Wat vind je in onze collectie?

Geef de woorden op waarnaar je wil zoeken
Titeloplopend sorteren Type Auteur Jaargang Jaar Nummer
à LAPIDE (Van-den Steen) Genealogie A. Remans en Fr. Van Winkel 1968 overdruk uit Tijdschrift Limburg
van de SCHOONVLIET: Généalogie de la famille ….., extrait de La Noblesse Belge, Annuaire de 1935-1939 Genealogie R. Goffin 1939
l' Église Saint-Barthélémy à Liège Heemkunde Feuillets Archéologiques de la Société Royale le Vieuw-Liége 1957
de RETHY: Généalogie …. Genealogie Maurice Goyens 1954 Overdruk uit L'Intermédiair des Généalogisters Nr. 3/1954
de LEEUW Genealogie Genealogische Familiedossiers
de CORSWAREM, bijdragen tot de geschiedenis van de familie…. Genealogie L. Galicia, P. Potargent, voorwoord Dr. M. Bussels 1973
de BLOURGE: Généalogie de famille ….., Supplément à la revue mensuelle Genealgoie 1937 Overdruk uit Le Parchemain
de BARY Genealogie Genealogische Familiedossiers 2000
Zutendaal - Stembureau 1 t/m 8 Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur
Zutendaal (met kaart) 1916-1966 Toerisme Studentenbond 'De Heikleuters' van Zutendaal 1966
Zutendaal Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Zusters voor Diepenbeek, 150 jaar Zusters Ursulinen in Diepenbeek 1853-2003 Geschiedenis - Genealogie Parochiale school PAleiS Diepenbeek (PAS) 2003
Zuidlimburgse plaatsnamen - Toponymica IV Bronnen E. Ulrix, J. Paquay - Vlaamse Toponimische Vereniging Leuven 1932
Zuidlimburgse plaatsnamen - Excerpten 14de-16de eeuw Aardrijkskunde E. Ulrix - J. Paquay, Leuven - Brussel 1932
Zoutleeuw, kunstschrijn van Brabant - uitgegeven tgv opening KB-kantoor 'De Rode Leeuw' te Zoutleeuw Toerisme - Brochure KB 1976
Zoo wreeselijk gescheiden - over de dodendraad in Lanaken tijdens de Eerste Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Dienst Erfgoed Lanaken 2015 2
Zonhoven Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Zondag aan de Maas - een reeks kwatrijnen Heemkunde R.D. D. Snijders o.s.c. 1975
Zolder Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Zolder Tijdschrift - Cultuur Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg 1966
Zoals het gezeid is… Van Schakkebroek naar China - Jef Vos, missionaris van Scheut Genealogie - Reisverslag Luc Vos 2012
Zo schreven onze voorouders, Nederlands schrift tussen 1450 en 1700 Bronnen - Oud Schrift Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag - B.N. Leverland 1980 CBG-reeks nr 8
Zichten v/h oude Hasselt door P.M. Bamps (1862-1932) en aktuele schetsen door studenten v/h Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1975 13
Zichen-Zussen-Bolder Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Zichem, Liber animarum parochiae Zichenensis de anno 1634 - Gezinsreconstructie via parochianentelling 1634 Bronnen vzw Heemkring Averbode - Eddy Exelmans 2014 kerkarchief suppl. 23007
Zevenjaarlijkse Kroningsfeesten Tongeren Geschiedenis Comité Kroningsfeesten / Stad Tongeren 1995
Zetboek en Vasten Ligger 1769 'Caggevinne-Lovens' Heemkunde FV -regio Diest, Martien Mondelaers e.a. 2012
Zelem (3) - A-I , J-R , S-Z Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Zegels Bronnen Bib. Voor Geslacht- en wapenkunde - C. Pama - J.C.P.W.A. Steenkamp 1943 Nr. 08
Zegels Heraldiek J. Steenkamp 1943 8
Zegelbeschrijving en wapenkunde van de Belgische gemeenten Heraldiek Gemeentekrediet van België - Lieve Viaene-Awouters 30 1976 overdruk Jrg 30/118 pag 269-274
Zanniken-Nieuwsbrief Tijdschrift Heemkring Ieper (4/jaar) 10 1992 4
Zanniken-Nieuwsbrief Tijdschrift Heemkring Ieper (4/jaar) 11 1993 2+3+4
Zanniken-Nieuwsbrief Tijdschrift Heemkring Ieper (4/jaar) 12 1994 1 t/m 4
Zanniken-Nieuwsbrief Tijdschrift Heemkring Ieper (4/jaar) 13 1995 1+2+3
Zanniken-Nieuwsbrief Tijdschrift Heemkring Ieper (4/jaar) 14 1996 1 t/m 4
Zanniken-Nieuwsbrief Tijdschrift Heemkring Ieper (4/jaar) 15 1997 1+2+4
Zaligverklaring Pater Valentinus, Rome-Hasselt 2003 Religie Ruben Callens, Pater Hermans (vice-postulator) 2003
Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, 2 delen: A-K, 813 p. en L-Z, p. 814-1552 Bronnen - Genealogie Frans Debrander - Gemeentekrediet, Brussel 1993
Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk L t/m Z Bronnen - Genealogie Frans Debrabander 1993 DEEL 2
Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk A t/m K Bronnen - Genealogie Frans Debrabander 1993 DEEL 1
Woordenboek van de Limburgse Dialecten: Niet-agrarische vakterminologieën - Bierbrouwers en stroopstokers Tijdschrift - Ethymologie DrS. H.H.A. Van de Wijngaard en Dr. H. Crompvoets II-2 1988
Wonen in de Kempen, door de eeuwen heen - Tentoonstellingsproject Kempische Museumroute, 13 april / 30 september 1997 Geschiedenis - Heemkunde Frans Vandenbergh, vz. Kempische Museumroute 1997
Wonck Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Woeringen en de oriëntatie van het Maasland Geschiedenis J. Goossens - Vereniging voor Limburgs Dialect- en Naamkunde vzw 1988
Witste nog, koempel Muziek - LP Mijnwerkersgroep Carboon 1976
Wit en Zwart, Verzet en collaboratie in een Vlaams dorp Geschiedenis - Oorlogen Roger Rutten 2008
Wiosello Tijdschrift Erfgoedkring Veldwezelt en Kesselt (4/jr.) 1 t/m 12 1986 t/m 1997 ONTBREKEN
Wiosello Tijdschrift Erfgoedkring Veldwezelt en Kesselt (4/jr.) 13 t/m 17 1998 t/m 2002 49 t/m 68
Wiosello Tijdschrift Erfgoedkring Veldwezelt en Kesselt (4/jr.) 18 2003 69+70+72 ONTBR. 71
Wiosello Tijdschrift Erfgoedkring Veldwezelt en Kesselt (4/jr.) 19 t/m 25 2004 t/m 2010 73 t/m 100
Wiosello Tijdschrift Erfgoedkring Veldwezelt en Kesselt (4/jr.) 26 2011 101 + 103 ONTBR. 102
Wiosello Tijdschrift Erfgoedkring Veldwezelt en Kesselt (4/jr.) 27 t/m 33 2012 t/m 2018 ONTBREKEN
Winterslag uitgeput, opgegraven beelden Geschiedenis - Heemkunde vzw Heemkring Heidebloemke Genk 2013
