Wat vind je in onze collectie?

Geef de woorden op waarnaar je wil zoeken
Titel Type Auteur Jaargang Jaar Nummeraflopend sorteren
100 jaar H.-Hartparochie Winterslag 2013 - Een hartelijke parochie Brochure Parochiegemeenschap, priesters en parochieraad Winterslag 2013
100 jaar H.-Hartparochie Winterslag 2013 - Eucharistieviering door Mgr. Patrick Hoogmartens, 29 september 2013 Brochure Parochiegemeenschap, priesters en parochieraad Winterslag 2013
100 jaar H.-Hartparochie Winterslag 2013 - Kerkelijk gebeuren in onze parochie Brochure Parochiegemeenschap, priesters en parochieraad Winterslag 2013
100 jaar kerk, geschiedenis en patrimonium v/d kerk te St.-Huibrechts-Lille Boek Jos Vandervelden (Heemkring SHL) 2010
100 jaar Zwartzusters in het St.-Jan Berchmanstehuis te Hamont 1889-1989 Geschiedenis Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont' vzw 1989
100 Meest voorkomende familienamen in Vlaanderen-België - BS 1811-1922 Bronnen - CDR/DVD H.M.J.M. de Ruijter 2008
125 jaar Het Belang van Limburg - Jubileumboek Geschiedenis Koen Driessens - HBvL 2004
150 Heraldische portretten van belangrijke personen uit de Antwerpse, Belgische en Europese Geschiedenis Heraldiek Homunculus - Jos Goolenaerts 2010
150 jaar Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Hamont (boek + bijlage) Geschiedenis Kon. Harmonie St.-Cecilia Hamont en GHK-De Goede Stede Hamont 2011
150 jaar Kruisheren Maaseik - foto's Religie-Geschiedenis-CDR Maurice Montebovi 2005
150 jaar Leopoldsburg-Heppen, Anno 2000 Geschiedenis Gemeentebestuur Leopoldsburg 2000
150 jaar Provinciaal Beleid Geschiedenis H. Vandermeulen, Gouverneur van Limburg 1986
150 jaar Trappisten in Achel Geschiedenis Luc Van de Sijpe - GHK De Goede Stede Hamont 1996
150 jaar Ursulinen te Maaseik, 1837-1987- Deel 1 Geschiedenis Zuster Gonzague (Marie-Louise van den Born), Werkgroep. Documentatiecentrum Maaseik 1987
150 jaar Ursulinen te Maaseik, het leven van de zusters en de pensionaires - Deel 2 Geschiedenis Hendrik Verheyen - Werkgroep Documentatiecentrum Maaseik 1999
2005 Belges arrivés en Amérique en 1856 Bronnen - Genealogie Marcel Lacourt, Vitrival 1995
25 jaar - Congres Antwerpen, mei 1990 Boek Familiekunde Vlaanderen 1990
25 jaar Hoger Instituut voor Kunstonderwijs Hasselt 1955-1980 Geschiedenis Provincie Limburg - Cultuurraad 1980
25 jaar Museum van het Kamp van Beverlo 1972-1997 - tentoonstelling de Eerste wereldoorlog - de eenheden in het Kamp van Beverlo en Helchteren, 4 september – 20 september 1997 Geschiedenis - Oorlogen vzw Museum van het Kamp van Beverlo, Leopoldsburg 1997
25 jaar speuren naar de geschiedenis van Olmen + Repertorium 1983-2008 Tijdschrift - Jubileumuitgave Olemse Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis 2008
300.000 jaar Limburg Geschiedenis HBvL - Jan Bex e.a. 2007
35 jaar Kunstkring Arnold Sauwen - 60 jaar begraafplaats Stokkem - 60 Stokkemer families Genealogie - Geschiedenis - Heemkunde Jubileumboek: Kunstkring Arnold Sauwen Stokkem vzw 2015
40 jaar paardenfokmarkt Weert Heemkunde Vereniging Paardenfokmarkt Weert 1997
45-'45, Na de bevrijding begon de oorlog pas echt, Thorn tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Stichting Herdenking Bevrijding Thorn - Marie-José van der Wielen 2014
50 Verhalen over Neeritter en haar omgeving - Neeritter rond 1870 geschreven omstreeks 1930 door Gerard Krekelberg Geschiedenis - Heemkunde Nico de Waal - GHK het Land van Thorn 2015
Aanvragen, smeekschriften en brieven (FR / NL) Wetgeving G. Hoste 1908
ABC van de Genealogie Bronnen - Genealogie Johan Roelstraete - Faro 2012
Abdijen en Begijnhoven in België Religie Joseph Delmelle 1973
Abdijen en Begijnhoven van België, deel 1 Geschiedenis Historiareeks-Brussel 1974
ABEN: Van Aben tot Zanderhof, van Aldeneik tot Wurfeld-Maaseiker boerderijen Genealogie Martin Boonen (Werkgroep Documentatiecentrum Maaseik)
Achelse mensen uit de tijd van toen Heemkunde Heemkundekring Achel - Adriaan Claassen 2001
Achel-Statie in woord en beeld, naar aanleiding 50 jaar bouw kerk Geschiedenis Heemkundekring Achel en Kerkfabriek Achel-Statie / Harrie Stienaers 2013
ACHTEN Lode: Moyo Kommissele, koloniaal ambtenaar in Kongo Genealogie Jos Smets
Adel aan Maas, Roer en Geul - deel 1 Geschiedenis Pons Mosae Editions- Coumans, Gerards, Heynens, de Jong en Mertens 2009
Adel aan Maas, Roer en Geul - deel 2 Geschiedenis Pons Mosae Editions- Coumans, Gerards, Heynens, de Jong en Mertens 2010
Adel aan Maas, Roer en Geul - deel 3 Geschiedenis Pons Mosae Editions- Coumans, Gerards, Heynens, de Jong en Mertens 2011
Adel in Limburg of de Limburgse adel, geschiedenis en repertorium tussen 1590 en 1990 Geschiedenis Pons Mosae Editions- Lou Heynens 2008
Ahnentafeln Paderborner Domherren Boek 1966
Albert I Geschiedenis Alard de Bourgheller 1934
Albert, Roi des Belges Geschiedenis Louis Wilmet 1935
Alden Biesen, landcommanderij: 8 eeuwen Europese geschiedenis i/h land van Rijn en Maas Geschiedenis Uitgev. Lannoo / RA-Hasselt / Hist. Studiecentrum Alden Biesen 1988
Alden Biesen, voormalige Commanderij der Teutonische Orde in woord en beeld Geschiedenis Jhr. Roelants du Vivier 1964
Alden Biesen: Limburgs document 104- De 17de eeuwse kaart van de goederen van de landkommanderij Geschiedenis Dienst Cultuur der Provincie Limburg - Dr. L. Allemeersch, M. Van der Eijcken 1989
Aldfaer, syllabus voor beginners en gevorderden Syllabus Johan van Hassel 2014
Alfons Kerkhofs, een Limburgse blik op het Ijzerfront Geschiedenis - Oorlogen Luk Van De Sijpe (Wijer) 2013
Als ik val, gedenk mij. Lanakense soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Dienst Erfgoed Lanaken 2017
Alternatieve Miscellanea Pater Sangers - Rondwandelingen in het zwerversleven van Pater Willem Sangers o.s.c. Biografie Roger Janssen - Wiel Smeets 1980
Altijd welkom in Limburg, vakantiegids 2017 Toerisme - Cultuur Toerisme, cultuur en erfgoed Limburg 2017
Ambachten te Sint-Truiden en te Tongeren Syllabus Francis Goole
AMSAB-brochure Gent Toerisme - Brochure Instelling voor Sociale geschiedenis
Anno 2000 – 150 jaar Leopoldsburg-Heppen Heemkunde Daniel Vanhaekendover (eindred.) 1999
Archieven in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland Bronnen Marc Van de Cruys - VVF-afd. Antwerpen 1992-1993
Archieven in de provincie Antwerpen Bronnen KAPA- provinciaalarchief Antwerpen 2010
Archieven in Europa Boek VVF-Nationaal, Merksem-Antwerpen
Archievengids Hasselt Bronnen Provinciale Bibliotheek Limburg 2008
Arlon - Inventaire des Archivesdes Cures - Tome IV Bronnen Archives Générales du Royaume - Bruxelles 1984
Armenzorg: Na de Franse Revolutie / In en rond Tongeren i/h Ancien Régime / Alden Biesen en de Armenzorg / Armentafel i/d plattelandsgemeenten Syllabus VVF-Limburg, Piet Severijns - Francis Goole 1990
Armoriaal van Hasselt - 340 blazoenen Heraldiek L.J.H. Maurice Goyens 1984
