
Het Begijnhof van Sint-Truiden en de oude muurschilderingen in de kerk Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1974 4
Het orgelbezit in de Provincie Limburg Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1976 16
Industrieel Erfgoed in Limburg Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1979 18
Kerkelijk kunstbezit van de Sint-Pieters-Bandenparochie van Beringen Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1978 20
Mens en machine 1750-1940 / Ontwikkelingen o/h terrein van industriële archeologie in Belgisch en Nederlands Limburg Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1977 17
Munt in Limburg Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1981 26
Museum Plantin-Moretus/prentkaartenkabinet, Programma 2011 Geschiedenis - Cultuur Stad Antwerpen 2010
Oude kunst uit de Belgisch-Limburgse Maasvallei Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1974 5
Oude kunst uit de verzameling van de 'Vrienden van het Begijnhof' te Sint-Truiden Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1974 3
Sint-Hubertus in de Limburgse bedehuizen Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1973 1
Zichten v/h oude Hasselt door P.M. Bamps (1862-1932) en aktuele schetsen door studenten v/h Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1975 13
Alden Biesen: Inventaris van het archief van de Balije Biesen van de Duitse Orde Geschiedenis - Genealogie Michel van der Eycken / RA-Hasselt / Hist. Studiecentrum Alden Biesen 1995 Deel 1 / 3A
Alden Biesen: Leden van de Duitse Orde in de Balije Biesen Geschiedenis - Genealogie Michel van der Eycken / RA-Hasselt / Hist. Studiecentrum Alden Biesen 1994 Deel 1
Alden Biesen: Miscellanea Baliviae de Juncis Geschiedenis - Genealogie Michel van der Eycken / RA-Hasselt / Hist. Studiecentrum Alden Biesen 1995 Deel 2
Brikkenbekkers in Limburg Geschiedenis - Genealogie Jac Wijnands - Paul Joosten 1997
Cornelius à Lapide 1567-2017 Geschiedenis - Genealogie Werkgroep Cornelius à Lapide-GHK Bocholt, Wim Cuppens 2017
De geschiedenis van een Heerlijkheid en van een Geslacht 'Jonckholt' Geschiedenis - Genealogie P. Potargent / Z. Galicia 1987
De uitvinder van het gipsverband: Dokter Antonius Mathijsen (1805-1878) Geschiedenis - Genealogie Luc Van de Sype, HHK De Goede Stede Hamont en de HkK De Baronie van Cranendonck Hamont-Achel/Cranendonck (Budel) 2005
Het Grafelijk geslacht Dampierre en zijn strijd tegen Filips de Schone Geschiedenis - Genealogie Davidsfonds Leuven - dr. Theo Luykx 1952 Reeks 1952-1 / Nr. 47
Joannes Augustinus Paredis 1795-1886, bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd Geschiedenis - Genealogie J. M. Gijsen 1968 uit Maaslandse Monigrafieën Nr. 8
Kerels der Noordzee - Kroniek van KSA 'De Brouwers' Kwaadmechelen Geschiedenis - Genealogie Frans Keersmaekers (Heemkunde Ham) 2011
Kerkhoven, daar gaat niks boven (Kerkhoven= Balen-Eksel-Lommel) Geschiedenis - Genealogie E.H. Renaat Kortleven (1979) - Uitgebreide herdruk Kamiel Mertens 2011
Levensader van beider Limburgen, De Abeek (Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw) Geschiedenis - Genealogie P.Capal, J.Corstjens, R.Neyens, J.Pardedis, H.Peeter (+) 2012
Limburg een geschiedenis tot 1500 Geschiedenis - Genealogie Kon. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap - Maastricht 2015 DEEL 1
Limburg een geschiedenis van 1500 tot 1800 Geschiedenis - Genealogie Kon. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap - Maastricht 2015 DEEL 2
Limburg een geschiedenis vanaf 1800 Geschiedenis - Genealogie Kon. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap - Maastricht 2015 DEEL 3
Mathijsen - De uitvinder van het gipsverband: Dokter Antonius Mathijsen 1805-1878 Geschiedenis - Genealogie Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede' Hamont - Heemkundekring Cranendonck 2005
Notes sur Horn et ses Seigneurs Geschiedenis - Genealogie A. Perreau z.j.
Op zoek naar onze wortels, een diagonale doorlichting van de Hamse Heerlijkheid Geschiedenis - Genealogie Heemkundige Kringen, Beverlo, Ham, Heppen en Leopoldsburg 2011
Sint-Lambrechts-Herk, warm aanbevolen Geschiedenis - Genealogie Hasselts Erfgoed - Guido Caluwaerts 2O11
Thuis in de oude Kerkstraat (Dilsen) Geschiedenis - Genealogie Aline Kuppens 2011
Wel en wee v/d Donderslaghoeve te Wijshagen in de Limburgse Kempen (1209-1968) Geschiedenis - Genealogie Heemkundige Kring De Reengenoten Meeuwen-Gruitrode - Martin Vliegen 2011
Zusters voor Diepenbeek, 150 jaar Zusters Ursulinen in Diepenbeek 1853-2003 Geschiedenis - Genealogie Parochiale school PAleiS Diepenbeek (PAS) 2003
Huldeboek Diesterse priester Joannes Franciscus Goyens Geschiedenis - Genealogie + DVD FV-regio Diest, Sandra Alaerts - Martien Mondelaers 2013
50 Verhalen over Neeritter en haar omgeving - Neeritter rond 1870 geschreven omstreeks 1930 door Gerard Krekelberg Geschiedenis - Heemkunde Nico de Waal - GHK het Land van Thorn 2015
Betoverd Beverlo, Zes vergeten dorpsaspecten Geschiedenis - Heemkunde Marc Bertrands en Jan Daglinckx 2015 CDR/DVD naar aanleiding van 25 jaar HK Beverlo
Beverlo in verhalen, 18de eeuw Geschiedenis - Heemkunde Heemkundige Kring Beverlo - Jos Caerts 2015
BUSSELS: Album Dr. M. Bussels Geschiedenis - Heemkunde Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg 1967
Dat bestond vroeger niet - getuigenissen over het dagelijks leven in Limburg 1900 - 1940 Geschiedenis - Heemkunde Provinciebestuur - dienst Cultuur, Prov. Centr. Voor Cult. Erfgoed-Borgloon, Bur. Industr. Erfgoed 1994
De Boerenkrijg (1798) in de Antwerpse en Limburgse Kempen en Noord-Brabant Geschiedenis - Heemkunde J. M . Goris 1999 uitgave: Centrum voor de Studie van land en volk van de Kempen - nr.11
De Geschiedenis van de Heemkringen van Neerpelt + index TS 'Het Gengske'(1988-2005), 'De Priezendoor' (2003-2005) en 'De Drei Boge' (2006-2011) Geschiedenis - Heemkunde Heemkundige Kring Neerpelt 2012
De geschiedenis van de Volksbond St.-Maternus te Tongeren 1889-1940 Geschiedenis - Heemkunde Mathieu Rutten 1986
De geschiedenis van Diest Geschiedenis - Heemkunde FV regio Diest 2014
De kleine geschiedenis van Genk tijdens de Grote Oorlog 1914-1918 Geschiedenis - Heemkunde vzw Heemkring Heidebloemke Genk 1998
De Maastrichtse Cellenbroeders en hun kapel Geschiedenis - Heemkunde Br. Dr. P.J.H. Ubachs - Br. Sigimund Tagage 1977