Wintershoven Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Winkler Prins - Encyclopedie Bronnen Elsevier Amsterdam-Brussel 8 1977 Deel 1+2+3
Wimmertingen Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1972-1974 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Wimmertingen Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Wijchmaal, klapper op de Burgerlijke Stand van Wijchmaal 1800-1900 Bronnen - Genealogie J. Cuyvers - Heemkundige Kring Peer vzw 1988
Wijchmaal doorheen maanden en eeuwen - tentoonstellingscataloog Heemkunde Heemkundige Kring Wijchmaal 1986
Wie was wie in Sint-Truiden Bronnen - Genealogie Stedelijke Openbare Bib Trudonensia - Willem Driesen en Kamiel Stevaux 2011
Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd Verhalen R. Laere - P. Nijssen 2007
Wie heeft wat? - Geneatheek Bronnen VVF-Limburg - Johnny Spooren 1998
Wie heeft wat? Bronnen VVF-Geneatheek Limburg 1998
Weytjens - Naar onze Bron, een kroniek van de familie Weytjens. Tijdschrift - Genealogie Hendrik Weytjens (Hasselt), Luc Weytjens (Mortsel) en Norbert Renwart (Brussel) 1973/1981 nrs 1 t/m 25
Wettelijke akten Bronnen - Genealogie Theo Stevens 2010-2015 Bruine lederen kaft
Wetenschappelijke Tijdingen Erfgoed Orgaan v/d Vereniging voor Wetenschap - dr. J. Goossenaerts 27 1968 6 (overdruk TD 1/2 pag. 401-412)
Wespennest Leeuwarden- De Geschiedenis v/d strijd v/d Duitse nachtjagers en geällieerde luchtmacht boven Nrd-Nederland 1940-1945 Geschiedenis Ab A. Jansen 1976 Deel 1 - 1940-1942
Wespennest Leeuwarden- De Geschiedenis v/d strijd v/d Duitse nachtjagers en geällieerde luchtmacht boven Nrd-Nederland 1940-1945 Geschiedenis Ab A. Jansen 1979 Deel 2 - 1942-1943
Wenken en adressen voor genealogisch onderzoek in het buitenland (2de herziene druk) Bronnen Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag - C.W. Delforterie en W. Wijnaendts van Resandt 1977 CBG-reeks nr 4
Wellen (boek 1-5) Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Wel en wee v/d Donderslaghoeve te Wijshagen in de Limburgse Kempen (1209-1968) Geschiedenis - Genealogie Heemkundige Kring De Reengenoten Meeuwen-Gruitrode - Martin Vliegen 2011
Wegwijs in Limburg 2013 Bronnen Provinciebestuur Limburg 2013
Weekblad - Montfort Heemkunde - infoblaadje Mededelingen voor gemeente en parochie Montfort 23 1983 week 22 nr 22
Wavriensia Tijdschrift Cercle Historique et Archélogique de Wavre et de la Region (6/jr)
Waterloo Geschiedenis Pierre Arvers Frans
Wat 'n Leven! Straten en huisen, eten en drinken in de Middeleeuwen Geschiedenis Roger Linskens 1974 Deel 1
Wat 'n Leven! Mannen en vrouwen in de Middeleeuwen Geschiedenis Roger Linskens 1976 Deel 2
Was opa een Nazi? (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Koen Aerts (Ugent) - uitg. Lannoo 2017
Warschau-Opstand 'Polen vecht'- Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Gunter Deschner -Standaard Uitgeverij (1992) 1991
Wappensammlungen in öffentlichem und privatem Besitz (I) Bronnen Verlag Deger und Co, Inhalt Gerhard Gessner - Ingeborg und Hartmut Reclam en Matthias Ellebrecht 1983 Band 16
Wapensagen uit de Zuidelijke Nederlanden met wapentekeningen van Marc Cheron Heraldiek Homunculus - Marc Van de Cruys 2003
Wapensagen uit de Nederlanden met wapentekeningen van Marc Cheron Heraldiek Homunculus - Marc Van de Cruys 2007
Wapenregister van de Nederlandse adel Heraldiek W. Books 2014
Wapenkunde, kursus voor gidsen Syllabus Paul van Baelen, Prov. Verbond voor Toerisme in Limburg 1968
Wapenkunde Syllabus Paul Van Baelen 1975 eerste uitgave
Wapenkunde Syllabus Paul Van Baelen 1980 tweede uitgave
Wapenkunde Syllabus René Vroomen 2015
Wapenboek, deel IV (301-400) Heraldiek Heraldisch College FV 2015 naar aanleiding 50 jaar FV-Limburg vzw
Wapenboek, Abdissen van Herkenrode Heraldiek Guido Caluwaerts, Jean-Marie de Cartier d'Ives - Herkenrode vzw 2004
Wapenboek van het Heraldisch College, Familiekunde Vlaanderen vzw, deel IV (301 tot 400) Heraldiek Heraldisch College FV-Merksem 2015 Ter gelegenheid van onze viering 50 jaar FV-Limburg
Wapenboek van het Heraldisch College Deel 4 (301-400) Heraldiek Heraldisch College Familiekunde Vlaanderen vzw 2014 4
Wapenboek van het Heraldisch College Deel 3 (201-300) Heraldiek Heraldisch College Familiekunde Vlaanderen vzw 2007 3
Wapenboek van het Heraldisch College Deel 2 (101-200) Heraldiek Heraldisch College Familiekunde Vlaanderen vzw 2006 2
Wapenboek van het Heraldisch College Deel 1 (1-100) Heraldiek Heraldisch College Familiekunde Vlaanderen vzw 2005 1
Wapenboek van Brabant Heraldiek F. Goole 1971
Waffen-SS, De elite van het Duitse leger - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen John Keegan - Standaard Uitgeverij (1995) 1990
Waar staan we met de monumentenzorg? Verslag v/d 15de Interlimburgse Monumentendag, Tongeren, 25 oktober 1989 Tijdschrift - Heemkunde Publiv. Reeks Kunst en Oudheden in Limburg 1990 33
Waar is de tijd: Limburg, 1000 jaar Limburgers en hun rijke verleden (19-delige reeks) Geschiedenis Waanders/Diogenes ism Heemkunde - en Fed. Geschied- en Oudheidk. Kringen Limburg 1998 1
Waar is de tijd: Limburg, 1000 jaar Limburgers en hun rijk verleden - 20-delige reeks Geschiedenis Waanders uitgevers, Heemkunde Limburg, Fed. Geschied- en Oudheidkundige kringen van Limburg 1998-2000 20 delen in verzamelband à 150 bef + 350 bef
Waar een huis placht te staan - de oudste woonplekken van Veldwezelt en hun bewoningsgeschiedenis Heemkunde (boek+CD-R) HKK Wiosello - Ignace Geurts - Jean-Pierre Swinnen 2013
WITTERS, een veel voorkomende familienaam in de Kempen Genealogie Heemkundige Kring Beverlo vzw - Jos Bormans 2011
WIN{c}KELMOLEN Genealogie Jan H. Hanssen mmv Frits W.H. Winkelmolen 1998
WINTMOLDERS, de stam Genealogie Pater Willy Wintmolders
WINTMOLDERS, De stam Windmolders, Zepperen Genealogie Willy Wintmolders ?