Armorial belge contemporain Heraldiek José Douxchamps, Wepion-Namur 1997
Armorial du Duché de Limbourg et de Pay d' Outremeuse (Wapenboek van het hertogdom Limburg en het land van Overmaas) Heraldiek - Genealogie dr. Lens 1947
Armorial et Historique Boek Géneawal III 1964
Atlas van de algemene en Belgische geschiedenis Geschiedenis druk: Van In, Lier 1993
Atlas, behorende bij de staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf ontstaan tot 1839 Bronnen Dr. E.M.TH.W. Nuyens - Bestendige Deputatie provincie Limburg 1956
AULER Genealogie Genealogische Familiedossiers
Auschwitz 1940-1945, Ein Gang durch das Museum (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Kazimierz Smolen 1978
Autogids voor Duitsland Toerisme dr. L. van Egeraat - VAB 1961
Autour de Limbourg-sur-Vesdre (met kaart) Geschiedenis drs. J. Langohr - Tongeren 1920
Babyspeciaal jongens 2011 Genealogie - Krant Het Belang van Limburg 2012
Babyspeciaal jongens 2012 Genealogie - Krant Het Belang van Limburg 2013
Babyspeciaal jongens 2013 Genealogie - Krant Het Belang van Limburg 2014
Babyspeciaal meisjes 2012 Genealogie - Krant Het Belang van Limburg 2013
Babyspeciaal meisjes 2013 Genealogie - Krant Het Belang van Limburg 2014
Babyspeciaal Nieuwe Limbyrgertjes en Wereldburgertjes (4931) Jongens en Meisjes 2005 Genealogie - Krant Het Belang van Limburg 2006
BAETEN Genealogie Jozef Baeten 1980
Balspelen in West-Vlaanderen Cultuur - Folklore Paul Vanderghote 1979
Banneux, boodschap voor onze tijs Religie L. Wuillaume s.j. 1982
Banneux, de Maagd van de Armen Religie August Breul, priester van het bisdom Luik 1998
BAPTIST, de stam.... Genealogie Jan Baptist 1982
BAS Genealogie Mathieu Daemen en Rik Nulens 2005
Bastogne, de slag om de Ardennen (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Tweede Wereldoorlog-reeks 1968-1972
BAÜMANN Genealogie Genealogische Familiedossiers
Beda Fomm, Britse overwinning in de woestijn (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Tweede Wereldoorlog-reeks 1971-1977
Beelden uit mijn kinderjaren, 'n familiezangboek van R.D. Donaat Snijders Muziek - Liedjesverzamelboek Familie Snijders, Geistingen 1977
Beelden van een eeuw Limburg 1880-1980 Geschiedenis Geert Dewaele / Guy Fransen - Het Nieuwsblad 1980
Beernem, een heemkundige studie Heemkunde Alfons Ryserhove 1949
BEGASSE Genealogie Genealogische Familiedossiers
Begeleidende synthese bij de tentoonstelling i/h Prov. Openluchtmuseum Bokrijk Erfgoed Mieke Stinckens, Alex Lambrechts, Robert Camps 1982
Begijnhof Diest Erfgoed Promotiekomitee Begijnhof Diest 1984
Begijnhof Diest - Memorie Boeck der doode, gedoopte en getrouwde van de parochie Ste Catherine binnen Diest alias het Beghijnhof 1797-1875 / Lijken van de jaeren 1820-1839 Bronnen Martien Mondelaers - Fv regio Diest 2014
Begijnhof Diest - Memorie vande gestorven opt beghijnhof van Diest, beginnende 1570 tot 1724 Bronnen Martien Mondelaers - Fv regio Diest 2014
Begijnhof Diest - Register van overlijden, huwelijken en geboorte op het Begijnhof te Diest 1724-1797 Bronnen Martien Mondelaers - Fv regio Diest 2014
Beknopte geschiedenis van de dorpen der Zuiderkempen - deel 2 Leopoldsburg Aardrijkskunde - Geschiedenis Geschied- en Oudheidkundige Kring der Zuiderkempen, St.-Norbertusdrukkerij Tongerloo ??
Beknopte geschiedenis van de dorpen der Zuiderkempen, deel 2 Geschiedenis H. Jamar - Geschied- en Oudheidkundige Kring der Zuiderkempen, Sint Norbertus drukkerij, Tongerloo (Antwerpen) 1969
Beknopte geschiedenis van Maaseik Geschiedenis Prof. G. Renson (Werkgroep Documentatiecentrum Maaseik) 2003
Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche oude schrift Bronnen - Oud Schrift H. Brouwer - Bibliotheek voor Geslachten Wapenkunde onder redactie van C. Pama - nr. 9, 2de druk, Naarden 1973
Beknopte inleiding tot de Heraldiek, voor beginners Bronnen - Heraldiek Homunculus - Marc Van de Cruys Wijnegem 1996
Beknopte Methodiek der Geschiedvorsching, met voorbeelden en tabellen Bronnen L. J. M. Philippen 1942
Belgen in Mexico - (bindmap) Geschiedenis ?? - Paul Van Baelen
Belgen! Zoo werdt gij verraden en bij de Gestapo aangeklaagd Geschiedenis - Oorlogen Reeks Bevrijding Antwerpen
België 40-45 Oorlog Bruno De Wever, Helen Grevers, Rudi Vandoorslaer, Jan Julia Zurné / Knack Historia 2015
België voor hoelang? N.A. dela Haye 1782-1866 - Van vaandrig tot generaal Geschiedenis Guido Naets 2013
België, Kathedralen en stadhuizen Cultuur Comm.-Gen. Voor Toerisme Brussel
Belgisch Limburg, het Noorden Heemkunde Marie-Jeanna Dankaart - History 2000
Belgische Ardennen - reisgids Toerisme Wil de Kreuk 1980
Belgische emigranten naar Amerika 1905 + index op familienamen Bronnen - Genealogie Richard Deruyter 1998
Belgische emigranten naar Amerika 1906 + index op familienamen en afkomstgemeenten Bronnen - Genealogie Richard Deruyter 1999
Belgische emigranten naar Amerika 1907-1908 + index op familienamen en afkomstgemeenten Bronnen - Genealogie Richard Deruyter 2000
Belgische Grondwet - Gemeentewet - Provinciale Wet Wetgeving Ministerie te Brussel 1944
Belgische Kathedralen en Stadhuizen Erfgoed - Toerisme Comm.-Gen. Voor Toerisme Brussel 1975
BELLINCKX Karel leven en werk Genealogie Lieve Moons 2014
Bendeleven in Vlaanderen Geschiedenis Jack Verstappen 1984
BERCHMANS: Voorouders van Sint-Jan Berchmans, en hun nakomelingen Genealogie Martien Mondelaers - Familiekunde Vlaanderen-regio Diest 2013
BERGHS Genealogie Genealogische Familiedossiers
Bericht van de Tiendaagse Veldtocht. Noord-Brabant en België in de frontlijn 1830-1834 Geschiedenis - Oorlogen J. G. Kikert - Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Melsungen 1980
BERNDT Genealogie Genealogische Familiedossiers
BERNKENS Genealogie Genealogische Familiedossiers
Beroepsnamenboek - Beroepsaanduidingen voor 1900 in Nederland en België Bronnen J.B. Glasbergen - L.J. Veen - Taalfonds 2004
Beschrijving van het Hertogdom Limburg (NL) Geschiedenis G.M. Poell - J.J.F. Jansen - Uitgev. De lijster Maasbree 1851/1981
Betoverd Beverlo - Zes 'Vergeten' Dorpsaspecten Heemkunde - Video Heemkundige Kring Beverlo vzw - Marc Bertrands en Jan Daglinckx 2015
BETTINGERS Genealogie Genealogische Familiedossiers
Beverlo - Klapper Geboorten - Overlijdens 1567-1850 (incl. Heppen en Leopoldsburg) / 1851-1910 (zonder Heppen en Leopoldsburg) Bronnen Heemkring Beverlo 2013
Beverlo - Klapper Huwelijken man/vrouw 1567-1850 (incl. Heppen en Leopoldsburg) / 1851-1910 (zonder Heppen en Leopoldsburg) Bronnen Heemkring Beverlo 2013
Beverlo en de medische dienst, het militair gasthuis van Beverlo, de medische dienst en het leger, loteling en loting (WO I) Geschiedenis - Oorlogen P. Delameillieure - Museum van het Kamp van Beverlo vzw, Leopoldsburg 1999
Beverlo in verhalen 18de eeuw Genealogie - Heemkunde Heemkundige Kring Beverlo vzw - Jos Caerts 2015