De ramp Tessenderlo, 29 april 1942 Geschiedenis - Heemkunde René Heselmans, Stefaan Sanen, Johan Strauven iov Geschied- en Heemkundige Kring Tessenderlo 1982
De slag bij Woeringen, 5 juni 1288 en de Limburgse erfenis Geschiedenis - Heemkunde Gerard en Jos Venner - Provincie Limburg 1988
De St.-Sulpitiuskerk en haar kunstschatten, Diest Geschiedenis - Heemkunde De Vrienden van de St.-Sulpitiuskerk 1991
De verdwenen burcht van Hamont, Een bijdrage tot de middeleeuwe geschiedenis van de stad Hamont. Geschiedenis - Heemkunde G. Creemers en L. Van de Sijpe - GHK 'De Goede Stede Hamont' II-2 1995
Dorpsrivaliteit tussen Ophoven en Geistingen 1950-1914 Geschiedenis - Heemkunde Mathieu Rutten 1996
Een Germaanse vorm der Gemeenschapsgoederen in Limburg, 12de- en 13de eeuw - handgeschreven Geschiedenis - Heemkunde Paul Van Baelen 1955
Een rechtsgeding tegen Genker Brigands (1799-1807) Geschiedenis - Heemkunde A. Remans - Het Oude Land van Loon 1960
Genck toen Geschiedenis - Heemkunde vzw Heemkring Heidebloemke Genk 1985 1
Genk toen…2 Geschiedenis - Heemkunde vzw Heemkring Heidebloemke Genk 1991 2
Het Hoksent in Eksel, een geschenk van Willibrord Geschiedenis - Heemkunde Jozef Mertens - Gemeentebestuur Hechtel-Eksel 2014
Het oude verleden zingt in het nieuwe heden: Het kloppende hart van de Achelse Kluis 1846-1996 Geschiedenis - Heemkunde Schola Cantorum Achel 1996
Het Sint-Jan Berchmanstehuis te Hamont 189-2014, 125 jaar zwartzusters-augustinessen - oerdegelijke zorg Geschiedenis - Heemkunde Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont'- Ronny Mertens - Luk Van de Sijpe 2014
Het teutenhuis Simons te Hamont - Bouwhistorische studie: Het verhaal van een unieke herbestemming. Geschiedenis - Heemkunde Luk Van de Sijpe, vz. GHK 'De Goede Stede Hamont' 2010
Historische bijdragen Geschiedenis - Heemkunde Geschiedkundige Kring van Sint-Truiden 1968
Historische bijdragen over Sint-Truiden en omgeving, opgedragen aan Kamiel Stevaux Geschiedenis - Heemkunde Geschiedkundige Kring van Sint-Truiden 2006
Historische bijdragen, aan Pater Archangelus Houbaert o.f.m. Geschiedenis - Heemkunde Geschiedkundige Kring van Sint-Truiden 1980
Historische bijdragen, opgedragen aan Monseignieur Dr. H. Kesters Geschiedenis - Heemkunde Geschiedkundige Kring van Sint-Truiden 1971
Historische bijdragen, ter nagedachtenis van G. Heynen Geschiedenis - Heemkunde Geschiedkundige Kring van Sint-Truiden 1984
Historische-Naamkundige studie van Sint-Huibrechts-Lille Geschiedenis - Heemkunde J. Molemans, Gemeentebestuur en Heemkundige Kring St.-Huibrechts-Lille 1976
In en rond de electriciteitscentrale van Tongeren 1908-1947 Geschiedenis - Heemkunde Mathieu Rutten 1996
Kempens kramersvolk in de Nederlandse en Rijnlandse gewesten tijdens de 17de-eeuw. Geschiedenis - Heemkunde J. Mertens 1985
Kessenich: 80 jaar Rijkswacht te Kessenich (1908-1988) Geschiedenis - Heemkunde Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi - Werner Smet 1988
Kortenbos, vroeger en nu - Bijdragen tot de geschiedenis en de heemkunde Geschiedenis - Heemkunde Geschied- en Heemkundige Kring Kortenbos 1993
La ville de Saint-Trond au moyen age: Des origines de la fin du XIVe siecle Geschiedenis - Heemkunde J. L. Charles 1965
Molenbeersel, uit de tijd van toen Geschiedenis - Heemkunde Emmanuel Vandenbosch 1990
Om te dienen als museum…. Het huis Aerts Geschiedenis - Heemkunde vzw Museum Kempenland Lommel 1996 16
Ons Leuven Geschiedenis - Heemkunde Eugène Sprengers 1995
Ooters jaarboek (1991-1993) Geschiedenis - Heemkunde Wotra - Heem- en Culturele Kring Neeroeteren IV 1994
Ooters jaarboek (1994-1996) Geschiedenis - Heemkunde Wotra - Heem- en Culturele Kring Neeroeteren V 1997
Ooters jaarboek (2016) Geschiedenis - Heemkunde Wotra - Heem- en Culturele Kring Neeroeteren XV 2016
Op kot in Leuven - Het dagelijks studentenleven tussen 1945 en 1980 Geschiedenis - Heemkunde Peter Ceysens 1992
Opera Omnia - Een verzameling historische en Heemkundige opstellen - 1 Geschiedenis - Heemkunde Geschied- en Heemkundige Kring 'Het Land van Thorn' 1990 I
Opera Omnia - Een verzameling historische en Heemkundige opstellen - 2 Geschiedenis - Heemkunde Geschied- en Heemkundige Kring 'Het Land van Thorn' 1994 I I
Opera Omnia - Een verzameling historische en Heemkundige opstellen - 3 Geschiedenis - Heemkunde Geschied- en Heemkundige Kring 'Het Land van Thorn' 2005 I I I
Ophoven en Geistingen door de eeuwen heen Geschiedenis - Heemkunde D. Snijders en H.J. Geerkens 1966 304 pag. + Ill. met ex libris R. Penders
Oud Sint-Truiden en omgeving, Borloon, Gingelom, Heers, Nieuwerkerken, Wellen Geschiedenis - Heemkunde Jaak Venken - C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I - Stichting Mens en Cultuur 1993
Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn - Deel 1 ca 800-1288 Geschiedenis - Heemkunde W.Jappe Alberts, Assen 1979 uit Maaslandse Monigrafieën Nr. 28
Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn - Deel 2 1288-ca 1500 Geschiedenis - Heemkunde W.Jappe Alberts, Assen 1982 uit Maaslandse Monigrafieën Nr. 36
Sint-Truiden van de vroegste tijden tot heden. Een historisch overzicht Geschiedenis - Heemkunde Frank Decat - Stadsbestuur Sint-Truiden 1994
Sint-Truiden: 1) Sint-Trudo, een portret - 2) Sint-Truiden Zilver - 3) Sint-Truiden in de 18de eeuw (in verzamelbox) Geschiedenis - Heemkunde v.z.w. Sint-Truiden 1300 1993
Spaas, the candle experience - Kaarsenfabriek Spaas te Hamont (1853 -…) Geschiedenis - Heemkunde Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont' vzw 2009
Stad Tongeren, gemeenteraadsverkiezingen 1938-1982 Geschiedenis - Heemkunde Mathieu Rutten 1997
Terugblik op Zonhoven, ter gelegenheid van 60 jaar werking 1953-2013 Geschiedenis - Heemkunde Heemkundekring Zonhoven vzw, Guido Langers, vz. 2013
Thorn, het witte stadje Geschiedenis - Heemkunde Willem Sangers en Roger Janssen 1982
Torenfeesten Peer met tentoonstelling 17-18-19 mei 1986 'Landelijk leven in de Kempen' Geschiedenis - Heemkunde Heemkundige Kring Peer, Cultuurkring Stedeke Peer en stadsbestuur Peer 1986
Van grote en kleine komaf, onderzoekgids voor de geschiedenis van de kasteelbewoners van Haspengouw Geschiedenis - Heemkunde Erfgoed Haspengouw - Rombout Nijssen 2013
Verkoop van domeingoederen in Limburg, na het concordaat (1801) Geschiedenis - Heemkunde J. Paquay 1978