WIMMER Genealogie Genealogische Familiedossiers
WIJNANDS R.N.A. - Familie- en Nijverheidsgeschiedenis Genealogie F. Goole (overdruk uit Vlaamse Stam) 5 1969
WIDEUX: Stenen en Heren van Wideux Genealogie Reg. Landschap Herk en Mombeek Hasselt - Alida Vanholst 1998
WEYTJENS: Familietijdschrift: Naar onze bron. Een kroniek van de familie Weytjens Tijdschrift - Genealogie ? Weytjens 1973 t/m 1981 Nrs. 1 t/m 25 (nr. 5 ontbreekt)
WENDELEN Govaart, Herk-de-Stad 1580 / Gent 1667 Genealogie Gemeente Herk-de-Stad 2009
Vucht in de Tweede Wereldoorlog - Een Maasdorp in de maalstroom van de wereld (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Ferre Weustenraad - Heemkundige Kring Vochte - Vucht 2015
Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen, Brugge Geschiedenis Anna Delva 1983
Vrouwen van Ravenbrück, voor Mariette Druart, verzetstrijdster en martelares Geschiedenis - Oorlogen Ludo van Eck (Herdruk uit 1968, 1970, 1980) 1982
Vroomheid in steen en ijzer - Maaseiker veldkruisen, gevel- en veldkapellen Geschiedenis Martinus Boonen - Jackie Vancleef (Werkgroep Doco. Maaseik) 2005
Vrijwilligers-academie Limburg Wetgeving - praktijkboek Provincie Limburg 2007
Vrijen en trouwen onder de stamboom tgv Tentoonstelling Bokrijk Syllabus Michiel Mispelon voor VVF-Limburg vzw 1975
Vriendenboek Donaat Snijders O.S.C. Boek GHK-Kinrooi (Mathieu Kunnen) 1986
Vriend en vijand, mémoires: Het aangrijpend feitenverhaal over het verzetswerk op de Zwarte Plak, verteld aan Jan Derix (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Bert Poels 1977
Vreren Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Vreemden op vertrouwd terrein - Het sociaal-culturele leven en de emigratie van Belgische migranten in het noorden van Frankrijk (1850-1914) Bronnen Saartje Vanden Borre 2012
Voluit Limburgen, Maasland - Ontdekkingsgids 2011 Toerisme Provinciebestuur Limburg - dienst toerisme 2011
Voluit Limburgen, Haspengouw - Ontdekkingsgids 2011 Toerisme Provinciebestuur Limburg - dienst toerisme 2011
Voluit Limburgen, De Voerstreek - Ontdekkingsgids 2011 Toerisme Provinciebestuur Limburg - dienst toerisme 2011
Voluit Limburgen, De Kempen - Ontdekkingsgids 2011 Toerisme Provinciebestuur Limburg - dienst toerisme 2011
Volkstaal en volksleven in het werk van PIETER Breugel Geschiedenis Dr. Jan Grauls 1957
Volksreligieuze kalender van het Maasland 19de - 20 ste eeuw Religie Landelijke Giden Elen - Hans Geybels 1996
Volkskundige kalender van het Vlaamsche land met register Cultuur Gebr. Celis 1990
Volkskundige Kroniek Tijdschrift - Mededelingsblad Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen (Leuven) (4/jaar) 1 t/m 5 1993 t/m 1997 ONTBREKEN
Volkskundige Kroniek Tijdschrift - Mededelingsblad Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen (Leuven) (4/jaar) 6 1998 3+4
Volkskundige Kroniek Tijdschrift - Mededelingsblad Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen (Leuven) (4/jaar) 7 1999 1+2
Volkskundige Kroniek Tijdschrift - Mededelingsblad Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen (Leuven) (4/jaar) 8 t/m 14 2000 t/m 2006 alle Jg. nrs. 1 t/m 4
Volkskunde, driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven, jg. 74, nr. 3 Volkskunde Volkskunde Limburg 1973 speciaal nummer t.g.v. het 20-jarig bestaan van het Openluchtmuseum te Bokrijk
Volkskunde Kroniek Tijdschrift Fed. Volkskundige Kringen van Vlaanderen - afeling Leuven (4/jaar) 7 1999 nrs 3+4
Volkskunde Kroniek Tijdschrift Limburgse Volkskundige Genootschap (4/jaar) 10 1998 nrs 1 t/m 4
Volkskunde Kroniek Tijdschrift Limburgse Volkskundige Genootschap (4/jaar) 11 1999 nrs 1 t/m 4
Volkskunde Kroniek Tijdschrift Limburgse Volkskundige Genootschap (4/jaar) 12 2000 nrs 1 t/m 4
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 1 1983-1984 6
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 2 1984-1985 1+2+5+6
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 3 1985 1+6
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 4 1986 1+2+3+4+5
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 5 1987 1+2+3+4+5
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 6 1988 2+3+4+5
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 7 1989 1-2-3-4
Voeren Aktueel Tijdschrift Heemkring Voeren en omstreken (6/jr) 8 1990 1+2
Voeren - Kalender 1986 met foto's Heemkunde Vlaams Overlegkomitee van de Voerstreek 1986
Voeren - Kalender 1981 met tekeningen en schetsen Heemkunde Vlaamsgezinde gemeenteraadsleden van de Voerstreek en hun Overlegkomitee 1981
Voeren - Kalender 1977 met tekeningen en schetsen Heemkunde O.V.V. (Overlegkomitee Vlaamse raadsleden der Voerstreek) 1977
Vochte 4 Tijdschrift - CDR/DVD Heemkundige Kring Vochte - Vucht 49 t/m 51 2009 t/m 2011 4 (70-75)
Vochte 3 Tijdschrift - CDR/DVD Heemkundige Kring Vochte - Vucht 39 t/m 48 1999 t/m 2008 3 (50-69)
Vochte 2 Tijdschrift - CDR/DVD Heemkundige Kring Vochte - Vucht 27 t/m 38 1987 t/m 1998 2 (30-49)
Vochte 1 Tijdschrift - CDR/DVD Heemkundige Kring Vochte - Vucht 1 t/m 26 1960 t/m 1986 1 (1-29)
Vochte Tijdschrift Heemkundige Kring Vucht t.a.v. Giel Vranken 1 t/m 21 ….. t/m 2014 ONTBREKEN Nrs. 1 t/m 85
Vochte Tijdschrift Heemkundige Kring Vucht (3/jaar) 22 2015 86+87+88
Vochte Tijdschrift Heemkundige Kring Vucht (3/jaar) 23 2016 89+90+91
Vochte Tijdschrift Heemkundige Kring Vucht (3/jaar) 24 2017 92+93+94
Vochte Tijdschrift Heemkundige Kring Vucht (3/jaar) 25 2018 95+96
Vlijtingen Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Vliermaalroot Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Vliermaal Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Vlagprotocol, traditionele gebruiken en voorschriften Bronnen KL. Sierksma, vz. Stichting voor Banistiek en Heraldiek 1981 kopie 2 pag op 1 A4 pag 1-192
Vlaggen, Wat en hoe boekje. Bronnen Erfgoedcel Ieper 2012
Vlag (Vexilla Nostra 1966-1997 / Vlaggelijn 1998-2012) Tijdschrift Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde - Haarlem (12/jr.-25,00 €/Jr.) 2013 12
Vlaanderen-Limburg Tijdschrift Christelijke Vlaamse Kunstenaarsverbond 35 1986 209
Vlaanderen-Brussel: Limburg, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, Brabant, Henegouwen en Frans-Vlaanderen Aardrijkskunde ANWB - Joep Dohmen - Gert Bosch 1991
Vlaanderen, Openluchtmuseum Bokrijk, verleden en heden Cultuur Dr. L. Roppe (Gouv. Prov. Limburg) - Prof. Dr. K.C. Peeters en conservator M. Laenen 1975
Vlaamse schilders in het Noorden in het begin van de Gouden Eeuw Cultuur Kredietbank 1978
Vlaamse sagen en legenden Geschiedenis Dr. Jur. H. Thijs (Mauretus) 1986 vanaf pagina 15
Vlaamse miniaturen Erfgoed Davidsfonds Leuven - Maurits Smeyers 1998