Beverlo in verhalen, 18de eeuw Geschiedenis - Heemkunde Heemkundige Kring Beverlo - Jos Caerts 2015
Beverlo, Geboorten en Overlijdens 1567-1910 Bronnen Heemkring Beverlo 2013
Beverlo, Heppen en Korspel tijdens de 17de eeuw Aardrijkskunde - Geschiedenis Jos Caerts - Beverlo 2003
Beverlo, Huwelijken 1567-1910 Bronnen Heemkring Beverlo 2013
Bevolkings-register van Bilzen 1612-1674-1735 Bronnen Frans Maurissen met dank aan E.H. A.H. Stiels 1977
Bevolkings-register van Bilzen 1804 Bronnen Frans Maurissen met dank aan E.H. A.H. Stiels 1977
Bewoners van het begijnhof te Diest 1747 Bronnen - Genealogie FV -regio Diest, Martien Mondelaers e.a. 2012
Bibliografische Analyses 2 - De Kabouter, uit het land van Loon alias Limburg 1855-1898 Bronnen Dienst Cultuur der Provincie Limburg - A. van Laere 1986
Bibliografische Analyses 3 - Geschiedkundige verscheidenheid-De Vlaamsche Broeders 1862 en de Letteroefening 1852-1893 Bronnen Dienst Cultuur der Provincie Limburg - A. van Laere 1986
Bibliografische Analyses 4 - De Hagelander 1893-1901 Bronnen Dienst Cultuur der Provincie Limburg - A. van Laere 1988
Bibliografische Analyses 7 - De Vlaamsche Wacht 1878-1886 Bronnen Dienst Cultuur der Provincie Limburg - Boudewijn De Leeuw, Ada Deprez 1988
Bibliothèque et Cabinet d' Estampes et de Manuscrits Genealogie - Heraldiek Gillés de Pèlichy 1972
Bidprentjes - Memobestand ProGen 2009-2010 Bronnen - Genealogie Guido De Sutter - VVF-Limburg 2010
Bidprentjes (482.000 st) op CD Bronnen Gaetane Delodder 2014
Bidprentjes van voor 1900 Bronnen VVF-Merksem 1987
Biesen in Bilzen Geschiedenis Hist. Studiecentrum Alden Biesen 1986
Bijdrage tot de geschiedenis van Hamont Boek Gemeentebestuur Hamont 1976
Bijdrage tot de geschiedenis van Herzele Geschiedenis Maurits de Buysscher 1972
Bijzonderheden over Rekem na 1800 Geschiedenis Raph. Verbois 1973
BILLEN Genealogie Urbain Jouck 2005
Bilzen, Borgloon, Sint-Truiden en Tongeren - Onderzoekgids voor de geschiedenis van 4 steden in Haspengouw tot 1796 Geschiedenis Erfgoed Haspengouw 2013
Bilzen, Stad vôr jéloes op te zin….. Toerisme - Brochure Toeristische Dienst Stad Bilzen 2007
Biografisch handboek - Belgische Senaat Bronnen - Genealogie Belgische Senaat 1981
BIOURGE, Généalogie de famille …. - suppl. à la revue mensuelle Le Parchemin, Gendbrugge 1937 Genealogie Recueil Généalogique 1937
BLÄSIUS Genealogie Genealogische Familiedossiers
Blasons de l’Eglise de Lantin, Liège Heraldiek R. Wattiez 1972
Blasons Liège selon le ms 3335 de la Bibliothèque de l'Université de Liège Heraldiek H.J.P. Willems 1975
Blauwe vogel, geo-gids 3.10 : Toeristische-recratieve atlas van Limburg, deel 1: Fruitstreek-Haspengouw 'Kortessem' Cultuur Dr. P. Diriken - iswm het Commissariaat voor toerisme 1983
Blazoenen - wapenschilden 6 RV per A5 = 12 x 6 = 72 wapens Heraldiek ??
BLOMMEN (van)-Kwartierstaat Genealogie VVF-afdeling Tongeren
Bocholt - gemeente Geschiedenis Maasen Willy 1974
Boek der Kampen (WO I & WO II) Geschiedenis - Oorlogen Ludo Van Eck, Sis Van Eeckhout 2015
Boeken van Adel, uit het Ancien Régime Heraldiek A. Rousseau - R. van Laere - Prov. Limburg Cultuur St.-Truiden 1991
Boerderijen in Millen Heemkunde W. Driesen
BÖHMER Genealogie Genealogische Familiedossiers
Bokarelo Tijdschrift - CDR/DVD Deschied- en Heemkundige Kring Bocholt - Rik Jame 21 t/m 30 2004 t/m 2013
Bokkenrijders Geschiedenis Donaat Snijders o.c.r. (Werkgroep Documentatiecentrum Maaseik) 1972
Bokkenrijders en voetbranders: Bendeleven in Vlaanderen Geschiedenis Jaak Verstappen 1984
Bokkenrijders in Neeroeteren Geschiedenis Hendrik Verheyen - Mathieu Kunnen 1994
Bokkenrijders in Opoeteren Geschiedenis Marcel Hendrickx - Mathieu Kunnen - Hendrik Verheyen 1992
Bokkenrijders te Maaseik Geschiedenis Kult. Geschied- en Oudheidkundige Kring Maaseik - D. Snijders o.s.c. 1972
Bokkenrijders voor de dwaze rechters van Munsterbilzen Geschiedenis Lambert Hendrikx (Bilzen) 2014
Bokrijk - Fleuron du Limbourg Erfgoed Paul Van Baelen 1980
Bokrijk - Provinciaal Domein Het Ontstaan Toerisme - Brochure dr. Jozef Weyns (+) 1945/1957
Bokrijk (G) deel I - handgeschreven teksten Syllabus Paul Van Baelen 1975
Bokrijk (G) deel II - handgeschreven teksten Syllabus Paul Van Baelen 1975
Bokrijk in de geschiedenis, Geschiedenis en Genealogie Syllabus Constant Striek, Miet Achten en Paul Van Baelen 1977
Bokrijkse Berichten: De plattelandsgemeenten i/h graafschap Loon en het omliggende van de vroege middeleeuwen tot aan de Franse Revolutie Tijdschrift - Heemkunde DR. J Hehets 1969
Bokrijkse Berichten: Het Boerenhuis uit de Voerstreek in het Vl. Openluchtmuseum te Bokrijk Tijdschrift - Heemkunde Dr. J. Weyns / Dr. J. Nijssen XII 1972
BOLLEN Genealogie Godelieve Juvens-Geerkens 1977
BOLLEN - Bilzen Deel 1 + 2 Genealogie Godelieve Juvens-Geerkens 1979
Bomen en struiken, Bokrijk-Arboretum Natuur Boerenbond Leuven en Prov. Limburg 1984
Bonaparte in Ägypten, Aus der Chronik des 'Abdarrahmãn Al-Gabarti (1754-18éç) Geschiedenis Arnold Hotinger 1983
BONTEN Genealogie Genealogische Familiedossiers 1979
BOONEN in het BOSCH - Een genealogie van de familie Boonen Genealogie Elisa Boonen (Reppel-Bocholt)
BORREMANS, Stamboom, de familie ... Genealogie Borremans Maurice 2010
Boterman en Co - De duivensport in Hamont-Achel 1914-2009 Toerisme - Brochure Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont' vzw 2009
BRAMMERTZ Genealogie Genealogische Familiedossiers 1980
Brancadiers-Mijnwerkerskalender 2010 met foto's Geschiedenis Ziekendienst KWB-Limburg 2010
Bree - Infogids - Adresboek - Plan Toerisme - Brochure Gemeentebestuur Bree 1990-1991
Bree uw handelsgemeente, handelsgids met stratenplan Toerisme - Brochure Gemeentebestuur Bree 1979
Bree, een parel in de Limburgse Kempen Boek Jaak Cardinaels (VVV - Heemkunde Bree) 1992
Bree, parel der Kempen Toerisme - Brochure Stedelijke Diesnt voor Toerisme Bree 1986
Bree, zoals het vroeger was, in foto's en verhalen Toerisme - Brochure Rotary Bree-Bocholt en VVV-Heemkunde Bree vzw < 1999
BREUER Genealogie Genealogische Familiedossiers 1982
BRIERS, een genealogisch overzicht van de geschiedenis van de familie Briers, Hasselt ca 1550-1900, Wijer en Lummen Genealogie Rombout Nijssen, Gerard, Catharina, Arnold, Edmond en de anderen… 2007
Brikkenbekkers in Limburg Geschiedenis - Genealogie Jac Wijnands - Paul Joosten 1997
Brochure Limburg 1950-1975 Geschiedenis Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg, Hasselt 1975
BROERS Genealogie Genealogische Familiedossiers
Bronnen voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in Limburg, gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers Geschiedenis - Oorlogen Limburgse Studies vzw 2013
BROUX 'Fùnske' Genealogie Maurice Broux 2007
Bruggen breken, kerken branden. De strijd rond het Albertkanaal bij Kwaadmechelen 10-13 mei 1940 Geschiedenis Luc Willems, Heemkunde St.-Lucia Ham 1991