Winterslag uitgeput, opgegraven beelden Geschiedenis - Heemkunde vzw Heemkring Heidebloemke Genk 2013
Wonen in de Kempen, door de eeuwen heen - Tentoonstellingsproject Kempische Museumroute, 13 april / 30 september 1997 Geschiedenis - Heemkunde Frans Vandenbergh, vz. Kempische Museumroute 1997
Oost West, Limburg Best - Het verhaal van de scheiding der beide Limburgen in 1839 Geschiedenis - Nederland/België Provinciale Bibliotheek Limburg 2009 Tentoonstellingsbrochure 27-04/30-09-2009
25 jaar Museum van het Kamp van Beverlo 1972-1997 - tentoonstelling de Eerste wereldoorlog - de eenheden in het Kamp van Beverlo en Helchteren, 4 september – 20 september 1997 Geschiedenis - Oorlogen vzw Museum van het Kamp van Beverlo, Leopoldsburg 1997
45-'45, Na de bevrijding begon de oorlog pas echt, Thorn tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Stichting Herdenking Bevrijding Thorn - Marie-José van der Wielen 2014
50 Jahre Kriegsgräberstatte Sandweiler Luxemburg Geschiedenis - Oorlogen Volksbundes Deutsche Kring Gravenfürsorge eV. 1990 1ste druk
50 Jahre Kriegsgräberstätte Sandweiler/Luxemburg. Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen Geschiedenis - Oorlogen Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Melsungen 2005 2de druk
50 Jahre Kriegsgräberstätte Sandweiler-Luxemburg (DL-FR-ENG) Geschiedenis - Oorlogen Volksbundes Deutsche Kriegsgräber Dünsage e.v. 2015 3de druk
500 Riemstse soldaten in de Groote Oorlog (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Heemkundige Kring GOGRI (Riemst) 2014 GELUIDS-CDR
Aan mijn geachte familie, 500 Riemstse soldaten in den Groote Oorlog Geschiedenis - Oorlogen Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Riemst 2014 Geluids-DVD
Alfons Kerkhofs, een Limburgse blik op het Ijzerfront Geschiedenis - Oorlogen Luk Van De Sijpe (Wijer) 2013
Als ik val, gedenk mij. Lanakense soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Dienst Erfgoed Lanaken 2017
Apocalypse, World War I Geschiedenis - Oorlogen Oorlogskranten: Louis Vandeville, Josette D. Normande, Isabelle Clarke en Daniel Costelle 2014 DVD
Auschwitz 1940-1945, Ein Gang durch das Museum (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Kazimierz Smolen 1978
Bastogne, de slag om de Ardennen (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Tweede Wereldoorlog-reeks 1968-1972
Beda Fomm, Britse overwinning in de woestijn (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Tweede Wereldoorlog-reeks 1971-1977
Belgen! Zoo werdt gij verraden en bij de Gestapo aangeklaagd Geschiedenis - Oorlogen Reeks Bevrijding Antwerpen
België 44, de bevrijding Geschiedenis - Oorlogen Peter Taghon (Lannoo-Tielt) 1994 2de druk
België in de 2de Wereldoorlog, De nieuwe Orde Geschiedenis - Oorlogen Maurice De Wilde (Nederlandse Boekhandel Antwerpen/Utrecht) 1982 Deel 3 (4de druk)
België in de 2de Wereldoorlog, De verloren Vrede Geschiedenis - Oorlogen Paul Louyet (Nederlandse Boekhandel Antwerpen/Utrecht) 1980 Deel 1 (4de druk)
België in de 2de Wereldoorlog, Een bezet Land Geschiedenis - Oorlogen Herwig Jacquemyns (Nederlandse Boekhandel Antwerpen/Utrecht) 1982 Deel 2 (4de druk)
België in de 2de Wereldoorlog, Het Verzet Geschiedenis - Oorlogen Paul Louyet (Nederlandse Boekhandel Antwerpen/Utrecht) 1994 Deel 4 (1ste druk)
Bericht van de 2de Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Div. auteurs (Uitg. Amsterdam Boeken BV) 1970/1975 Deel 2
Bericht van de 2de Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Div. auteurs (Uitg. Amsterdam Boeken BV) 1970/1975 Deel 3
Bericht van de 2de Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Div. auteurs (Uitg. Amsterdam Boeken BV) 1970/1975 Deel 4
Bericht van de Tiendaagse Veldtocht. Noord-Brabant en België in de frontlijn 1830-1834 Geschiedenis - Oorlogen J. G. Kikert - Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Melsungen 1980
Beverlo en de medische dienst, het militair gasthuis van Beverlo, de medische dienst en het leger, loteling en loting (WO I) Geschiedenis - Oorlogen P. Delameillieure - Museum van het Kamp van Beverlo vzw, Leopoldsburg 1999
Boek der Kampen (WO I & WO II) Geschiedenis - Oorlogen Ludo Van Eck, Sis Van Eeckhout 2015
Bronnen voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in Limburg, gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers Geschiedenis - Oorlogen Limburgse Studies vzw 2013
Colditz 40-'42: Een vlijmscherp spel van kat en muis (WO II) Geschiedenis - Oorlogen P.R. Reid 1990 Deel 1
Colditz '42-'45: Een vlijmscherp spel van kat en muis zet zich voort (WO II) Geschiedenis - Oorlogen P.R. Reid 1990 Deel 2
Commandoraids op de Atlantische kust, de actie van de Groene Baretten (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog 1993
Correspondance Diplomatique, relatieve de Guerre de 1914 (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Royaume de Belgique 5 1915 24 juli-29 aug. / Frans
Dachau, Hel en Hemel (WO II) Geschiedenis - Oorlogen J. Rothkrans, kapelaan te Simpelveld 1960
Daniella - Oorlogsroman Geschiedenis - Oorlogen Uitgeverij Kadmos Weert 1990 Herdruk 1979
D-Day in Zuid-Limburg (WO II) Geschiedenis - Oorlogen De Limburger, Jan Hendriks, Hans Koenen 1994
De aanslag op Hitler, het komplot van 20 juli 1944 (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog 1995
De Alonette II en de Belgische Degentie 1959-2009 Geschiedenis - Oorlogen Robert Brecx 2009
De Belgische Soldaat, zijn werk, zijn geest, zijn ziel (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Jaak Boonen 1916
De Berlijnse Blokkade (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Geschiedenis van onze woelige eeuw 1973-1977
De eenheden in het Kamp van Beverlo tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Museum Kamp van Beverlo en Helchteren vzw 1997 jub.-tentoon- stelling (25 jr) van 4 tot 20 sept.1997
De fusillade te Leopoldsburg - 6 september 1944 (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Marinus P.R. Louche - Brussel 1989
De Geheimzinnige Kazerne Dossin te Mechelen, Deportatiekamp der Joden (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Jos. Hakker 1944
De Geschiedenis van de Luchtvaart: Beroemde Luchtvaart-Pioniers (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Lekturama Rotterdam: Hans Groesbeek, Theo Wesselink 1980