Vlaamse Steden Tijdschrift - Heemkunde Vereniging voor Natuur- en stedenschoon vzw 25 1952 5
Vlaamse Stam (bijblad Onder Ons) Tijdschrift VVF-Nationaal, Merksem-Antwerpen/-Vlaanderen, Oostende 37 2001 bijblad 1
Vlaamse Stam (bijblad Onder Ons) Tijdschrift VVF-Nationaal, Merksem-Antwerpen/-Vlaanderen, Oostende 38 2002 bijblad 11+12
Vlaamse Stam Tijdschrift VVF-Nationaal, Merksem-Antwerpen/-Vlaanderen, Oostende 1 1965 compleet + bijblad 1+2
Vlaamse Stam Tijdschrift VVF-Nationaal, Merksem-Antwerpen/-Vlaanderen, Oostende 2 t/m 7 1966 t/m 1971 compleet (var.aantal)
Vlaamse Stam Tijdschrift VVF-Nationaal, Merksem-Antwerpen/-Vlaanderen, Oostende 8 t/m 11 1972 t/m 1975 alle Jg. nrs. 1 t/m 10
Vlaamse Stam Tijdschrift VVF-Nationaal, Merksem-Antwerpen/-Vlaanderen, Oostende 12 t/m 39 1976 t/m 2003 alle Jg. nrs. 1 t/m 12
Vlaamse Stam Tijdschrift VVF-Nationaal, Merksem-Antwerpen/-Vlaanderen, Oostende 40 2004 1 t/m 9
Vlaamse Stam Tijdschrift VVF-Nationaal, Merksem-Antwerpen/-Vlaanderen, Oostende (tot 2012) => Familiekunde Vlaanderen-Nationaal, Merksem-Antwerpen 41 t/m 50 2005 t/m 2014 alle Jg. nrs. 1 t/m 6
Vlaamse Stam Tijdschrift Familiekunde Vlaanderen-Nationaal, Merksem-Antwerpen 51 t/m 53 2015 t/m 2017 alle Jg. nrs. 1 t/m 4 + index
Vlaamse Stam Tijdschrift Familiekunde Vlaanderen vzw, Merksem-Antwerpen 54 2018 1+2+3
Vlaamse Begijnhoven, in schemelheyt der maechtlyckheit Heemkunde KB - Johan Van Mechelen 1973
Vlaamse Begijnhoven, in schemelheyt der maechtlyckheidt Toerisme - Brochure Johan Van Mechelen - KB 1973
Vita Latina - Bibliotheque Paris Tijdschrift 1994
Visumgids Limburg. Cultuurtoerisme, wandelen en fietsen in de groene provincie Toerisme Toni Coppers 1995
Virga-Jessefeesten Hasselt 2003 Geschiedenis - Video Virga-Jesse-comité/Stad Hasselt 2003
Vijftig jarig politiek leven in Limburg van staatsminister (1875-1925) Joris Helleputte (*1852+1925) Geschiedenis Prof. Dr. Jaak Boonen 1925
Vijftig jaar vredegerecht van het kanton Genk 1958-2008 Geschiedenis Paul Vrancken en Alex Marut (Heidebloemke Genk) 2008
Verzameling van de minuten en repertoria van Limburgse notarissen, overdrachten 2000-2009 Bronnen Michel en Johan Van Der Eycken (RA-Hasselt) 2011
Verzameling van de Hasseltse affiches uit de Eerste Wereldoorlog 1914-1919 Geschiedenis - Oorlogen RA-Hasselt, Rombout Nijssen en Nathalie Ceunen 2012
Verzamelde opstellen van Maurits De Meyer, naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag Volkskunde Volkskunde Vlaanderen 1966
Verzamelde opstellen over Limburg Literatuur Mathieu Bussels (1902-1991)- DC Dr. M. Bussel Hamont-Achel 2002 Herdruk Limburgse Studies en herdrukken
Verrassend Limburg, de gids. Totaalgids ove Limburg voor toerist én inwoner Toerisme Jempie Herrebout, Yvan Lowyck 1995
Verkoop van domeingoederen in Limburg, na het concordaat (1801) Geschiedenis - Heemkunde J. Paquay 1978
Verkiezing en gemeenteraden in Gellik, Lanaken, Neerharen, Rekem en veldwezelt (1796-1976) met Genealogische gegevens. Bronnen - Kiezerslijsten Bongaers Gerard, Coun Theo, Maenen Jean, Maesen Guido en Put Simone voor GOSSU-Lanaken 2018 Uitgave ter gelegen- heid op 27 sept. 2018 van de viering 75jr. vereniging
Verhole de Warrimont - Heraldiek op een Aubeler grafkruis rond 1700? + 5 foto's Heraldiek Heemkring Voeren en omstreken (Jaak Nijssen) 1997 gewijzigde over- druk uit Tijdschrift 'D'r Koeënwóóf' Jg. 1996 - nr.13 pag.10-15
Vereniging van de Leopoldsorde (Fr en Nl) Geschiedenis Gerard H. 2008
Vereniging van de Leopoldsorde (Fr en Nl) Geschiedenis Gerard H. 2010
Venlose Kloosters der Annunciaten 1361-1795 en v/d H. Geest 1382-1793 Inventaris v/h Archief RA in Limburg (Inventaris v/h Archief) - 1981 21
Venesoenrapporten 1909-1914, Belgische passagiers, waaronder emigranten naar Antillen (1910), Australië, Canada, Congo (1910), Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika + index op persoonsnamen Bronnen - Genealogie Guy Bauwens, Wilrijk-Antwerpen 2003
Venesoenrapporten 1896-1899, Belgische passagiers, waaronder emigranten naar Amerika, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika Bronnen - Genealogie Guy Bauwens, Wilrijk-Antwerpen 2001
Veldwezelt (boek 1-3) Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Veldpost naar Vlaanderen, brieven v/e Oostfronter Geschiedenis - Oorlogen Robert Willocx - Marcel Behaeghel 1985
Veldkruisen in het kanton Borgloon (Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen) Bronnen - Aardrijkskunde - Genealogie E. Valgaerts 1994
Veldeke (Veur Eeder Limburgs Dialek Ein Krachtige Einheid) Tijdschrift Vereniging voor Limburgse volkscultuur (Nederland) 49 1974 1
Veldeke (Veur Eeder Limburgs Dialek Ein Krachtige Einheid) Tijdschrift Vereniging voor Limburgse volkscultuur (Nederland) 50 1975 6
Veldeke (Veur Eeder Limburgs Dialek Ein Krachtige Einheid) Tijdschrift Vereniging voor Limburgse volkscultuur (Nederland) 51 1976 1en2 (jubileum- nummer 50 joar Veldeke)
Veldeke (Veur Eeder Limburgs Dialek Ein Krachtige Einheid) Tijdschrift Vereniging voor Limburgse volkscultuur (Nederland) 52 1977 3
Veerle, klapper huwelijken parochie 1849-1919 Bronnen - Genealogie
Veerle de families 1590-1800, inleiding + werkwijze en aanvull. Dodenlijst 4 delen (1: 1590-1642 / 2: 1642-1725, 3a: A/R 1725-1800, 3b: S/Z 1725-1800) Bronnen - Genealogie J.L. Machielsen (onderpastoor) 1969
Vaststelling van het wapen van Privé-personen en instellingen - Handleiding: decreet van 3 februari 1998 Bronnen - Heraldiek Vlaamse Gemeenschap - Vlaamse Heraldische Raad 1998
Van tijd tot tijd, Tijdschrift voor Geschiedenis, Kunst en Erfgoed Tijdschrift vzw Pieter Breugel Kring Peer 61 2004 1
Van pest, oorlog en hongersnood verlos ons Heer - Dagboek van de Groote Oorlog, Karel Thiels, hoofdonderwijzer van Lummen (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Geschied- en Heemkundige Kring Lummen - Koen Luts 2014
Van olie en wijn. Geschiedenis van verpleegkunde, geneeskunde en sociale zorg Geschiedenis A.P.M. van der Meij-de Leur - Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel 1971
Van grote en kleine komaf, onderzoekgids voor de geschiedenis van de kasteelbewoners van Haspengouw Geschiedenis - Heemkunde Erfgoed Haspengouw - Rombout Nijssen 2013
Van eenheid naar deling van de Provincie Limburg - De grensscheiding in 1839….. Geschiedenis Dr. G.J.B. Verbeet 1989
Van den Herd Tijdschrift Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot 21 2014 2
Van crisis tot crisis (1929-1940) Tijdschrift - Geschiedenis De Standaard 2005 9
Van bedelaars, vagebonden en andere 'schuinmarsjeerders' - Kleine en grote criminaliteit te Mechelen in de 17de eeuw - Bijlagen/Bronnen Geschiedenis Vrije Universiteit Brussel - Prof. Dr. H. Soly 1989-1990 Deel 2
