Wat vind je in onze collectie?

Geef de woorden op waarnaar je wil zoeken
Titel Type Auteur Jaargangaflopend sorteren Jaar Nummer
100 jaar H.-Hartparochie Winterslag 2013 - Een hartelijke parochie Brochure Parochiegemeenschap, priesters en parochieraad Winterslag 2013
100 jaar H.-Hartparochie Winterslag 2013 - Eucharistieviering door Mgr. Patrick Hoogmartens, 29 september 2013 Brochure Parochiegemeenschap, priesters en parochieraad Winterslag 2013
100 jaar H.-Hartparochie Winterslag 2013 - Kerkelijk gebeuren in onze parochie Brochure Parochiegemeenschap, priesters en parochieraad Winterslag 2013
100 jaar kerk, geschiedenis en patrimonium v/d kerk te St.-Huibrechts-Lille Boek Jos Vandervelden (Heemkring SHL) 2010
100 jaar Ronde van Vlaanderen - deel 2: 1948-1987, De Ronde gaat Internationaal Geschiedenis Het Laatste Nieuw 2013 1
100 jaar Zwartzusters in het St.-Jan Berchmanstehuis te Hamont 1889-1989 Geschiedenis Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont' vzw 1989
100 Meest voorkomende familienamen in Vlaanderen-België - BS 1811-1922 Bronnen - CDR/DVD H.M.J.M. de Ruijter 2008
10-de Nationaal Kongres VVF - CC Hasselt Cultuur VVF- Prov. Limburg vzw / VVF vzw (Merksem) 1975 12 + 13 april
125 jaar Het Belang van Limburg - Jubileumboek Geschiedenis Koen Driessens - HBvL 2004
150 Heraldische portretten van belangrijke personen uit de Antwerpse, Belgische en Europese Geschiedenis Heraldiek Homunculus - Jos Goolenaerts 2010
150 jaar Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Hamont (boek + bijlage) Geschiedenis Kon. Harmonie St.-Cecilia Hamont en GHK-De Goede Stede Hamont 2011
150 jaar Kruisheren Maaseik - foto's Religie-Geschiedenis-CDR Maurice Montebovi 2005
150 jaar Leopoldsburg-Heppen, Anno 2000 Geschiedenis Gemeentebestuur Leopoldsburg 2000
150 jaar Provinciaal Beleid Geschiedenis H. Vandermeulen, Gouverneur van Limburg 1986
150 jaar Trappisten in Achel Geschiedenis Luc Van de Sijpe - GHK De Goede Stede Hamont 1996
150 jaar Ursulinen te Maaseik, 1837-1987- Deel 1 Geschiedenis Zuster Gonzague (Marie-Louise van den Born), Werkgroep. Documentatiecentrum Maaseik 1987
150 jaar Ursulinen te Maaseik, het leven van de zusters en de pensionaires - Deel 2 Geschiedenis Hendrik Verheyen - Werkgroep Documentatiecentrum Maaseik 1999
17-de Nationaal Congres VVF - CC Hasselt Cultuur VVF- Prov. Limburg vzw / VVF vzw (Merksem) 1982 17+18 april
2005 Belges arrivés en Amérique en 1856 Bronnen - Genealogie Marcel Lacourt, Vitrival 1995
21 juli 2013, Troonsafstand van Albert II, ….. Dagblad Het Belang van Limburg - Extra bijlage 2013 4-7-2013
25 jaar - Congres Antwerpen, mei 1990 Boek Familiekunde Vlaanderen 1990
25 jaar Hoger Instituut voor Kunstonderwijs Hasselt 1955-1980 Geschiedenis Provincie Limburg - Cultuurraad 1980
25 jaar Museum van het Kamp van Beverlo 1972-1997 - tentoonstelling de Eerste wereldoorlog - de eenheden in het Kamp van Beverlo en Helchteren, 4 september – 20 september 1997 Geschiedenis - Oorlogen vzw Museum van het Kamp van Beverlo, Leopoldsburg 1997
25 jaar speuren naar de geschiedenis van Olmen + Repertorium 1983-2008 Tijdschrift - Jubileumuitgave Olemse Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis 2008