De Geschiedenis van de Luchtvaart: Luchtslagen uit de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Lekturama Rotterdam: Hans Groesbeek, Lt.-Kol. G.W. Noordsij 1980
De Groote Oorlog (1914-1918) (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont' vzw 1998
De Groote Oorlog 1914-1918 - Bundeling van kranten / tijdschriften in 3 delen (WO I) Geschiedenis - Oorlogen L. Opdebeek, Antwerpen ? 1921 Deel 1: pag. 1 t/m 480, Deel 2: pag. 481 t/m 860, Deel 3: pag. 861 t/m1936
De Groote Oorlog 1914-1918 - Groot-Nieuwerkerken (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Heemkring Groot-Nieuwerkerken - Luc Schepens 2014
De Groote Oorlog 1914-1918, Groot Nieuwerkerken Geschiedenis - Oorlogen Heemkunde Nieuwerkerken - Luc Schepens 2014
De Groote Oorlog rond de Achelse Kluis - van generaal Deschepper tot de Achelse Kluis (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Werkgroep 2014 WOI-verschillende heemkringen uit Belgisch Limburg en Nederlands Nrd.-Brabant 2014
De Grote Oorlog 1914-1918 Groot-Nieuwerkerken (Binderveld, Cosen, Gorssum-Schelfheide, Nieuwerkerken, Weyer) Geschiedenis - Oorlogen Luc Schepens - Heemkring Nieuwerkerken 2014
De IJzerslag 1914 Geschiedenis - Oorlogen Marcel Senesoel 1958
De Luftwaffe, Opgang en einde van de Duitse Luchtmacht - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Alfred Price - Standaard Uitgeverij (1994) 1989
De mensen van Membruggen in 14-18, Oorlog op het platte land Geschiedenis - Oorlogen Historische Kring Membruggen - A. en M. Daerden, K. Peumans, I. Thijs en D. Vanhees 2014
De nacht van de Lange Messen - Geschiedenis van onze woelige eeuw (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Nikolay Tolstoy - Standaard Uitgeverij (1979) 1972
De officiële Belgische onderscheidingen voor de Eerste Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen www.medals.be - Hendrik Meersschaert - Jacques Vzn den Berghe 1920 overdruk
De Oorlogskranten - Interbellum 1918-1940 Geschiedenis - Oorlogen De Oorlogskranten Zellik 2015 53 t/m 77
De Oorlogskranten 1914-1918 Geschiedenis - Oorlogen De Oorlogskranten Zellik 2014 1 t/m 52
De Oorlogskranten 1940-1945 en de nasleep 1945-1950 Geschiedenis - Oorlogen Diverse dagbladen 1940-1945 Compleet nrs. 1 t/m 79 + De nasleep 1945-1950 nrs. 80 t/m 100
De Oorlogskranten: Apocalypse WO I Geschiedenis - Oorlogen Het Belang van Limburg - Concentra 2014 Uit de oude kranten uit 1914-1918
De tijd der Vergelding en Verzet (Lexicon) Geschiedenis - Oorlogen Ph. Van Moerbeeck, Et. Verhoeyen, Herm. Van De Vijver, Rudi Van Doorslaer 1988
De tragedie van Lidice, vergelding voor de moord op Heydrich - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Ward Rutherford - Standaard Uitgeverij (1994) 1994
De Tweede Wereldoorlog: Het Ardennen Offensief Geschiedenis - Oorlogen Lekturama Rotterdam: K.A. van den Hoek, John Preger 1978
De veldslagen van Neerwinden 1693-1793 Geschiedenis - Oorlogen Hubert Rahier & André L'Homme, Geschied- en Heemkundige Kring - Landen vzw 1993
De voestingen voor Ordehavening 1919-2009 Geschiedenis - Oorlogen Olivier Libois 2010
Dien vervloekten oorlog - Bilzen (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Heemkunde Kring Bilisium (Bilzen) - Frans Maurissen, Koenraad Nijssen 2014
Door de oorlog moeten lijden, Voerstreek 1914-1918 + kaarten autoroute en 2 wandelroutes Geschiedenis - Oorlogen Toerisme Voerstreek 2014
Duitse razzia's in Noord-Limburg 6 tot 9 juni 1944, Achel, Neerpelt, Overpelt, Bree, Neeroeteren Geschiedenis - Oorlogen Heemkundekring Achel - René Winters 2014
Een briefkaart redde mijn leven, een Joods meisje overleeft WO II Geschiedenis - Oorlogen Cyril Rubens - Davidsfonds 2017
Een klein dorp in een Grooten Oorlog, Molenstede en haar frontsoldaten tijdens W. O. I Geschiedenis - Oorlogen Heemkring Molenstede vzw 2018 Ter gelegen- heid van de herdenking 100 jaar einde WO I
Eens een Adelaar, ………, De Amerikaanse Oorlog en Vrede Geschiedenis - Oorlogen Anton Mymer (De Kern, Bussum) ? Roman
Eva en Adolf, 'n onthullende docu over de verhouding tussen Hitler en Eva Braun Geschiedenis - Oorlogen Glenn Infield 1976
Familie Lambrechts tijdens WO II Geschiedenis - Oorlogen Heemkunde Nieuwerkerken 2012
Gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers, Bronnen voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in Limburg Geschiedenis - Oorlogen Rombout Nijssen en Pieter Neirinckx 2013
Geschiedenis van het kostuum, tekeningen met verklaringen en de geschiedenis van het kostuum - WO I Geschiedenis - Oorlogen L. Coolen ?? 482 tekeningen met 46 verklaringen
Grootboek van de Tweede Wereldoorlog, van Pearl Harbor tot Stalingrad Geschiedenis - Oorlogen The Readers Digest NV-Amsterdam 1968 Deel 2 (2de herziene druk)
Ham tijdens Wereldoorlog I Geschiedenis - Oorlogen Heemkunde Ham 2014
Hasselt, tijdens WO 2 (1940-1945) - Bombardementen op Hasselt en Kuringen Geschiedenis - Oorlogen Frank Vanstreels 2015
Het geding van de Ijzertoren (WO II) Geschiedenis - Oorlogen vzw Bedevaart naar de graven van den Ijzer 1952
Het kleine Val-Meer in de Groote Oorlog (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Heemkunde Val-Meer - Jozef Jackers 2014
Het taboe van de Kollaboratie Geschiedenis - Oorlogen Louis van Roy 1987
Holocaust, Jodenvervolging in 1939-1945 - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Ward Rutherford -Standaard Uitgeverij (1994) 1994
Internerings- en Vluchtelingenkampen in Nederland 1914-1918 (WO I), tentoonstelling vzw Museum van het Kamp van Beverlo 28 april – 16 september 1999 Geschiedenis - Oorlogen vzw Museum van het Kamp van Beverlo, Leopoldsburg 1999
Internerings- en Vluchtelingenkampen in Nederland 1914-1948 (WO I & WO II) Geschiedenis - Oorlogen Museum Kamp van Beverlo en Helchteren vzw 1999 tentoonstelling 28/04 tot 16/09/1999
Juul de Winde, gedenkboek (Merchtem, NAV 40 st verjaardag v/d overbrenging van het stoffelijk overschot naar Ijzercrypte en 50ste Ijzerbedevaart) WO I Geschiedenis - Oorlogen Soetendaelle v.z.w. 1977
Kanne in de ban van de Eerste Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Heemkunde Kanne - Mathieu Gijbels en Paul Vrijens 2014
Kanne, 1945-1965 - Herstel na 5 jaar oorlog (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Heemkunde Kanne, Mathieu Gijbels, Paul Vrijens 2017
Kern Wapens (Actuele Problemen) Geschiedenis - Oorlogen W. Van Pol (Technisch Instituur Sint-Jansberg) ?? Samengesteld eindwerk