Brussel 58 - de tentoonstelling, de hoofdstad, haar omgeving, Vlaanderen en Wallonië Geschiedenis Maatschappij Der Algemene Wereldtentoonstellingen van Brussel - C. Wellens 1958
BULL-BUL, De genealogie van de familie …. Genealogie VVF-Limburg vzw - L. Joosten
Burgerlijke Stand Kessenich 1833-1842 Bronnen - Genealogie
Burgerlijke Stand Kessenich 1843-1850 Bronnen - Genealogie
Burgerlijke Stand Kessenich 1851-1860 Bronnen - Genealogie
Burgerlijke Stand Kessenich 1861-1870 Bronnen - Genealogie
Burgerlijke Stand Kessenich 1871-1880 Bronnen - Genealogie
Burgerlijke Stand Kessenich 1881-1890 Bronnen - Genealogie
Burgerlijke Stand Kessenich 1891-1900 Bronnen - Genealogie
Burgerlijke Stand Kessenich 1901-1910 Bronnen - Genealogie
BUSSELS: Album Dr. M. Bussels Geschiedenis - Heemkunde Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg 1967
BUSTINin Nederland, over de voorouders en afkomst der naam. Genealogie Chris en Jeanny Wessels, Roosteren 2011
CALS, 11 generatie Genealogie Ben Close 1967
Can. Petrus-Jozef Triest, Belgische Vincent de Paul 1760-1836 Biografie Editions du Rameau, Zusters en Broeders der congregaties 1986
CARIS, genealogie van een Midden-Limburgs geslacht Genealogie Harald H.J.J. Greter 2009
CARTON de WIART, Henry Genealogie Genealogische Familiedossiers 1999
CASSELS Maria Helena, Het gebedenboek van ….. Genealogie Paul de Clerck
CASTERMANS: Genalogie Castermans Genealogie Edm. M.A.H. Delhougne - A.J.M. Sollet
Cataloquz des publications Bronnen Fonds Catalogues Archivale 2002
CAYMAX-LUYCKX, Linde-Peer Genealogie Jan Gielen 1993
CD-Rom: De stamboom van Maurice Montebovi Genealogie Maurice Montebovi 2000
CD-Rom: foto's van de stamboom van Maurice Montebovi Genealogie Maurice Montebovi 2000
CD-Rom: Klasfoto's naar aanleiding 150 jaar Kruisheren Maaseik Genealogie Kruisheren Maaseik / Maurice Montebovi
CELS, Recueil Généalogiques - Le Parchemin Gendbrugge Genealogie Albert Cels 1937
CELS, Recueil Généalogiques - Le Parchemin Gendbrugge - Supplément Genealogie Albert Cels 1937
Centrale catalogus van de lopende periodieken in Maastrichtse bibliotheken Bronnen Stadsbibliotheek Maastricht 1966
Chateau des Ducs de Duras Cultuur M.H.D. Guyot 1965
Chateaux de Belgique - Chateaux de Flandre (met kaart) Cultuur E. Poumon 1957
Châteaux de Belgique en gravures anciennes: Repertoire illustré, notes sur les graveurs, evalutions Bronnen José Douxchamps, Wepion-Namur 1995
CHAVEE, Achille Genealogie Genealogische Familiedossiers 1983
CHRISTOFFELS, Harry Christoffels, Gellik 1830-1930 Genealogie Robrecht Penders van Hasselt 1931
CLAESSEN Genealogie Urbain Jouck 2001
CLERX, familie uit Eksel Genealogie F. Goole en P. Severijns (overdruk uit Vlaamse Stam)
CLERX-BIESMANS - Familieboek voorouders en afstammelingen van Hubertus Clerx en Anna Biesmans Genealogie Rudi Ponthier 2015
COENEN. De familie …. Uit Elen Genealogie FV-Limburg vzw - L. Joosten 2005
COLSON, De Maaslandse familie Genealogie Jos Colson en Martin Laumen 4 1968
Commandoraids op de Atlantische kust, de actie van de Groene Baretten (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog 1993
Congressen - 10e Nationaal congres VVF - Hasselt Toerisme - Brochure VVF-Nationaal, Merksem-Antwerpen/-Vlaanderen, Oostende 1975
COOLS (boek) - De Familie Cools, een geslacht van zwervers ….. Genealogie Karel Cools en Roger Janssen 2012
COOLS (map) Genealogie Karel Cools en Roger Janssen 2012
CORBEIJ: Stamboom van de familie Corbeij - Genealogie van de Thornse Jan Corbey en Liesbeth Cremers (2de druk met CDR) Genealogie René Corbeij 2006
Cornelius à Lapide 1567-2017 Geschiedenis - Genealogie Werkgroep Cornelius à Lapide-GHK Bocholt, Wim Cuppens 2017
CORSTJENS Genealogie Wim Corstjens 1976
Courante kamerplanten Natuur Raiffeisenkas 1979
Courante keukenkruiden Natuur Raiffeisenkas 1981
CRASBORN: De familie Crasborn, een historisch overzicht Genealogie Pierre Crasborn 1976
CREEMERS-DE REYER-VANDERFEESTEN - Dossier - stamboom en foto's Genealogie 2010
CROPS/KROPS, Genealogie (CDR/DVD) Genealogie M.J. Vanlier 1975
Cultuurgids 2013 / 2014 Cultuur Cultuurcentrum Hasselt 2013
CUPPENS, De geschiedenis van Charles Cuppens Genealogie Heemkundige Kring Beverlo 1986
CUYPERS, de kroniek van de famile Cuypers met stamboom Genealogie Carmen Cuypers, Nieuwerkerken
Daar de maas door onze gemeente stroomt, Elen en Vissersweert 1814-1839 Geschiedenis R. Driessen - G.H.K. Eelen 1988
Dachau, Hel en Hemel (WO II) Geschiedenis - Oorlogen J. Rothkrans, kapelaan te Simpelveld 1960
DAEMEN / DAMEN Genealogie Jan Daemen 2009
DAENEN-MACHIELS, de familie … uit Stokkem en Zutendaal Genealogie Jozef Remans 1973
DAENEN-MICHIELS , de familie uit Stokkem (Zr. Verona 25 jr. in Klooster te Heerlen) Genealogie Jozef Remans 2008
Dankbaarheid en waardering, 100 jaar St.-Jozefcollege Hasselt Geschiedenis Mons. Paul Schreurs - Pr. Louis Becker 1982
Dat bestond vroeger niet - getuigenissen over het dagelijks leven in Limburg 1900 - 1940 Geschiedenis - Heemkunde Provinciebestuur - dienst Cultuur, Prov. Centr. Voor Cult. Erfgoed-Borgloon, Bur. Industr. Erfgoed 1994
D-Day in Zuid-Limburg (WO II) Geschiedenis - Oorlogen De Limburger, Jan Hendriks, Hans Koenen 1994
De “kapel” van Sint-Jansberg, een Romaans monumentje in het Maasland. Geschiedenis W. Sangers o.s.c. 1976
De 100 mooiste luchtfoto's 'Limburg' Fotoboek Het Nieuwsblad 2011
De 100 voornaamste wapens van België Heraldiek André Vlaanderen 1931
De 100 voornaamste wapens van Nederland Heraldiek André Vlaanderen 1931
De aanslag op Hitler, het komplot van 20 juli 1944 (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog 1995
De Abdij van “Eik”, van Peoniedische Stichting te Aldeneik tot hoog adellijk Geschiedenis Gilbert Minten/Werkgroep Documentatie Maaseik 1997
De Abdij van Herkenrode te Kuringen Toerisme - Brochure Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg 1971
De Abeek, levensader van beide Limburgen Heemkunde Paul Capals, Jo Corstjens, René Neyens, Jaak Paredis 2012
De administratie der registratie en domeinen en haar archief Wetgeving Wilfried Boncquet - Inspect. Der Registratie en Domeinen 1971
De Alonette II en de Belgische Defensie 1959-2009 (NL-FR) Toerisme - Brochure Provinciale Bibliotheek Limburg 2009
De Alonette II en de Belgische Degentie 1959-2009 Geschiedenis - Oorlogen Robert Brecx 2009
De armentafel in de plaatelandsgemeentn Syllabus VVF-Limburg
de BARY Genealogie Genealogische Familiedossiers 2000
DE BEHAULT, La Famille de Behault, histoire et généalogie (1240-1977), Tome deux, Handzame Genealogie Maurice de Behault et Paul de Behault, Familia et Patria 1978
DE BEHAULT: La famile, histoire et Généalogie 1240 - 1977 - Deel 2 Genealogie Maurice, Paul et Pascal de Behault 1982
De Belgische Douane Syllabus Martin Cailliau , inspect. Spec. Dienst der douane en accijnzen Brussel 26756