Van Vreuger Joâren, documenten en herinneringen Tijdschrift Genootschap voor Geschied- en Oudheidkunde Noorderkempen 1982 1 + 2 + 3
Van Vreuger Joâren, documenten en herinneringen Tijdschrift Genootschap voor Geschied- en Oudheidkunde Noorderkempen 1983 4 + 5 + 6
Van Vreuger Joâren, documenten en herinneringen Tijdschrift Genootschap voor Geschied- en Oudheidkunde Noorderkempen 1985 10 + 11
Van Vreuger Joâren, documenten en herinneringen Tijdschrift Genootschap voor Geschied- en Oudheidkunde Noorderkempen 1986 12/13 + 14 + 15
Van Vreuger Joâren, documenten en herinneringen Tijdschrift Genootschap voor Geschied- en Oudheidkunde Noorderkempen 1987 16 + 17
Van Vreuger Joâren, documenten en herinneringen Tijdschrift Genootschap voor Geschied- en Oudheidkunde Noorderkempen 1988 18
Van Vreuger Joâren, documenten en herinneringen Tijdschrift Genootschap voor Geschied- en Oudheidkunde Noorderkempen 1989 19
Van Vreuger Joâren, documenten en herinneringen Tijdschrift Genootschap voor Geschied- en Oudheidkunde Noorderkempen 1991 20
Van Vreuger Joâren, documenten en herinneringen Tijdschrift Genootschap voor Geschied- en Oudheidkunde Noorderkempen 1993 21/22
Van Vreuger Joâren, documenten en herinneringen Tijdschrift Genootschap voor Geschied- en Oudheidkunde Noorderkempen 1984 7 + 8 + 9
Van Taal naar Taal, Nederlands voor Maastricht en omstreken Woordenboek - Dialecten Litt. Drs. P. H. M. Shepherd 1946
Van Sjin? - kwartierstaten - Deel 2 (75) Bronnen - Genealogie Heemkundige Vereniging Schin op Geul, Fan Weusten en Ralf Comans 2013
Van Sjin? - kwartierstaten - Deel 1 (76) Bronnen - Genealogie Heemkundige Vereniging Schin op Geul, Fan Weusten en Ralf Comans 2011
Van Sint-Jobsmoppen tot balkenbrij - Bijdrage tot de eetcultuur van Hamont-Achel. Inclus. Receptengids Heemkunde Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont' vzw 1997
Van Scheveningen tot Waterloo 1813-1815 Geschiedenis Hendr. C. Diferee
Van OETEREN Emundt, Canonick tot Thorn (+cdr) Genealogie Driessen Raymond 2010
Van LISHOUT/ van LIESHOUT, Stammen Nederland Genealogie Henri Van Lishout - Mevr. P.J. Govers Breda
Van HEUR en van HORNE (Genealogie van de familie …) Genealogie Jan H. Hanssen mmv Huub en Frits van Horne en Leo en Sjra van Heur 2005
Van GASTEL/van GESTEL, Kempense Geslachten Genealogie Edmond Van den Bossche 2005
Van Eyck en de Gotiek: Classisme, Romantiek en Naturalisme ten overstaan van de Nederlandse Premitieven Geschiedenis Dr. A. Stubbe (Vlaamse Pockets 56) 1962 2de druk
Van Dale Nieuw Handwoordenboek der Nederlandse Taal Woordenboek Martinus Nijhoff, 's -Gravenhage 1956 7de druk, vlgs spellingsregeling 1654-1955
Van Bourg-Léopold tot Leopoldsburg Aardrijkskunde - Geschiedenis Heemkundige Kring Leopoldsburg 1992
Van Aben tot Zanderhof, van Aldeneik tot Wurfeld-Maaseiker boerderijen Genealogie - Heemkunde Martin Boonen (Werkgroep Documentatiecentrum Maaseik) 2011
Van 2 Heiligen Jofferen, 2 eeuwen Harlindis en Relindisverering Geschiedenis Martin Boonen / Werkgroep Documentatie Maaseik 1997
Val-Meer Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Vakantie in Limburg, tocht door Kempen en Maasvallei Heemkunde Paul Van Baelen 1954
Vademecum 2005 Provincie Limburg Toerisme - Brochure Provinciebestuur Limburg 2004
VVVG - Limburg (2-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 1 2000 1 t/m 5
VVVG - Limburg (2-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 2 2001 6 t/m 11
VVVG - Limburg (2-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 3 2002 12 + 14
VVVG - Afdeling Maas-Oeter (3-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 8 2004 32
VVVG - Afdeling Genk (2-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 15 1994 87
VVVG - Afdeling Genk (2-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 17 1996 98 + 99
VVVG - Afdeling Genk (2-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 18 1997 100 t/m 105
VVVG - Afdeling Genk (2-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 19 1998 106 + 107
VVVG - Afdeling Genk (2-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 23 2004 142
VVVG - Afdeling Geel (2-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 14 2004 3 + 6
VVVG - Afdeling Bree (3-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 8 1996 1 t/m 4
VVVG - Afdeling Bree (3-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 9 1997 3 + 4
VVVG - Afdeling Bree (3-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 10 t/m 13 1998 t/m 2001 alle Jg. nrs. 1 t/m 4
VVVG - Afdeling Bree (3-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 14 2002 1
VVVG - Afdeling Bree (3-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 15 2003 1 t/m 4
VVVG - Afdeling Bree (3-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 16 2004 1 + 2
VVVG - Afdeling Bree (3-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 17 2005 2 + 4
VVVG - Afdeling As-Maaskant (3-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 1 1996 3 + 4
VVVG - Afdeling As-Maaskant (3-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 2 1997 5 + 8
VVVG - Afdeling As-Maaskant (3-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 3 t/m 6 1998 t/m 2001 alle Jg. De nrs. 9 t/m 24
VVVG - Afdeling As-Maaskant (3-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 7 2002 25 + 26
VVVG - Afdeling As-Maaskant (3-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 8 t/m 10 2003 t/m 2005 29 t/m 39
VVVG - Afdeling As-Maaskant (3-maandelijks) Tijdschrift - Heemkunde VVVG: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden / Vriendenkring van Vlaamse Gepensioneerden 11 2005-2006 40 + 41
VVF-Nieuwsbrief Tijdschrift VVF-Westkust (4/jaar) 10 2010 nrs 1 t/m 4 ontbreken
VVF-Nieuwsbrief Tijdschrift VVF-Westkust (4/jaar) 11 2011 nrs 1 t/m 4 ontbreken
VVF-Nieuwsbrief Tijdschrift VVF-Westkust (4/jaar) 1 t/m 5 2001-2005 ringmap: 17 nummers
VVF-Nieuwsbrief Tijdschrift VVF-Westkust (4/jaar) 6 t/m 9 2006-2009 ringmap: 16 nummers
VVF-Kroniek Tijdschrift VVF- Land van Waas 15 1987 (1 ontbr.) 2+3+4+5+6
VVF-Krant Tijdschrift VVF-Brugge (6/jaar) 32 2000 1-12 + bijblad 4+5
VVF-Krant Tijdschrift VVF-Brugge (6/jaar) 33 t/m 43 2001 t/m 2011 alle Jg. nrs. 1 t/m 6
VRANCKEN, Gedenkboek Nicolas en Jan Vrancken, Berg-Tongeren Genealogie M. Knapen e.a. 1967
VOX - militair weekblad Tijdschrift Belgisch Leger 5+8 NUMMERS
VOX - militair weekblad Tijdschrift Belgisch Leger 8 NUMMERS
VOSSEN-SCHUERMANS, De familie Christiaan Vossen (1862-1942) en Schuermans Helena (1856-1922) te Bocholt Genealogie H. Vossen (pastoor Ellikom) 1979 A4 - 16 pag.