Kleine Heerse verhalen, uit de Groote Oorlog (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Werkgroep WO I Heers, Benny Porta, … 2017
Kleine verhalen in een Groote Oorlog, Limburg 1914-1918 Geschiedenis - Oorlogen Provinciebestuur Limburg 2014
Koersk, De grootste tankslag aller tijden - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Geoffrey Jukes - Standaard Uitgeverij (1995) 1993
Lambrechts, de familie tijdens WO II, Geschiedenis en Genealogie Geschiedenis - Oorlogen Heemkunde Nieuwerkerken 2012
Lancaster ME 858 - Ontsnappingsroutes - WO I Geschiedenis - Oorlogen Heemkundevereniging Hunsel, Jacques Manders, Maan Verheijen, Lei Wolters 2013 Deel 1
Liederen van den Belgischen soldaat (22) (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Uittreksel van het 'Liederboek van den Belgische Soldaat' - Het werk van Elisabeth 1914-1918
Limburg 1914-1918 - Kleine verhalen in een Groote Oorlog Geschiedenis - Oorlogen Het Belang van Limburg 2014
Limburg in de twee Wereldoorlogen Geschiedenis - Oorlogen Limburgse Gidsenbond - voordracht Dr. J.-L. Charles 1970
Lummen, Linkhout, Meldert - tijdens de Eerste Wereldoorlog - Een bundeling van verhalen, getuigenissen, feiten en foto's Geschiedenis - Oorlogen Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Lummen 2014 2de druk
Maasmechelse dorpen tijdens WO I, het dagelijks leven Geschiedenis - Oorlogen 1/Stichting Erfgoed Eisden vzw-2/Heemkundige Kring Vochte-3/Heemkundige Kring 't Oude Grimbiaca 2014 1/ TS Jrg.31 nr 3 - 2/ TS nr 84 - 3/ TS Jrg 2014 nr3-4
Mei 1940, België op de vlucht Geschiedenis - Oorlogen Misjoe Verleyen - Marc De Meyer 2010
Monte Cassino, De Pyrrusoverwinning - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Dominick Graham - Standaard Uitgeverij (1994) 1991
Munsterbilzenaren in de Groote Oorlog 1914-1918 (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Heemkundige Kring Landrada Munsterbilzen - Johan Deville 2014
Okinawa, Laatste bolwerk van de Japanse verdedigingslinie - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Denis M. Frank - Standaard Uitgeverij (1995) 1992
Olympiade 1936, het zegepralende Derde Rijk Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Geschiedenis van onze woelige eeuw 1971-1979
Onze boeren - Toneelen uit de Boerenoorlog van 1798 Geschiedenis - Oorlogen dr. August Snieders 1913
Onze Heppense Oud-strijders 1914-1918 Geschiedenis - Oorlogen Heemkundige Kring Heppen, Jos e, Andy Caerts 2014
Oost, West, Limburg best - Het verhaal van de scheiding van de beiden Limburgen in 1839 Geschiedenis - Oorlogen Provinciale Bibliotheek Limburg 2009
Pantserspitsen tegen Frankrijk en België, Zomer 1940: De Duitse inval - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen John Williams - Standaard Uitgeverij (1994) 1993
Pinhelmen, honger en angst - Leven in Peer tijdens de eerste Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Heemkundige Kring 'De Zeven Torens' Peer vzw - Thomas Schonkeren 2014
Politieke en Jeugd Kollaboratie (Lexicon) Geschiedenis - Oorlogen Fran Van Laeken - Etienne Verhoeyen 1985
Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog - Bronnenboek Geschiedenis - Oorlogen Studium Generale vzw-Balen, Kamiel Mertens 2012
Slag der Zilveren Helmen Halen, 12 augustus 1914 - Agenda 2014 Geschiedenis - Oorlogen Museum Slag der Zilveren Helmen, Fam. Stroobandts 2014
Slag der Zilveren Helmen Halen, 12 augustus 1914 - Museumfilm Geschiedenis - Oorlogen Museum Slag der Zilveren Helmen, Fam. Stroobandts 2014 DVD
Smartelijke beproevingen over het dagelijks leven in Lanaken tijdens de Eerste Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Dienst Erfgoed Lanaken 2016
Sporen van Geschiedenis KZ Gedenkstätte Neuengamme (Nederlandse versie) Geschiedenis - Oorlogen Oktaaf Duerinckx - Tom Devos 2012
Stramproyer oorlogsgeheimen en vrijheidspaden, Verhalen en nieuwe feiten over de twee Wereldoorlogen Geschiedenis - Oorlogen Dorpsraad Stramproy en Heemkundevereniging Stramproy 2014
Van pest, oorlog en hongersnood verlos ons Heer - Dagboek van de Groote Oorlog, Karel Thiels, hoofdonderwijzer van Lummen (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Geschied- en Heemkundige Kring Lummen - Koen Luts 2014
Veldpost naar Vlaanderen, brieven v/e Oostfronter Geschiedenis - Oorlogen Robert Willocx - Marcel Behaeghel 1985
Verzameling van de Hasseltse affiches uit de Eerste Wereldoorlog 1914-1919 Geschiedenis - Oorlogen RA-Hasselt, Rombout Nijssen en Nathalie Ceunen 2012
Vriend en vijand, mémoires: Het aangrijpend feitenverhaal over het verzetswerk op de Zwarte Plak, verteld aan Jan Derix (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Bert Poels 1977
Vrouwen van Ravenbrück, voor Mariette Druart, verzetstrijdster en martelares Geschiedenis - Oorlogen Ludo van Eck (Herdruk uit 1968, 1970, 1980) 1982
Vucht in de Tweede Wereldoorlog - Een Maasdorp in de maalstroom van de wereld (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Ferre Weustenraad - Heemkundige Kring Vochte - Vucht 2015
Waffen-SS, De elite van het Duitse leger - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen John Keegan - Standaard Uitgeverij (1995) 1990
Warschau-Opstand 'Polen vecht'- Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Gunter Deschner -Standaard Uitgeverij (1992) 1991
Was opa een Nazi? (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Koen Aerts (Ugent) - uitg. Lannoo 2017
Wit en Zwart, Verzet en collaboratie in een Vlaams dorp Geschiedenis - Oorlogen Roger Rutten 2008
Zoo wreeselijk gescheiden - over de dodendraad in Lanaken tijdens de Eerste Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Dienst Erfgoed Lanaken 2015 2
In het spoor van Armand Maclot (1877-1959) naar Canne Geschiedenis - Tentoonstelling Cultuurraad stad Genk en Heemkring Kanne 2017 Kunstschilder- tentoonstelling te Genk en te Kanne 8 t/m 15-10-2017
Hasselt Geschiedenis - Tijdschrift Prov. Verbond voor toerisme in Limburg - Mathieu Bussels 1973 december
Klooster Mariënlof Kolen-Kerniel Geschiedenis - Tijdschrift A.F. Marcus 1972 mei
Kruimels langs de Maas - 'Onze' Kring vierde feest 1947-1982 Geschiedenis - Tijdschrift Pater Sangerskring Maaseik - W. Sangers XIX 1983
Virga-Jessefeesten Hasselt 2003 Geschiedenis - Video Virga-Jesse-comité/Stad Hasselt 2003
Langs de Demerboorden Geschiedenis - Volkskunde Jos Philippen 1966