De Belgische Illustratie - Album der jubelfeesten van het jaar 1905 'verkregen voor 1ste prijs keurwerk door Alfons Van Loo' Geschiedenis Nederlandsche boekhandel - Antwerpen 1905
De Belgische Soldaat, zijn werk, zijn geest, zijn ziel (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Jaak Boonen 1916
De Berlijnse Blokkade (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Geschiedenis van onze woelige eeuw 1973-1977
De bevolking van Gerdingen 1628-1848 uit de parochieregisters Bronnen Geschied- en Heemkundige Kring van Groot-Bree - Pater Bert Simons 1991
De Bevolking van Tienen in 1755 Bronnen VVF-Leuven - Dr. Paul Kempeneers 2011
De bevolking van Zonhoven tijdens de 19de Eeuw Bronnen J. Mertens 1986
De boerderijen van Dilsen: deel 2 - En de boer hij ……… Genealogie - Heemkunde Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw 2015
De Boerenkrijg Geschiedenis Arthur de Bruyne 1941
De Boerenkrijg 1798 'Voor Outer en Heerd' Lectuur - Roman Arthur De Bruyne 1948
De Boerenkrijg in het departement van de Nedermaas. Geschiedenis Th. Vandebeeck - Pr.+ en Dr. J. Grauwels 1961
De bokkenrijders, roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas 1730-1774 Geschiedenis Anton Blok 1991
De Bokkenrijders: Bokkenrijder Jan Vanmuysen van Wellen Geschiedenis Google-Yahoo (L. Joosten - M. Vanmuysen) 2015
De cijnsregisters van de heerlijkheid Pietersheim 1499-1781 Bronnen - CDR/DVD Dienst Cultureel Erfgoed Lanaken - Theo Coun 2009
De Commanderij Meeuwen-Gruitrode 1224-nu Toerisme - Brochure Dienst Toerisme Meeuwen-Gruitrode (schepen: Koen Geusens) 2015
de CORSWAREM, bijdragen tot de geschiedenis van de familie…. Genealogie L. Galicia, P. Potargent, voorwoord Dr. M. Bussels 1973
De decadaire, resp. Maandelijkse rapporten van de Commissarissen v/h Directoire Exécutif i/h Dept. v/d Nedermaas 1797-1800 Bronnen - Genealogie
De dodendraad aan de grens te Kinrooi Geschiedenis Lei Wolters en Hubert Van Eygen / GHK-Kinrooi 2010
De dood als erfgoed - 2000 jaar doods-en begrafeniscultur in Tongeren en omstreken Heemkunde Hadewych Van Rechem, Steven Vandewal, Michéle Meesen 2003
De doodstraf als risico, Pilotenhulp in Belgisch Limburg 1941-1944 Geschiedenis J. Bussels 1981
De eeuw van het Zwarte Goud Geschiedenis HBvL 2001
De eeuw van het zwarte goud - 100 jaar steenkool Geschiedenis Het Belang van Limburg 2001
De electrificatie van Hamont-Achel Heemkunde André Peeters - Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont' vzw 1996
De erudiet Antoon-Ferdinand van Hamme en zijn wapenboek van de Ronde Tafel. In het kader van de imaginaire wapenkunde van de zeventiende eeuw, Eindverhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis door Albrecht Goorts, Katholieke Universiteit Leuven, Fakulteit van de Letteren en de Wijsbegeerte, Leuven Heraldiek Albrecht Goorts van Sint-Truiden 1983
De fatale Tongerse ontsnappingsroute / Het Oude Land van Loon Geschiedenis Mathieu Rutten 1987
De Franse perceptie van de Boernkrijg - Leiedepartement jaar VII (1798-1799) Geschiedenis Edgard Seynaeve (VVF-Roeselare) 1998
De Franse Revolutie, Processen tegen refractaire priesters en rozenkransaanbidders (Nedermaas) + Conscriptie Frans Bewind / Het Oude Land van Loon Geschiedenis J. Grauwels en Dr. M. Bussels 1958
De fusillade te Leopoldsburg - 6 september 1944 (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Marinus P.R. Louche - Brussel 1989
De Geheimzinnige Kazerne Dossin te Mechelen, Deportatiekamp der Joden (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Jos. Hakker 1944
De Gelatinefabriek van Hasselt Geschiedenis Benoit Vanhees 2007
De Gentse FloraLiën 1808-1975 Geschiedenis KB - L. Trivier 1975
De geschiedenis beleefd in vijftig kastelen Heemkunde Gravin Marie-Caroline d' Ursel 1952
De geschiedenis van België in documenten, van de dood van….tot de troonsbestijging… Boek Paul Morren 1997
De Geschiedenis van Bree Geschiedenis S.F. Maes en J. Dreesen / GHK Groot-Bree mtv Abdij het Park Heverlee 1984
De Geschiedenis van de Heemkringen van Neerpelt + index TS 'Het Gengske'(1988-2005), 'De Priezendoor' (2003-2005) en 'De Drei Boge' (2006-2011) Geschiedenis - Heemkunde Heemkundige Kring Neerpelt 2012
De Geschiedenis van de Luchtvaart: Beroemde Luchtvaart-Pioniers (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Lekturama Rotterdam: Hans Groesbeek, Theo Wesselink 1980
De Geschiedenis van de Luchtvaart: Luchtslagen uit de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Lekturama Rotterdam: Hans Groesbeek, Lt.-Kol. G.W. Noordsij 1980
De geschiedenis van de nieuwe tijden Geschiedenis J. Warichez - L. Brount (Standaard Boekhandel) 1934
De geschiedenis van de speelkaarten - tgv Tentoonstelling 28/09-31/10/1990 in Hasselt Geschiedenis KB - Nationaal Museum v/d speelkaart Turnhout 1990
De geschiedenis van de Volksbond St.-Maternus te Tongeren 1889-1940 Geschiedenis - Heemkunde Mathieu Rutten 1986
De geschiedenis van Diest Geschiedenis - Heemkunde FV regio Diest 2014
De geschiedenis van een Heerlijkheid en van een Geslacht 'Jonckholt' Geschiedenis - Genealogie P. Potargent / Z. Galicia 1987
De geschiedenis van het geslacht Bjorndal (1760-1810) Geschiedenis Trygve Gulbranssen 1948
De geschiedenis van Peer tot aan het einde van de XVIde eeuw Geschiedenis Piet Lauwers 1988
De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989 Geschiedenis LGOG-Maastricht 1989
De Gouverneurs-Generaal van de Oostenrijkse Nederlanden Geschiedenis Kredietbank 1987
De Grafheuvels Peer Heemkunde VVV Peer 1989
De grafkunst in Belgisch Limburg. Vloerzerken en -platen met persoonsvoorstellingen (13e - 17e-eeuw) Necrologie Etienne van Caster - Roland Op de Beeck 1981
De groei naar een Universiteit in Limburg Geschiedenis Vereniging voor Wetenschappelijk onderwijs in Limburg 1997
De Groote Oorlog - Wereldoorlog I Oorlog Jaak Knevels (Peer) 2015
De Groote Oorlog (1914-1918) (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont' vzw 1998
De Groote Oorlog 1914-1918 - Groot-Nieuwerkerken (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Heemkring Groot-Nieuwerkerken - Luc Schepens 2014
De Groote Oorlog 1914-1918, Groot Nieuwerkerken Geschiedenis - Oorlogen Heemkunde Nieuwerkerken - Luc Schepens 2014
De Groote Oorlog rond de Achelse Kluis - van generaal Deschepper tot de Achelse Kluis (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Werkgroep 2014 WOI-verschillende heemkringen uit Belgisch Limburg en Nederlands Nrd.-Brabant 2014
De Grote Oorlog 1914-1918 Groot-Nieuwerkerken (Binderveld, Cosen, Gorssum-Schelfheide, Nieuwerkerken, Weyer) Geschiedenis - Oorlogen Luc Schepens - Heemkring Nieuwerkerken 2014
De Heiligen van Geistingen Geschiedenis D. Snijders o.s.c. 1977
De Helden van het Diesters Postgebouw Bronnen - Geschiedenis Sandra Alaerts - FV- regio Diest 2012
De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies - Deel 1 Heraldiek Willy Eeckeman, Derek Shipley - Westvlaams Genootschap Fam.- en Wapenkunde 1983