VOSIUS Geerard, stamreeks in 5 generaties Genealogie Ivo Gilissen 2013
VON SCHMELING Genealogie Genealogische Familiedossiers
VON RETH Genealogie Genealogische Familiedossiers
VLIEKS Genealogie Genealogische Familiedossiers
VISSERS: Het kasteel van Opitter en zijn bewoners, met losbladige stamboom Vissers Genealogie - Heemkunde Norbert Vissers - Heemkundige Kring Pelta Inferio Neerpelt 1997
VEUSKENS, de stamboom vanaf 1708 Genealogie Erfgoed Tungelroy - Paul Lammeretz met aanvullingen van Lambert Joosten, vz KVFV-Limburg 1995-2015
VERMEULEN-GORSSEN, Familiealbum Genealogie Hubert Vermeulen 1999
VCM contact Tijdschrift Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw - Brussel (3-maandelijks) 15 2008 3
VANSTRAELEN Genealogie Martin Slootmaekers, Valère Verstraelen 2001
VANHEUSDEN Genealogie Jac Vanheusden-Roelens 2008
VANGRONSVELD Genealogie Fr. Vangronsveld ca 1980
VANGENEUGDEN Genealogie Vangeneugden-Gerits 1982
VANDORMAAL, van Diepenbeek en Beverst tot Nieuwerkerken Genealogie Magda Vanmuysen 2011
VANDERVELDEN, kwartierstaat van R.D. Hendrik W. J. Vandervelden (1930-2018) Genealogie Lambert Joosten, Heemkring St.-Huibrechts-Lille Aldfaerweergave
VANDEROUGESTRAETE, Stamboom van ons ma Hortense Vanderougestraete Genealogie
VANDEN DUNGEN, Genealogie der familie Vanden Dungen, Lommel Genealogie Corneel Christoffels 1984
VANDEBROUCKE Jozuë (Prof-Doct.)-Kwartierstaat Genealogie Dr.Med. Lieven Spyckerelle (Vlaamse Stam) 1995
VAN WILLIGEN: Burgerij op de buiten. De familie van Willigen en het West-Limburgse platteland. Genealogie Siger Zeischka - Stichting Museum Moffarts Lummen 2012
VAN OPHEM: Geslacht uit Aarschot Genealogie Louis Borremans (overdruk uit het Oude Land van Aarschot) 5 1970 3
VAN MUYSEN/VANMUYSEN: vanaf 1673, '…andere ten exempel…' - Grootloon, Wellen, Binderveld, Nieuwerkerken, … (boek en CDR) Genealogie Magda Vanmuysen 2014
VAN MUYSEN -> VANMUYSEN vanaf 1673, '…andere ten exempel…' - Grootloon, Wellen, Binderveld, Nieuwerkerken, … met CD-rom Genealogie Magda Vanmuysen 2014
VAN MOLL, de stam Van Moll, 450 jaar familiegeschiedenis Genealogie Henri J.M.C. Van Lishout 1994 Bruine lederen kaft-A4-333 pag
VAN MASNIEL/MARSENILLE (map) Genealogie Armand Melcorps 1946
VAN LISHOUT, Stam Oelegem Genealogie Henri J.M.C. Van Lishout
VAN LISHOUT - Stam … Uit het goede hout gesneden Genealogie Henri J.M.C. Van Lishout 2013 Blauwe ledere kaft-A4-268 pag
VAN LIESHOUT, over Leende naar Hamont - Een familiegeschiedenis 1678-1998 Genealogie Henri J.M.C. Van Lishout 1998 Creme-kleurige kartonnen kaft -A4-223 pag
VAN LANGENAEKEN - Parenteel (A1 in koker / 2 stuks) Genealogie Studiebeurzenstichting Limburg 1931 Koker 3 A + 3 B
VAN KERCKHOVEN, Kerkhoven een Drie-eenheid, Heusden-Zolder, deel 1 (met genealogie Van Kerckhoven) Genealogie P. Roosen 1990
VAN HOU(d)T, kroniek van de familie-deel 2 Genealogie Van Hout Ane, Frans (Leopoldsburg), Frans (Oud-Turnhout) Wim en Geert Van Houdt 2014
VAN HOU(d)T, Kroniek van de familie-deel 1 Genealogie Anne, Frans, Frans, wim Van Hout en Geert Van Houdt 2003
VAN HEUKELOM Genealogie Peter Luyckx 1972
VAN HEESWIJCK, Parenteel van Johannes Franciscus Van Heeswijck, van ??-1782 tot heden Genealogie René Van Heeswijck, Peer 2005
VAN GALEN - GEILINGS Genealogie Genealogische Familiedossiers 1971
VAN DE WEIJER, Familie koperteuten uit Sint-Huibrechts-Lille Genealogie - Geschiedenis Paul van de Weijer (Waalre) - Heemkundige Kring van St.-Huibrechts-Lille 35 2017 4 bis
Utersjank Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Opoeteren (2/jaar) 1 t/m 30 1984 t/m 2013 alle Jr. De nrs. 1 t/m 60
Utersjank Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Opoeteren (2/jaar) 31 t/m 34 2014 t/m 2017 Nrs. 61 t/m 68 Ontbreken
Utersjank Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Opoeteren (2/jaar) 35 2018 ONTBREEKT
Ursulinen Sint-Truiden, 150 jaar zusters Ursulinen Sint-Truiden 1850-2000 Genealogie - Heemkunde GHK St-Truiden 2000
Ursulinen Hamont, 150 jaar zuster Ursulinen te Hamont 1939-1989 Genealogie - Heemkunde Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont' vzw 1989
Une médaille du comte Arnould II de Bentheim (1554-1606) Geschiedenis F. Baillion 1953
Ulbeek Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Uitgaven v/d Stichting Eijsdens verleden Geschiedenis Stichting Eijsdens verleden (NL) (1 uitg.) 1 1977 1
Uitgaven v/d Stichting Eijsdens verleden Geschiedenis Stichting Eijsdens verleden (NL) (3 Uitg.) 2 1978 2+3+4
Uitgaven v/d Stichting Eijsdens verleden Geschiedenis Stichting Eijsdens verleden (NL) (4/jaar) 3 1979 5+6+7+8
Uitgaven v/d Stichting Eijsdens verleden Geschiedenis Stichting Eijsdens verleden (NL) (4/jaar) 4 1980 9+10+11 (12 ontbr.)
Uitgaven v/d Stichting Eijsdens verleden Geschiedenis Stichting Eijsdens verleden (NL) (4/jaar) 5 1981 13/14 (15+16 ontbr.)
Uitgaven v/d Stichting Eijsdens verleden Geschiedenis Stichting Eijsdens verleden (NL) (4/jaar) 6 1982 19+20 (17+18 ontbr.)