Kerstmis vieren Godsdienst Pater Frank De Waele - Missionaris van Scheut 2000
Mechelse Catechismus met uitleg Godsdienst Em. Kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen 1917
De Heilige van de dag Hagiografie Het Belang van Limburg 2000 Krantenknipsels
40 jaar paardenfokmarkt Weert Heemkunde Vereniging Paardenfokmarkt Weert 1997
Achelse mensen uit de tijd van toen Heemkunde Heemkundekring Achel - Adriaan Claassen 2001
Alle wegen leiden naar Lommel..., verhalen rond beeldige straatnamen Heemkunde vzw Erfgoed Lommel - Victor Mennen 2013 uitgave nr. 26
Anno 2000 – 150 jaar Leopoldsburg-Heppen Heemkunde Daniel Vanhaekendover (eindred.) 1999
Archeologie in België : a) Provincie Limburg-Lanaken-Rekem b) Provinciaal Natuurcentrum, kasteel d' Aspermont-Lynden te Rekem Heemkunde Nationale Dienst voor opgravingen I 1985 2
Beernem, een heemkundige studie Heemkunde Alfons Ryserhove 1949
Belgisch Limburg, het Noorden Heemkunde Marie-Jeanna Dankaart - History 2000
Boeiend Limburg Heemkunde Dienst Public Relations van Intercom-Noord 1989 9
Boerderijen in Millen Heemkunde W. Driesen
Budel en Cranendonk, voorheen en thans Heemkunde P.L. Kneepkens 1977 2de druk (2x A5 op A4)
Conspectus MCMLXXXI Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' 1981 247
De Abeek, levensader van beide Limburgen Heemkunde Paul Capals, Jo Corstjens, René Neyens, Jaak Paredis 2012
De dood als erfgoed - 2000 jaar doods-en begrafeniscultur in Tongeren en omstreken Heemkunde Hadewych Van Rechem, Steven Vandewal, Michéle Meesen 2003
De electrificatie van Hamont-Achel Heemkunde André Peeters - Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont' vzw 1996
De geschiedenis beleefd in vijftig kastelen Heemkunde Gravin Marie-Caroline d' Ursel 1952
De Grafelijke Motte te Veurne Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' gebundeld
De Grafheuvels Peer Heemkunde VVV Peer 1989
De Hoge Motte te Merksem Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' gebundeld
De huizen van Hoogstraten, hun waarde en jaarlijksche opbrengst in 1686, met aantekeningen, deel 2 Heemkunde B.W. van Schijndel 1940
De 'kapel' van Sint-Jansberg, een Romaans monumentje in het Maasland Heemkunde W. Sangers o.s.c. 1976
De landelijke gemeente 1944-1976, vragenlijst voor een inventaris Heemkunde Prov. West-Vlaanderen dienst Cultuur 1977
De Loonse Gravenroute Heemkunde Stad Hasselt en Diest
De Loonse stad Hamont - Op zoek naar de hedendaagse onroerende erfgoedwaarden in het centrum van de stad Hamont Heemkunde Luk Van de Sijpe 2016
De middeleeuwse versterkingen op de Warande te Diest Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' gebundeld
De oude stedelijke Instellingen voor Openbare Weldadigheid te Tongeren Heemkunde Henry Baillien 1956 22
De plattelandsgemeente in het Graafschap Loon en het omliggende van de vroege middeleeuwen tot aan de Franse Revolutie - Berichten X, 1969 Heemkunde J. Behets - Openluchtmuseum Bokrijk 1969
De schoorstenen van het stadhuis te Gent Heemkunde Dr. Henri Pauwels 1952
De Sint-Monulfus en Gondulfuskerk van Achel. Symbiose tussen oud en nieuw. 1913-2013 Heemkunde Kerkfabriek Achel-Centrum, Heemkringen Achel en Hamont - Luc Van De Sijpe 2013
De vier Engelen - fotocollectie Heemkunde Karel Gessler, stadsarchitect Maaseyck 1937
De voormalige parochiekerk van Schulen Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' gebundeld
Det waas Roy, een Limburgs dorp in de kering 1794-1976 Heemkunde Jo Corstjens - Gruitrode 2015
Dilsen Gemeentegids - Onthaalbrochure Heemkunde Gemeentebestuur Dilsen 1976
Eén enkel Limburg in 2040 Heemkunde Jan Van de Wouwer 2014
Een Gallo-Romeins grafveld te Gors-Opleeuw Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' 1971 128
En de boer hij ….., De boerderijen van Dilsen Heemkunde Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw 2015 Deel 2
En de Oeter stroomde voort, Oeters Leesboek (gedichten) Heemkunde R.D. D. Snijders o.s.c. 1973
Evenementenkalender van het Brabantse Volksleven 1988-89 Heemkunde Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische opzoekingen en voor culturele en goede betrekkingen van de Provincie Brabant 1988-89
Flämische Volkskunst im Niederrheinischen Freilichmuseum Grefrath, Kreis Viersen Heemkunde Museum Bokrijk en Museum Dorenburg 1975
Gallo-Romeinse tumulus te Helshoven onder Hoepertingen Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' 1974 164
Gallo-Romeinse waterput te Muizen bij Mechelen Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' gebundeld
Gelieren-Neerzij (kerkdorpen van Genk) Heemkunde Heemkring Heidebloemke Genk (E.P. Philemon Thijs) 32 1973 extra editie
Genker straatnamen (Kaarten en Lijsten) Heemkunde Heidebloemke Genk 1963
Gent, burcht van Vlaanderen Heemkunde Dr. Paul De Ryck 1961 4de herziene druk
Globetrotters omstreeks 1500 Heemkunde Magazine ESSO 1 1958
Graf- en Gedenkschriften uit de Provincie Limburg, reeks I-deel 1: Hasselt, de abdij van Herckenrode, abdij van Munster-Millen, absij van Oriënten en de stad Bree Heemkunde F. Goole, P. Potargent 1965 pagina 1 t/m 165 + register
Graf- en Gedenkschriften uit de Provincie Limburg, reeks I-deel 2 : vervolg stad Bree, Maaseik, Stokkem, Rummen, Attenhoven, Engelmanshoven, Fingelom, Henis, Jeuk, Klein-Jeuk, Krtijs, Mettekoven (domein van Bokrijkà, Muizen, Niels-St.-Truiden, Rukkelingen, Vorsen, Wellen en Waltwilder Heemkunde F. Goole, P. Potargent 1967 pagina 166 t/m 328 + register
Graf- en Gedenkschriften uit de Provincie Limburg, reeks II - deel 1: Hasselt Heemkunde F. Goole, P. Potargent 1972
Grafveld met Gallo-Romeinse tumulus te Berlingen Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' 1973 147
Gromentj - gedichten Heemkunde R.D. D. Snijders o.s.c. 1979
Guigoven door de eeuwen heen Heemkunde Heemkring Guigoven 1983
Hamont-Achel, grenzeloze Charme Heemkunde Stadsbestuur Hamont-Achel 2012
Hasselt, een brug meer of monder Heemkunde Jan Nijs 1999
Heilig land - een poëtisch evangelisch reisverhaal Heemkunde R.D. D. Snijders o.s.c. 1975
Het Graafschap Loon. Politieke en Sociale overzichtelijke geschiedenis, Beringen- met kaart Graafschap Loon Heemkunde J. Lyna 1956
Het Gravensteen te Gent Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' gebundeld
Het interieur van abtsvleugel der abdij van Sint-Truiden Heemkunde Stadsbestuur / Cultuurraad Sint-Truiden ???