De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies - Deel 3 Heraldiek Willy Eeckeman, Derek Shipley - Westvlaams Genootschap Fam.- en Wapenkunde 1987
De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies - Deel 4 Heraldiek Willy Eeckeman, Derek Shipley - Westvlaams Genootschap Fam.- en Wapenkunde 1988
De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies - Deel 5 Heraldiek Willy Eeckeman, Derek Shipley - Westvlaams Genootschap Fam.- en Wapenkunde 1989
De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies - Deel 6 Heraldiek Willy Eeckeman, Derek Shipley - Westvlaams Genootschap Fam.- en Wapenkunde 1990
De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies - Deel 7 Heraldiek Willy Eeckeman, Derek Shipley - Westvlaams Genootschap Fam.- en Wapenkunde 1992
De Herinnering blijft - Jaarboek 2011 Groot-Heers Geschiedenis Heemkunde Groot-Heers 1 2011
De hondekar, een verdwenen straatbeeld Geschiedenis Luc Briers - Marcel Schippers 1989
De huizen van Hoogstraten, hun waarde en jaarlijksche opbrengst in 1686, met aantekeningen, deel 2 Heemkunde B.W. van Schijndel 1940
De IJzerslag 1914 Geschiedenis - Oorlogen Marcel Senesoel 1958
De jaarboeken en kwartaalbladen van het CBG 1947-2010 Tijdschrift - CDR/DVD Centraal Bureau voor Genealogie 2011
De jeugdschrijver Lod. Lavki (1893-1954) - Leven en werk. Biografie Gerard Michiels 1955
De juiste teksten v/d Belgisch Grondwet, Gemeente Wet en de Provinciale Wet Bronnen Emile Verhaesendonck 1948
De 'kapel' van Sint-Jansberg, een Romaans monumentje in het Maasland Heemkunde W. Sangers o.s.c. 1976
De kapel, de kerk en Ell Cultuur Jan Custers 2013
De kleine geschiedenis van Genk tijdens de Grote Oorlog 1914-1918 Geschiedenis - Heemkunde vzw Heemkring Heidebloemke Genk 1998
De Koninklijke familie van België - Onze prinsesjes Geschiedenis Louis Wilmet
De kronijk door Adrien Carpentier en Charles Millet van 1597 over Baal, Betekom en Gelrode in het Hertogdom Aarschot Geschiedenis F. Scheys - A. Willems 1981
De landelijke gemeente 1944-1976, vragenlijst voor een inventaris Heemkunde Prov. West-Vlaanderen dienst Cultuur 1977
De landen der wereld en hun beschaving - AMERIKA Aardrijkskunde - Geschiedenis Lecturama encyclopedie Rotterdam 1972
De landen der wereld en hun beschaving - AZIE Aardrijkskunde - Geschiedenis Lecturama encyclopedie Rotterdam 1973
De landen der wereld en hun beschaving - OCEANIE Aardrijkskunde - Geschiedenis Lecturama encyclopedie Rotterdam 1974
de LEEUW Genealogie Genealogische Familiedossiers
De Limburgse bevolking op 01-01-1990 Bronnen Limburgse Raad voor Samenlevingsopbouw vzw 1991
De Limburgse Bevolking op 01-01-1993 Bronnen Limburgs Instituur voor samenlevingsopbouw vzw 1993
De Limburgse en Katholiek jeugd getuigt, voor vrijheid en voor recht - Programma t.g.v. 125 jaar bestaan van het land 1830-1955 Geschiedenis Katholieke Jeugdbewegingen Limburg 1955
De Limburgse troubadour Muziek - LP Piet Geuskens 1952
De Loonse Gravenroute Heemkunde Stad Hasselt en Diest
De Loonse stad Hamont - Op zoek naar de hedendaagse onroerende erfgoedwaarden in het centrum van de stad Hamont Heemkunde Luk Van de Sijpe 2016
De Luftwaffe, Opgang en einde van de Duitse Luchtmacht - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Alfred Price - Standaard Uitgeverij (1994) 1989
De Maasgouw, orgaan voor Limburgse Geschiedenis, Taal en Letterkunde, ongew. Herdruk Jrg. 1886-1891 Tijdschrift LGOG-Maastricht 1979
De Maaskant Tijdschrift Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg 1967
De Maastrichtse Cellenbroeders en hun kapel Geschiedenis - Heemkunde Br. Dr. P.J.H. Ubachs - Br. Sigimund Tagage 1977
De markt van Maaseik, ter nagedachtenis aan Bern. Claessens en Karel Gessler Geschiedenis G. Daniëls en W. Sangers o.s.c. (Werkgr. Doco. Maaseik) 1972
De meisjes en jongens van 1925 te Diepenbeek Bronnen - Geschiedenis Gemeentebestuur Diepenbeek, Jos Peeters, Willy Roggen 1978
De mensen van Membruggen in 14-18, Oorlog op het platte land Geschiedenis - Oorlogen Historische Kring Membruggen - A. en M. Daerden, K. Peumans, I. Thijs en D. Vanhees 2014
DE MERODE, Vijfhonderd jaar familie de Merode, Heemkring Ansfried vzw, Westerlo (met losbladige stamreeks) Genealogie Evrard Op de Beeck 1982
De Middelaar - L' Intermédiaire : Tabel Familienamen - Table Patronymique Tijdschrift - Repertorium S.C.G.D. / C.G.D.N. 1946-1995
De Middelaar - L' Intermédiaire : Tabel Titels - Table Analytique Tijdschrift - Repertorium S.C.G.D. / C.G.D.N. 1946-1995
De Minderbroedersklokken te Sint-Truiden - Eene gebeurtenis uit den Besloten Tijd 1798-1799 Geschiedenins D. Claes, Gent 1897
De nacht van de Lange Messen - Geschiedenis van onze woelige eeuw (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Nikolay Tolstoy - Standaard Uitgeverij (1979) 1972
De nazirazzia van 25 mei 1943 Geschiedenis Roger Rutten 2013
De openbare instellingen van het Prinsdom Luik (980-1794)-Deel 1 Bronnen Rijksarchief Luik - Sebastien Dubois, Bruno Demoulin, Jean-Louis Kupper 2012
De openbare instellingen van het Prinsdom Luik (980-1794)-Deel 2 Bronnen Rijksarchief Luik - Sebastien Dubois, Bruno Demoulin, Jean-Louis Kupper 2012
De oude landmaten in Vlaanderen Bronnen SVVF-Handame 2007
De Oude Landmaten in Vlaanderen Bronnen H. De Schryver - Patria et Familia 1990
De Oud-Limburgse Schuttersgilden Toerisme - Brochure Schuttersbonden Maas en Kempen, Maasvallei en stichting Kasteel Hoensbroek - KB 1977
De Pauselijke Zoeaven Geschiedenis Universiteit Gent Fac. Letteren en Wijsbegeerte 2007-2008
De plattelandsgemeente in het Graafschap Loon en het omliggende van de vroege middeleeuwen tot aan de Franse Revolutie - Berichten X, 1969 Heemkunde J. Behets - Openluchtmuseum Bokrijk 1969
De Potence (Goudkraag/Stam) van het Gulden Vlies Heraldiek Willy Eeckeman, Derek Shipley - Westvlaams Genootschap Fam.- en Wapenkunde 1984
De ramp Tessenderlo, 29 april 1942 Geschiedenis - Heemkunde René Heselmans, Stefaan Sanen, Johan Strauven iov Geschied- en Heemkundige Kring Tessenderlo 1982
De Ramp, Tessenderlo, 29 mei 1942 Geschiedenis GHK Tessenderlo, René Heselmans, Stefaan Sanen, Johan Strauven 1982
De rampzalige sinterklaasdag 1648 - De slag op de Donderslagse Heide Geschiedenis Kultuurkring Neeroeteren - P.L. Bussels o.f.m. 1976
De registratie van burgerwapens in Vlaanderen Heraldiek Homunculus - Marc Van de Cruys 2000
De schansen (in Belgisch-Limburg) Erfgoed J. Engelen
De schepenbank van Hamont in de heerlijkheid Grevenbroek (1463-1488), verhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis, KUL, Leuven. Geschiedenis Nicole Verweyen 1989
De Schepenbank van Hamont in de Heerlijkheid Grevenbroek 1463-1488 Bronnen Nicole Verweyen, verhandeling voor KU-Leuven 1989
De schoorstenen van het stadhuis te Gent Heemkunde Dr. Henri Pauwels 1952