Uit welke Beker Tijdschrift Familiestichting C(L)roe(s-z)(en) 15 2014 41
Uit met je Krant – Fiets- en Wandeltoerisme in Limburg map Geschiedenis Het Belang van Limburg 1995
Uit het verleden van Meeswijk Geschiedenis Godfried Gijsen 1984
Uit de Belgische Archiven 1905-1914 Geschiedenis Ministerie van Buitenlandse Zaken te Berlijn 1915
Uikhoven, in het verleden Erfgoed Raphael Verbois 1978 heruitgave
Uikhoven Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Uchteravondvertellingen, een Maaslands verhalenboek met een tweede reeks van 25 verhalen Verhalen D. Snijders o.s.c. 1982
Tweemaandelijks Tijdschrift Tijdschrift Vlaams Verbond voor Gepensioneerden - afdeling Hasselt (5/jr) 4 1996 24
Tweemaandelijks Tijdschrift Tijdschrift Vlaams Verbond voor Gepensioneerden - afdeling Hasselt (5/jr) 5 1997 25+29
Tweemaandelijks Tijdschrift Tijdschrift Vlaams Verbond voor Gepensioneerden - afdeling Hasselt (5/jr) 6 1998 30 t/m 34
Tweemaandelijks Tijdschrift Tijdschrift Vlaams Verbond voor Gepensioneerden - afdeling Hasselt (5/jr) 7 1999 35 t/m 39
Tuur Wouters, zoals hij was Tijdschrift - Biografie Verbond voor Heemkunde - Gouw Limburg (drs. Jan Gerits) 1984
Tussen beleid en belang: Geschiedenis van de Kamer van Koophandel in België 17de-20ste eeuw) - Dossier reeks 2 / 10 Geschiedenis Educatieve Dienst - AR-Brussel en de RA in de Provinciën 1995
Tussen beleid en belang, geschiedenis van de kamers van koophandel in België Boek Algemeen Rijksarchief Brussel 1995
Tussen Halt en Stop Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Bocholt vzw (2/jaar) 1 t/m 7 2011 t/m 2017 alle Jg. Nrs. 1 + 2
Tussen Halt en Stop Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Bocholt vzw (2/jaar) 4 2014 Extra nummer
Tussen Halt en Stop Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Bocholt vzw (2/jaar) 8 2018 1
Turnhoutse brieven van de gebroeders Vigneron (1786-1804) Bronnen - Tijdschrift Mededelingen van het Centrum voor studie van de Boerenkrijg - C. De Clercq Overdruk uit Limburg 1958 7
Trouwen Heppeneert 1865-1924 Bronnen - Genealogie Kopieën van Leo Cuppens Bundel 3 - Box
Trots op Kinrooi (Naar aanleiding van 40 jaar fusiegemeente) Geschiedenis Gem. Kinrooi - Hubert Van Eygen, Mathieu Kunnen, Eddy Smeets 2011
Trappisten 150 jaar in Achel 1846-1996 Geschiedenis Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont', Luc Van De Sijpe 1996
Tournai - Les registres Paroissoaux Conserves aux Archives de l'etat Bronnen Archives Générales du Royaume - Bruxelles 1984 Doos 21
Torenfeesten Peer met tentoonstelling 17-18-19 mei 1986 'Landelijk leven in de Kempen' Geschiedenis - Heemkunde Heemkundige Kring Peer, Cultuurkring Stedeke Peer en stadsbestuur Peer 1986
Tor hier en terug, Burentwisten tussen Hasselt en Zonhoven Geschiedenis Het Stadsmus Hasselt 2009 29
Top 500 der grootste ondernemingen in Limburg 1988-1996 Bronnen Jos Stalmans, VKW-Limburg 1997
Tongerse Annalen Tijdschrift K.L.G.O.G.-Tongeren (4/jaar) 1 t/m 23 1987-2009 tijdschriften ontbreken
Tongerse Annalen Tijdschrift K.L.G.O.G.-Tongeren (4/jaar) 22 2008 4
Tongerse Annalen Tijdschrift K.L.G.O.G.-Tongeren (4/jaar) 24 t/m 31 2010 t/m 2017 alle Jg. nrs. 1 t/m 4
Tongerse Annalen Tijdschrift K.L.G.O.G.-Tongeren (4/jaar) 32 2018 1+2+3
Tongeren, van Romeinse civitas tot middeleeuwse stad Geschiedenis Henry Baillien Maaslandse Monografieën nr 29
Tongeren onder de Luikse Revolutie Bronnen - Tijdschrift Mededelingen van het Centrum voor studie van de Boerenkrijg - Henry Baillien Overdruk uit Limburg 1960 17
Tongeren 1932-1982 Bronnen - Kiezerslijsten Mathieu Rutten 1977 Gemeenteraad
Tongeren (boek 1-20) Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Tongeren Toerisme - Brochure Dienst Toerisme Tongeren < 1990
Toison d'or Tijdschrift - Heraldiek Centre International d' Art, Economie, Histoire, Tourisme et Urbanisme 1969 IV
Toeristische gids voor kanton Bree - ter gelegenheid van de tweede toeristische rallye Toerisme - Brochure Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg (VTB) - VAB 1972
Toeristische gids voor kanton Bree - ter gelegenheid van de tweede toeristische rally Toerisme - Brochure Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg (VTB) - VAB 1973
Toeristische gids 2013 Vlaanderen. Op zoek naar verborgen plekjes om dit najaar te ontdekken. Toerisme - Brochure Toerisme Vlaanderen 2013
Toeristische gids 1995 - Sint-Truiden, 1300 jaar Kunst en Cultuur…. Zomaar binnen handbereik! Toerisme - Brochure Diest voor Toerisme van Sint-Truiden 1993
Toeristisch Vlaanderen Toerisme - Brochure Kredietbank
Toeristisch Vademecum voor West-Vlaanderen Toerisme - Brochure Robert Declerck 1977
Toerisme in Limburg (België) Toerisme - Brochure Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg 1952 Nederlands
Toerisme du Limbourg Toerisme - Brochure Fed. Du Toerisme de la Prov. De Limbourg 1952 Frans
Toen Tongeren noch Romeins was Geschiedenis 3 losse delen
Toen Adam spitte en Eva spon: Arbeid Adelt, De Socio-Economische situaties van ons voorgeslacht Syllabus VVF-Limburg, Paul Van Baelen 1985
Toegang tot de registers van de Burgerlijke Stand en Bevolking Bronnen - Genealogie Frankie Schram 2014
Tin Cultuur P. Baudouin - Ons Heem 1957 XIII
Tijdschrift voor lokale geschiedenis en erfgoed Tijdschrift Heemkunde Limburg vzw (4/jaar) B07 2017 1 t/m 4
Tijdschrift voor lokale geschiedenis en erfgoed Tijdschrift Heemkunde Limburg vzw (4/jaar) B08 2018 1+2+3
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1970 1 t/m 6
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1971 5 + 6
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1972 1 t/m 6
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1973 1+2+3+4+6
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1974 2+4+5+6
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1975 ONTBREEKT
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1976 2 + 5 + 6
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1977 3
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1978 5 + 6
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1979 ONTBREEKT
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1980 ONTBREEKT
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1981 2 + 3 + 6
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1982 ONTBREEKT
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1983 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1984 2 + 3
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1985 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1986 2 + 3 + 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (6/jaar) 1987 1 t/m 6
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 1988 1 t/m 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 1989 1 t/m 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 1990 1 t/m 4 + Brochure
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 1991 1 t/m 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 1992 1 t/m 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 1993 1 t/m 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 1994 1 + 2
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 1994 1 + 3 + 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 1995 1 t/m 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 1996 1 t/m 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 1997 1 t/m 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 1998 1 t/m 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 1999 1 t/m 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 2000 2
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 2000 1 + 3 + 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 2001 2
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 2001 3 + 4
Tijdingen, Sociale Kwesties Cultuur en Sport / Cultuur, Ontspanning en Sport Tijdschrift - Cultuur Sociale Dienst Ministerie van Financiën - Brussel (4/jaar) 2002 3
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1970 1 t/m 6