Het Jonkershof te Jonkershove Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' gebundeld
Het kaartboek van Averbode 1650-1680 Heemkunde Edmond van Emmen 1997
Het Land van Diest omstreeks 1690, Volkstellingen in het Hertogdom, deel 3 Heemkunde FV -regio Diest, Martien Mondelaers e.a. 2013
Het oudheidkundig bodemonderzoek te Donk Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' 1981 gebundeld
Het Prinsenhof te Delft Heemkunde Stichting 'Het Prinsenhof' 1950
Het stadhuis van Brussel, mensen en bouwkunst in Bourgondisch Brabant Heemkunde A. Maesschalck - J. Viaene 1960
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 32 1978 124+125+126+127
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 33 1979 128+129+130
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 35 1981 135
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 39 1985 151-152-153
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 40 1986 155-158
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 41 1987 159
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 42 1988 163+164+165+166
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 43 1989 169+170
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 43 1989 bijvoegsel bij nr.169 + 170
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 44 1990 171-172-173-174
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 45 1991 175+176+177+178
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 46 1992 179+180+181+182
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 47 1993 183-184-185-186
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 48 1994 187+188+189+190
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 49 1995 192
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 50 1996 195+196+197+198
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 51 1997 199+201
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 52 1998 204+205+206
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 53 1999 207/208+209+210
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet / Dexia Bank (vanaf nr 214) Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 54 2000 211+213+214
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet / Dexia Bank (vanaf nr 214) Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 55 2001 215+216
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet: De financiën van de plaatselijke sector in 1987 Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 42 1988 bijvoegsel bij nr. 165
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet: De geschiedenis van de gemeentefinanciën deel 3 Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 37 1983 bijvoegsel bij of nr. 143
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet: De geschiedenis van de gemeentefinanciën van de economische, financiële en sociale evolutie in België deel 6 - 1945-1975 Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 41 1987 bijvoegsel bij nr. 160
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet: Finaciëel verslag 1987 Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 41 1987 bijvoegsel bij nr. 162
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet: Harmonies en Fanfares in Limburg Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 40 1986
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet: Intercommunales in België Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 38 1984 bijvoegsel bij of nr. 147
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet: Maatschappelijk werk bij clieënten met buggeteringsmoeilijkheden (ism O.C.M.W) Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 41 1987 bijvoegsel bij nr. 161
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet: Repertorium 1947-1979 Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 34 1980 1 t/m 130
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet: Repertorium 1973 - 1982 Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 36 1982 bijvoegsel bij nr. 141
Het tijdschrift van het Gemeentekrediet: Systeem budgetbeheer Heemkunde Gemeentekrediet Gent (4 per jaar) 42 1988 bijvoegsel bij nr. 163
Inventaris van de landschappen, Tome V Heemkunde H. Bruyninckx en H. Cuppens - Provincie Limburg, Ministerie van Openbare Werken, Brussel 1964
Jacob Panhausen van Opoeteren, abt van Steinfeld (ca.1500-1582) Heemkunde Lic. T.J. Gerits / Gemeentebestuur Opoeteren 1975
Kastelen van België Heemkunde Graaf Joseph de Borchgrave d’Altena (wetenschappelijke leiding) e.a.m., NV Desoer Uitgeverij, Brussel 1967
Kattestaart - gedichten Heemkunde R.D. D. Snijders o.s.c. 1975
Kerken te Brugge Heemkunde Gidsenbond Brugge - Jean de Vincennes (vertaald door A. Devyt) 1956
Kerkhoven / begraafplaatsen in Noord-Limburg (Be) - alfabetische lijsten Heemkunde Plaatselijke gemeentebesturen en Heemkringen 2010-2013 Ringmap - downloads
Kerkhoven een Drie-eenheid, Heusden-Zolder Heemkunde P. Roosen 1982 losbladige reeks
Kindertehuis St.-Augustinus te Gellik. Een klooster van de Kleine Zusters van de H. Joseph. Heemkunde Erik Royackers, René Thewissen, Benny Massot (Heemkring Wiosello Veldwezelt) 2018 A4 - 200 p. geïll.