De Sint-Kwintenskathedraal te Hasselt Tijdschrift Vlaamse Toeristenbond 1975
De Sint-Maartenskathedraal van Ieper Toerisme - Brochure Leroy W. (R.D.) 1990
De Sint-Monulfus en Gondulfuskerk van Achel. Symbiose tussen oud en nieuw. 1913-2013 Heemkunde Kerkfabriek Achel-Centrum, Heemkringen Achel en Hamont - Luc Van De Sijpe 2013
De slag bij Woeringen, 5 juni 1288 en de Limburgse erfenis Geschiedenis - Heemkunde Gerard en Jos Venner - Provincie Limburg 1988
De slag om Antwerpen en de Schelde 1944-1945 (Battle for Antwerp) Geschiedenis Bob Tadema-Sporry - J.L. Moulton 1978-1979
De socio-economische situatie van ons voorgeslacht Bronnen W. Moermans
De Spaanse Burgeroorlog, ooggetuigen spreken na de dood van FRANCO Geschiedenis David Mitchell 1982-1986
De spookvlieger van Brustem / Het Oude land van Loon Geschiedenis P. Aurelius Mertens o.f.m. - Het Oude Land van Loon en krantenknipsels HBvL 1990 + 2000
De St.-Leonarduskerk, hart van Zoutleeuw (1978-1986) Religie E. Van de Put 1986
De St.-Sulpitiuskerk en haar kunstschatten, Diest Geschiedenis - Heemkunde De Vrienden van de St.-Sulpitiuskerk 1991
De steenkool en haar problemen Geschiedenis L. Roppe 1947
De stoffelijke volkscultuur in Belgisch-Limburg en haar uitbeelding in het Openluchtmuseum te Bokrijk Aardrijkskunde - Geschiedenis Bokrijkse Berichten VIII 1964
De stoffelijke Volkskultuur in Belgisch-Limburg en haar uitbeelding i/h Openluchtmuseum te Bokrijk Cultuur dr. Jozef Weyns 1964
De stoffelijke volkskultuur in Belgisch-Limburg en haar uitbeelding in het Openluchtmuseum te Bokrijk, Bokrijkse Berichten VIII Volkskunde Jozef Weyns, Bokrijk 1964
De Taalgrens, of wat de Belgen zowel verbindt als verdeelt Geschiedenis Brigitte Raskin 2012
De tiendaagse veldtocht - 6 aug. 1831, Het legerkamp te Zonhoven en de slag bij Houthalen Geschiedenis Zjeff Driesen, Heemkring Zonhoven en Houthalen en div. anderen 2012
De Tiendaagse Veldtocht - De Belgische Opstand 1830-1831 Geschiedenis Johan P. Nater 1980
De tijd der Vergelding en Verzet (Lexicon) Geschiedenis - Oorlogen Ph. Van Moerbeeck, Et. Verhoeyen, Herm. Van De Vijver, Rudi Van Doorslaer 1988
De tragedie van Lidice, vergelding voor de moord op Heydrich - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Ward Rutherford - Standaard Uitgeverij (1994) 1994
De troebele jaeren 1621-1638 in de heerlijkheid Exel-Hechtel Genealogie - Geschiedenis Guido Vandermarliere 2000
De tuin het jaar rond Natuur KBC 1999
De Tweede Wereldoorlog: Het Ardennen Offensief Geschiedenis - Oorlogen Lekturama Rotterdam: K.A. van den Hoek, John Preger 1978
De uitvinder van het gipsverband: Dokter Antonius Mathijsen (1805-1878) Geschiedenis - Genealogie Luc Van de Sype, HHK De Goede Stede Hamont en de HkK De Baronie van Cranendonck Hamont-Achel/Cranendonck (Budel) 2005
De veldslagen van Neerwinden - tentoonstelling 29 sept./12 okt. 1975) Tentoonstelling - Oorlog Geschied- en Heemkundige Kring Landen 1975
De veldslagen van Neerwinden 1693-1793 Geschiedenis - Oorlogen Hubert Rahier & André L'Homme, Geschied- en Heemkundige Kring - Landen vzw 1993
De verdwenen burcht van Hamont, Een bijdrage tot de middeleeuwe geschiedenis van de stad Hamont. Geschiedenis - Heemkunde G. Creemers en L. Van de Sijpe - GHK 'De Goede Stede Hamont' II-2 1995
De verkoop van domeingoederen in Limburg, na het concordaat Geschiedenis K. Paquay, Hasselt 1933
De vier Engelen - fotocollectie Heemkunde Karel Gessler, stadsarchitect Maaseyck 1937
De vier seizoenen van Limburg - vakantiegids 2016 Toerisme - Brochure Toerisme, Cultuur en Erfoed Limburg 2016
De Vlaamse Gemeentenamen, Naamverklaring Woordenboek Davidsfonds 2010
De Vlaamse Krijgsbouwkunde Geschiedenis M. Van Hemelrijck 1950
De Vlaamse Opstanding 1 (tot 1914) Geschiedenis Max Lamberty -Davidsfonds, Leuven 1971
De Vlaamse Opstanding tot 1914 Aardrijkskunde - Geschiedenis Davidsfonds Leuven 1971
De Vlaamse Primitieven Kunstgeschiedenis Leo Van Puyvelde, Uitgev. Heideland/Orbis NV 1973
De Voerstraak Aardrijkskunde - Geschiedenis Prov. Verbond voor Toerisme in Limburg - Ludo Raskin 1970
De voertuigen van de ordehandhaving 1919-2009 (FR/NL) Toerisme - Brochure Politiemuseum 2010
De voestingen voor Ordehavening 1919-2009 Geschiedenis - Oorlogen Olivier Libois 2010
De Volkskultuur van het Maasland Cultuur Kultuurkring Neeroeteren - Drs. J. Hanssen 1972
De vrouwenkloosters van het Heilig Hart in het Prinsbisdom Luik vanaf hun ontstaan tot aan de Franse Revolutie (1480-1798) Geschiedenis Z.M. Herswitha 1941
De weg naar een familiewapen Heraldiek NGV-Heraldiek 2012
De weg naar een familiewapen Heraldiek NGV-afdeling Utrecht 2013
De weg naar een familiewapen, tips en trucs voor het vinden van een oud familiewapen of het maken van een nieuw Heraldiek Homunculus - Marc Van de Cruys 1999
De Zangschool, tijdschrift ter bevordering van de cijfermethode Bronnen - Tijdschrift Prov. Limburg Culturele aangelegenheden - R. Van Laere 1986
De zusters Ursulinen in Herk-de-Stad Bronnen - Genealogie Bonneux Paul, Smeers André, e.v.a. 2007
De zusters Ursulinen in Herk-de-Stad Bronnen - Genealogie
De Zwartzusters van Sint-Truiden Geschiedenis P. Antonellus Verschuere 1952
Den Grooten Oorlog in de Westhoek (De Westhoek, oorlog en vrede 14-18) Geschiedenis Stephaan Geysen - Westtoer Brugge 2008-2009
DERHAEG/DERHAAG, Derhaag uit Meeswijk in 13 generaties ca 1600 - 2012 Genealogie René Derhaag, Reiner Sauer en Mathieu Daemen
Det waas Roy, een Limburgs dorp in de kering 1794-1976 Heemkunde Jo Corstjens - Gruitrode 2015
Deurne (Diest) - huwelijken en geboorten, alfabetisch per huisgezin met aanvullingen gegevens ouders en gezin Bronnen Frans Van Thienen 1990
Deurne (Diest) - Volkstelling 1755 - 48 huisgezinnen Bronnen Frans Van Thienen 1990
Deurne (Diest) - Volkstelling 1788 - 62 huisgezinnen Bronnen Frans Van Thienen 1993
DI CAMA - Famiglia Salvino Di Cama, genealogisch onderzoek naar een Zwitserse immigrantenfamilie Genealogie J.G.M. Daniëls, J.H. Strijkers
Dialectologie en Naamkunde Studie Postuniversitair Centrum Limburg 1978-79
DIDDEN, 'Aeghel, het Eindt en haar stam Didden' Genealogie Guido Thijskens 1984
DIDDEN, De Hagelandse Didden Kroniek Genealogie Didden Dirk, Jos en André en Gerda Vanderzanden 1955
Die familien der Katholischen Pfarreien, St.-Stephanus-Bürrig 1648-1809, St.-Remigius-Opladen 1688-1809, St.-Antonius-Wiesdorf 1770-1809 Bronnen - Genealogie
Dien vervloekten oorlog - Bilzen (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Heemkunde Kring Bilisium (Bilzen) - Frans Maurissen, Koenraad Nijssen 2014
Dilsen Gemeentegids - Onthaalbrochure Heemkunde Gemeentebestuur Dilsen 1976
DIRKX-DECKERS, Stamboom Genealogie Paul en Els Koolen en Miet Knippenberg
Diverse Families Bronnen - Genealogie Bundelmap - verzameling uit diverse boeken en tijdschriften
Diverse Families Bronnen - Genealogie
Diverse info i.v.m. Genealogie-Heraldiek-Volkskunde Brochure Diverse div.