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1971 5+6
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1972 1 t/m 6
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1973 1+2+3+4+6
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1974 2+4+5+6
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1975 ONTBREKEN
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1976 2+5+6
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1977 3
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1978 5+6
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1979 ONTBREKEN
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1980 ONTBREKEN
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1981 2+3+6
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1982 ONTBREKEN
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1983 4
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1984 2+3
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1985 4
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1986 2+3+4
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (6/jaar) 1987 1 t/m 6
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (4/jaar) 1988 1 t/m 4
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (4/jaar) 1989 1 t/m 4
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (4/jaar) 1990 1 t/m 4 + spec. editie
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (4/jaar) 1991 t/m 2000 alle Jg. nrs. 1 t/m 4
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (4/jaar) 2001 2+3+4
Tijdingen Tijdschrift Sociale Tijdingen voor personeel van ministerie van Financiën (4/jaar) 2002 3
Tijden van crisis (1979-1993) Tijdschrift - Geschiedenis De Standaard 2005 14
Tijd-Schrift (voorheen Ons Heem) Tijdschrift Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (4/jaar) A01 1998-1999 ONTBREKEN
Tijd-Schrift (voorheen Ons Heem) Tijdschrift Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (4/jaar) A02 t/m A08 1999 t/m 2006 alle Jg. nrs. 1 t/m 4
Tijd-Schrift (voorheen Ons Heem) Tijdschrift Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (4/jaar) A09 2006-2007 2
Tijd-Schrift (voorheen Ons Heem) Tijdschrift Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (4/jaar) A10 2007-2008 1+3
Tijd-Schrift (voorheen Ons Heem) Tijdschrift Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (4/jaar) A11 2008-2009 2+3
Tijd-Schrift (voorheen Ons Heem) Tijdschrift Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (4/jaar) A12 2009-2010 3+4
Tijd-Schrift (voorheen Ons Heem) Tijdschrift Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (4/jaar) B01 2011 1 t/m 4
Tijd-Schrift (voorheen Ons Heem) Tijdschrift Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (4/jaar) B02 2012 1+3
Tijd-Schrift (voorheen Ons Heem) Tijdschrift Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (4/jaar) B03 t/m B04 2013 t/m 2014 ONTBREKEN
Tijd-Schrift (voorheen Ons Heem) Tijdschrift Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (4/jaar) B05 2015 1 t/m 4
Tijd-Schrift (voorheen Ons Heem) Tijdschrift Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen (4/jaar) B06 2016 1 t/m 4
Thuis in de oude Kerkstraat (Dilsen) Geschiedenis - Genealogie Aline Kuppens 2011
Thorner Nieuwsbrief Nieuwsbrief Vrienden van Thorn 1980-2006 Nrs. 1(1980)-7(1983)-12(1986)-19 t/m 42(1990=>2006)
Thorn, het witte stadje Geschiedenis - Heemkunde Willem Sangers en Roger Janssen 1982
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 1 1987 1+2+3
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 2 1988 2
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 3 1989 1 t/m 4
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 4 1990 4
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 5 1991 1 t/m 4
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 6 1992 nihil
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 7 1993 1 t/m 4
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 8 1994 2+3+4
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 9 1995 1 t/m 4
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 10 1996 1 t/m 4 + Spec. Aug.-nummer
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 11 1997 1+2+4
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 12 t/m 22 1998 t/m 2008 alle Jg. nrs. 1 t/m 4
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 23 2009 2+3+4
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 24 2010 1+2
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 25 t/m 28 2001 t/m 2014 alle Jg. nrs. 1 t/m 4
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 29 2015 1+2+4
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 30 2016 1 t/m 4
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 31 2017 1 t/m 4
Thilesna 1062 - Dilsen Tijdschrift Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw (4/jaar) 32 2018 1+2+3
Teuven (boek 1-3) Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1960/1962 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Tessenderlo-Koydecule 1790: 7 delen: Inleiding+alfab. Lijst/Hulst 001-071, Schoonhees 072-130, Engsbergen 131-193, Schoot 194-245, Centrum 246-346, Centrum 347-386 toegevoegd A01-A52 Bronnen - Genealogie Frans Van Thienen 1994
Tessenderlo, Groen vakantieoord Geschiedenis Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg 1971
Tessenderlo - 1750- Gehuwden (3delen: a: inleiding+alfab.lijst, huisgezing 1-70, b=huisgezin 71-150, c=huisgezin 151-235) Bronnen - Genealogie Frans Van Thienen 1995
Tessenderlo - 10-jaarlijkse tabellen Burgerlijke Stand (Geb. 1813-1850 / Geb. 1851-1890 / Huw. 1813-1890) Bronnen - Genealogie Frans Van Thienen
Tesi Samanunga Tijdschrift HeemkundigeKring Landrada Munsterbilzen (proefnummer '0' + 3/jaar) 1 2001 0 + 3
Tesi Samanunga Tijdschrift HeemkundigeKring Landrada Munsterbilzen (3/jaar) 2 2002 7
Tesi Samanunga Tijdschrift HeemkundigeKring Landrada Munsterbilzen (3/jaar) 3 2003 8 t/m 10
Tesi Samanunga Tijdschrift HeemkundigeKring Landrada Munsterbilzen (3/jaar) 4 2004 11 + 12
Tesi Samanunga Tijdschrift HeemkundigeKring Landrada Munsterbilzen (3/jaar) 5 2005 ONTBREKEN
Tesi Samanunga Tijdschrift HeemkundigeKring Landrada Munsterbilzen (3/jaar) 6 2006 17 + 19
Tesi Samanunga Tijdschrift HeemkundigeKring Landrada Munsterbilzen (3/jaar) 7 2007 20
Tesi Samanunga Tijdschrift HeemkundigeKring Landrada Munsterbilzen (3/jaar) 8 t/m 17 2008 t/m 2017 alle Jg. Nrs. 23 t/m 52
Tesi Samanunga Tijdschrift Heemkring Landrada Munsterbilzen (3/jaar) 18 2018 53+54
Terugblik op Zonhoven, ter gelegenheid van 60 jaar werking 1953-2013 Geschiedenis - Heemkunde Heemkundekring Zonhoven vzw, Guido Langers, vz. 2013
Ternaaien - Lanaye Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1960/1962 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Ter Eiken Tijdschrift Cultureel Kessenich (4/jr.) 20 1995 1+2+3
Ter Eiken Tijdschrift Cultureel Kessenich (4/jr.) 3 1978/1979 3
Ter Eiken Tijdschrift Cultureel Kessenich (4/jr.) 4 1979/1980 1
Ter Eiken Tijdschrift Cultureel Kessenich (4/jr.) 5 1980/1981 2
Ter Eiken Tijdschrift Cultureel Kessenich (4/jr.) 8 1983/1984 3
Ter Eiken Tijdschrift Cultureel Kessenich (4/jr.) 9 1984/1985 2
Ter Eiken Tijdschrift Cultureel Kessenich (4/jr.) 10 1985/1986 2+3+4
Ter Eiken Tijdschrift Cultureel Kessenich (4/jr.) 17 1992/1993 3+4
Ter Eiken Tijdschrift Cultureel Kessenich (4/jr.) 18 1993/1994 2+4
Ter Eiken Tijdschrift Cultureel Kessenich (4/jr.) 19 1994/1995 1+2+3
Ten huize van Jaak en Helena Cuppens-Nies Tijdschrift - Genealogie Leo, Jaak en Everd Cuppens 1 1999 1+2
Ten huize van Jaak en Helena Cuppens-Nies Tijdschrift - Genealogie Leo, Jaak en Everd Cuppens 2 2000 1
Ten huize van Jaak en Helena Cuppens-Nies Tijdschrift - Genealogie Leo, Jaak en Everd Cuppens 3 2001 1
Tedere dwarsligger - De negen levens van Jef Ulburgs Heemkunde Bart Demyttenaere 2011
Te wapen! Heraldiek, teken van gezag en identiteit Heraldiek André Vandewalle 2004
Te Lomelle op die Campine Tijdschrift Erfgoed Lommel vzw (4/jaar) 1 t/m 37 ….. t/m 2011 ONTBREKEN

Pagina's