Koersel, van Neusenberg tot Spiekelspade Heemkunde Natuurpunt Beringen - Vic Mennen, Willy Vanlook, Joël Burny 2013
l' Église Saint-Barthélémy à Liège Heemkunde Feuillets Archéologiques de la Société Royale le Vieuw-Liége 1957
L' église Saint-Denis à Liège Heemkunde Feuillets Archéologiques de la Société Royale le Vieuw-Liége 1958
L' église Saint-Jacques à Liège Heemkunde Feuillets Archéologiques de la Société Royale le Vieuw-Liége 1955
L' Hotel de ville de Liège Heemkunde Feuillets Archéologiques de la Société Royale le Vieuw-Liége 1956
La Basilique Saint-Martin à Liège Heemkunde Feuillets Archéologiques de la Société Royale le Vieuw-Liége 1956
La Cathédrale Saint-Paul à Liège Heemkunde Feuillets Archéologiques de la Société Royale le Vieuw-Liége 1956
La Numismatique, monnaies, méreaux et médailles Heemkunde KB 1989
Le cavalier aux Géants Anquipèdes Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' 1979 219
Le musée de plein air au Domaine Provincial de Bokrijk - Gids Heemkunde Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg 1958 1ste editie
Le Palais de Liège, Ancien Palais des Princes-évêques et des étas Heemkunde Feuillets Archéologiques de la Société Royale le Vieuw-Liége 1957
Le Sarcophage de Saint-Trudon au cimetière de Kermpt près Hasselt Heemkunde D.C. Bamps 1893
Leidraad voor geboeide reizigers: Dilsen-Stokkem Heemkunde VVV Dilsen-Stokkem 1977
Les chateau du Pays de Liège Heemkunde Commissiarat Général du Tourisme - E. Poumon 1950
Lied van mijn dorp - St.-Lambrechts-Herk Heemkunde Jos Hiemeleers 1987
Limburg aan Christus: 50 jaar gebedsgemeenschap in het hart van de Limburgse mijnstreek - Zusters Clarissen Genk 1930-1980 Heemkunde Zusters Clarissen Genk 1980
Maaseik, ontstaan en groei van een grensstad Heemkunde Stad Maaseik-Dienst Cultuur 1994
Meer dan 1500 jaar bewoning rond de Romeinse villa te Neerharen-Rekem Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' gebundeld
Moesel, namen en bijnamen (Weert) Heemkunde Bèr Raemaekers, Bèr Geelen, Peter Korten, Paul Lammeretz, Jan Salmans, Jac. Vanderfeesten m.m.v. Stichting de Aldenborgh 2014
Monumenten in en rond het Kamp van Beverlo Heemkunde Sylvain Weuts 1977
Museumgids Grevenbroek Museum Hamont-Achel Heemkunde Werkgroep Grevenbroek Museum 1997 2de publicatie
Museumgids voor Limburg - met aanvullingen 1977 Heemkunde Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg - Ludo Raskin 1972
Nederzetting uit de Ijzertijd op het industrieterrein te Webbeke + Sporen van inheemse en Gallo-Romeinse nederzettingen te Wijnegem Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon'
Niets is er groener dan de Maas - gedichten rond de Maasoever in de buurt van Geistingen Heemkunde R.D. D. Snijders o.s.c. 1975
Onderzoek van laat Middeleeuwse waterputten te Oud-Turnhout Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' gebundeld
Ons dorp Mal door de tijd Heemkunde Heemkundige Kring Mal 2017
Ons Volksleven Heemkunde Kon. Comm. Voor Volkskunde - Roger Pinon 1974
Ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag Heemkunde Marius Degeest (gemeentesecretaris (+) stad Hamont-Achel) 2001
Oorlog en zwijgen Heemkunde Roger Rutten 2011
Openluchtmuseum en monumentenzorg Heemkunde Provinciaal Domein Bokrijk 1975
Opheers en zijn geschiedenis Heemkunde Kerkfabriek Opheers 1985
Oudheidkundig inventaris der kunstvoorwerpen in kerken en openbare gebouwen - Canton de Tongres - A / M (Frans) Heemkunde Kon. Comm. Voor Kunstgebouwen en Natuurschoon 1916 Deel 1
Oudheidkundig inventaris der kunstvoorwerpen in kerken en openbare gebouwen - Canton de Tongres - N / Z (Frans) Heemkunde Kon. Comm. Voor Kunstgebouwen en Natuurschoon 1918-1919 Deel 2
Oudheidkundig inventaris der kunstvoorwerpen in kerken en openbare gebouwen - Kanton Beringen (bijvoegsel) Heemkunde Kon. Comm. Voor Kunstgebouwen en Natuurschoon 1931 aflevering VII
Oudheidkundig inventaris der kunstvoorwerpen in kerken en openbare gebouwen - Kanton Peer Heemkunde Kon. Comm. Voor Kunstgebouwen en Natuurschoon 1928 aflevering VI
Parochiegids Achel-centrum 1989 Heemkunde Theo Smeets (pastoor) en Hubert Stinaars (parochieraad) 1989
Rond Bethanië - gedichten en verhalen Heemkunde R.D. D. Snijders o.s.c. 1978
Sint-Lambrechts-Herk. de kerk en onmiddellijke omgeving Heemkunde Jos Hiemeleers 1964
Stad Hasselt, 15 en 22 aug. 1954 - Zevenjarige feesten ter ere O.L.V. Virga Jesse 1947-1954 / 150ste verjaring der overbrenging H. Sacrament van Mirakel 1804-1954 Heemkunde Stad Hasselt - Comité Virga Jessefeesten 1954
Strom - gedichten, rijmen en rijmelarijen Heemkunde R.D. D. Snijders o.s.c. 1975
Tedere dwarsligger - De negen levens van Jef Ulburgs Heemkunde Bart Demyttenaere 2011
Vakantie in Limburg, tocht door Kempen en Maasvallei Heemkunde Paul Van Baelen 1954
Van Sint-Jobsmoppen tot balkenbrij - Bijdrage tot de eetcultuur van Hamont-Achel. Inclus. Receptengids Heemkunde Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont' vzw 1997
Vlaamse Begijnhoven, in schemelheyt der maechtlyckheit Heemkunde KB - Johan Van Mechelen 1973
Voeren - Kalender 1977 met tekeningen en schetsen Heemkunde O.V.V. (Overlegkomitee Vlaamse raadsleden der Voerstreek) 1977
Voeren - Kalender 1981 met tekeningen en schetsen Heemkunde Vlaamsgezinde gemeenteraadsleden van de Voerstreek en hun Overlegkomitee 1981
Voeren - Kalender 1986 met foto's Heemkunde Vlaams Overlegkomitee van de Voerstreek 1986
Wijchmaal doorheen maanden en eeuwen - tentoonstellingscataloog Heemkunde Heemkundige Kring Wijchmaal 1986
Zetboek en Vasten Ligger 1769 'Caggevinne-Lovens' Heemkunde FV -regio Diest, Martien Mondelaers e.a. 2012
Zondag aan de Maas - een reeks kwatrijnen Heemkunde R.D. D. Snijders o.s.c. 1975
Waar een huis placht te staan - de oudste woonplekken van Veldwezelt en hun bewoningsgeschiedenis Heemkunde (boek+CD-R) HKK Wiosello - Ignace Geurts - Jean-Pierre Swinnen 2013
DVD “Betoverend Beverlo. Zes “Vergeten” Dorpsaspecten” Heemkunde - DVD Heemkundige kring van Beverlo 2015 Op de jubileumavond t.g.v. hun 25-jarig bestaan op 10 april 2015-Scenario is van Marc Bertrands en de verfilming gebeurde door Jan Daglinckx.
Neeroeteren, in de vijftiger jaren (75') Heemkunde - DVD HkK Wotra Neeroeteren 2011
Gedenkboek 1904-1954 St.-Laurentiuskerk-Hamont Heemkunde - Geschiedenis Kerkbestuur Hamont 1954
Kinrooi op z'n best Heemkunde - Geschiedenis Gemeentebestuur Kinrooi - Hubert Van Eygen 2016
Molens op de Itter - Koren op de molen langs de Itter Heemkunde - Molens Heemkundevereniging Hunsel - Jacq Manders -Maan Verheijen 1992
Betoverd Beverlo - Zes 'Vergeten' Dorpsaspecten Heemkunde - Video Heemkundige Kring Beverlo vzw - Marc Bertrands en Jan Daglinckx 2015
Brachter Blaedje - Maasbracht Heemkunde - infoblaadje Mededelingen voor gemeente en parochie Maasbracht 8 1983 week 22 nr 5
De Klepper - Heel Heemkunde - infoblaadje Mededelingen voor gemeente en parochie Heel 1983 week 22
De Klup - Wessem Heemkunde - infoblaadje Mededelingen voor gemeente en parochie Wessem 8 1983 week 22 nr 6

Pagina's