DNA-project 2009, Oud Hertogdom Brabant - Deel 1 Bronnen - Genealogie VVF - Prov. Afd. Antwerpen / Marc Van den Cloot 2010
DNA-project 2010, België - Deel 2 Bronnen - Genealogie VVF - Prov. Afd. Antwerpen / Marc Van den Cloot 2011
Documentatiecentrum Erfgoed Balen Bronnen vzw Erfgoed Balen 2011
Documentatiemappen ivm Borgloon en deelgemeeten-Tongeren. Bespreking restauratie Herkenrode, 125 jr kerk Opheers en Alden Biesen Bronnen Diverse
DOOLAEGHE Genealogie Genealogische Familiedossiers
Door de oorlog moeten lijden, Voerstreek 1914-1918 + kaarten autoroute en 2 wandelroutes Geschiedenis - Oorlogen Toerisme Voerstreek 2014
Dopen PR - Wijshagen 1801 - 1917 Bronnen Archief Wijshagen / Hasselt - kopij 2013
Dorpsmonografie van de gemeente Zolder (Aardrijkskunde-Geschiedenis en Cultureel Erfgoed) Erfgoed J. Rogiers - A. Deprez 1965
Dorpsrivaliteit tussen Ophoven en Geistingen 1950-1914 Geschiedenis - Heemkunde Mathieu Rutten 1996
Drie oude kerken van Hasselt Cultureel - Erfgoed Dr. Mathieu Bussels 1975
Driemaal 70 stellingtegenspraken en/of tegenstrijdige bedachtsels 1923-1993 Verhalen Vincent Griffoen 1993
DRIESKENS Genealogie Godelieve Juvens-Geerkens 2013
DTB's van Noord-Brabant Bronnen - CDR/DVD Kruyff 2000
Duitse razzia's in Noord-Limburg 6 tot 9 juni 1944, Achel, Neerpelt, Overpelt, Bree, Neeroeteren Geschiedenis - Oorlogen Heemkundekring Achel - René Winters 2014
Duitse schapers in West-Vlaanderen Bronnen Spring Produktie - Karel M. De Lille 2000
DUPLAT Genealogie Genealogische Familiedossiers 1992
E{E}RLINGEN, en aanverwante naamvormen, De stam van 1409 tot heden (2000) Genealogie Paul Eerlingen 1995
Een bezette stad, Maaseik tijdens WO 1914-1918 Geschiedenis Martin Boonen (Werkgroep Documentatiecentrum Maaseik) 2008
Een briefkaart redde mijn leven, een Joods meisje overleeft WO II Geschiedenis - Oorlogen Cyril Rubens - Davidsfonds 2017
Eén enkel Limburg in 2040 Heemkunde Jan Van de Wouwer 2014
Een gemeentelijke ambtenaar uit vroeger tijden: De beul, of 'officier van de Hoge Werken' Geschiedenis Diverse bronnen en ministeries 1951
Een Germaanse vorm der Gemeenschapsgoederen in Limburg, 12de- en 13de eeuw - handgeschreven Geschiedenis - Heemkunde Paul Van Baelen 1955
Een heksenproces voor de Schepenbank van Eksel-Hechtel in 1725. etc…… Geschiedenis Volkskunde Limburg - A. Remans 1961
Een kroniek van Sybrandus Drost Bronnen - Geschiedenis dr. Roger Janssen o.s.c. - Documentatiecentrum Maaseik 2016
Een nasleep van de boerenkrijg te Maaseik Lectuur - Roman Jozef Grauwels - centrum voor studie van de Boerenkrijg 1959
Een omstreden huwelijk: Koning Willem-Frederk en Gravin H. d' Oultremont Geschiedenis L. Roppe 1962
Een Perenaar in China, dagboek van Jean Joseph Goossens, reisverslag en verblijf in Hankou 1894 Geschiedenis Kulturele Kring 'DAT Stedeke Peer'/ Stadsbestuur - Piet Lauwers 1993
Een rechtsgeding tegen Genker Brigands (1799-1807) Geschiedenis - Heemkunde A. Remans - Het Oude Land van Loon 1960
Een stad vol boeken, bibliotheek en leescultuur in Brugge in de 16de eeuw Cultuur Alfons Dewitte - Dirk Imhof - Ludo Vandamme en André Vandewalle 1997
Een studie van Vlaamse emigranten naar het Amerikaanse Continent - Flandria Americana Bronnen - Genealogie Robert Houthaeve 1985
Een toeristisch ritje doorheen de Limburgse Kempen Toerisme - Brochure VVV-De Limburgse Kempen < 1990
Een verrassende ontdekking in België……Recreatiecentra 'Blauwe Meer' te Lommel en 'Goolderheide' te Bocholt Toerisme - Brochure Toeristiche Diest Bocholt en Lommel < 1990
Een wereld in oorlog. Militaire geschiedenis in hoofdstukken Oorlog H. Ph. Vogel, H.W. Singor en J.A. de Moor (red.) J.G. Kikkert, Het Spectrum, Utrecht 1995
Eenheid en scheiding in de Nederlanden 1555-1585 Aardrijkskunde - Geschiedenis J. Decavelle - Gent 1976
Eenheid en Scheiding in de Nederlanden 1555-1585 Geschiedenis J. Decavele, Gent 1976
Eenheid op papier: De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I Geschiedenis - Aardrijkskunde Jan Rogiers - Bart van der Herten 1994
Eerste Duitse adelaar viel te Vucht Geschiedenis Flor Vanloffeld- Heemkundige Kringen Vochte (Vucht) en Eisden 1986
Elenchus Cleri - Dioecesis Leodiensis (De Geestelijkheid in het Bisdom Luik) Bronnen Bisdom Luik 1961
Emigranten naar Amerika Bronnen - Genealogie VVF-Antwerpen, Jan Vanderhaeghe m.m.v. Dora Kennivé en Marthe Schilders 1992
En de Oeter stroomde voort, Oeters Leesboek (gedichten) Heemkunde R.D. D. Snijders o.s.c. 1973
En het gaat langsom beter, Elen, een maasdorp midden vorige eeuw Geschiedenis R. Driessen - G.H.K. Eelen 1987
Enkele familiewapens uit Herk-de-Stad Boek F. Goole - P. Severijns (overdruk uit het Oude land van Loon) 35 1980
Epitaphia Campiniae en Van der Borcht fam. St.Truiden Bronnen - Genealogie F. Goole (overdruk uit Vlaamse Stam) 9 1973
Epitaphia Campiniae en Van der Borcht fam. St.Truiden Bronnen - Genealogie
ERCKEN, De nakomelingen van Lambert (Lemmen Ercken) Genealogie Leo Erken 2013
Erfgoeddag in de mijnstreek - zondag 21 april 2013 Toerisme - Brochure Mijn Erfgoed 2013
Etymologisch woordenboek Woordenboek Van Daele - PAF van Veen - Nicolin van der Sijs 1989
Eva en Adolf, 'n onthullende docu over de verhouding tussen Hitler en Eva Braun Geschiedenis - Oorlogen Glenn Infield 1976
Evenementenkalender van het Brabantse Volksleven 1988-89 Heemkunde Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische opzoekingen en voor culturele en goede betrekkingen van de Provincie Brabant 1988-89
Evolutie in stroom-versnelling in Groot Bree Geschiedenis Jo Corstjens / GHK Groot-Bree 1996
EX-LIBRIS - Keuzelijst Bronnen Dienst Cultuur der Provincie Limburg 1985
Exposition permamente de l'art Religieux Zadar Erfgoed Ivo Petricioli 1980

Pagina's