25-Jaarlijkse HH.-Harlindis en Relindisfeesten, Aldeneik-Maaseik Toerisme - Brochure Feestcomité Maaseik 1972 augustus-september
28ste Nationale VAB-Rally (autozoektocht) met antwoordblad Cultuur VAB-Tessenderlo en Blendax-Kosmetica 1967 30 apr./14 mei
300.000 jaar Limburg Geschiedenis HBvL - Jan Bex e.a. 2007
35 jaar Kunstkring Arnold Sauwen - 60 jaar begraafplaats Stokkem - 60 Stokkemer families Genealogie - Geschiedenis - Heemkunde Jubileumboek: Kunstkring Arnold Sauwen Stokkem vzw 2015
40 jaar paardenfokmarkt Weert Heemkunde Vereniging Paardenfokmarkt Weert 1997
45-'45, Na de bevrijding begon de oorlog pas echt, Thorn tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Stichting Herdenking Bevrijding Thorn - Marie-José van der Wielen 2014
50 Jahre Kriegsgräberstatte Sandweiler Luxemburg Geschiedenis - Oorlogen Volksbundes Deutsche Kring Gravenfürsorge eV. 1990 1ste druk
50 Jahre Kriegsgräberstätte Sandweiler/Luxemburg. Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen Geschiedenis - Oorlogen Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Melsungen 2005 2de druk
50 Jahre Kriegsgräberstätte Sandweiler-Luxemburg (DL-FR-ENG) Geschiedenis - Oorlogen Volksbundes Deutsche Kriegsgräber Dünsage e.v. 2015 3de druk
50 Verhalen over Neeritter en haar omgeving - Neeritter rond 1870 geschreven omstreeks 1930 door Gerard Krekelberg Geschiedenis - Heemkunde Nico de Waal - GHK het Land van Thorn 2015
500 Riemstse soldaten in de Groote Oorlog (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Heemkundige Kring GOGRI (Riemst) 2014 GELUIDS-CDR
à LAPIDE (Van-den Steen) Genealogie A. Remans en Fr. Van Winkel 1968 overdruk uit Tijdschrift Limburg
Aan mijn geachte familie, 500 Riemstse soldaten in den Groote Oorlog Geschiedenis - Oorlogen Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Riemst 2014 Geluids-DVD
Aanvragen, smeekschriften en brieven (FR / NL) Wetgeving G. Hoste 1908
ABC van de Genealogie Bronnen - Genealogie Johan Roelstraete - Faro 2012
Abdijen en Begijnhoven in België Religie Joseph Delmelle 1973
Abdijen en Begijnhoven van België, deel 1 Geschiedenis Historiareeks-Brussel 1974
ABEN: Van Aben tot Zanderhof, van Aldeneik tot Wurfeld-Maaseiker boerderijen Genealogie Martin Boonen (Werkgroep Documentatiecentrum Maaseik)
Achelse mensen uit de tijd van toen Heemkunde Heemkundekring Achel - Adriaan Claassen 2001
Achel-Statie in woord en beeld, naar aanleiding 50 jaar bouw kerk Geschiedenis Heemkundekring Achel en Kerkfabriek Achel-Statie / Harrie Stienaers 2013
ACHTEN Lode: Moyo Kommissele, koloniaal ambtenaar in Kongo Genealogie Jos Smets
Adel aan Maas, Roer en Geul - deel 1 Geschiedenis Pons Mosae Editions- Coumans, Gerards, Heynens, de Jong en Mertens 2009
Adel aan Maas, Roer en Geul - deel 2 Geschiedenis Pons Mosae Editions- Coumans, Gerards, Heynens, de Jong en Mertens 2010
Adel aan Maas, Roer en Geul - deel 3 Geschiedenis Pons Mosae Editions- Coumans, Gerards, Heynens, de Jong en Mertens 2011
Adel in Limburg of de Limburgse adel, geschiedenis en repertorium tussen 1590 en 1990 Geschiedenis Pons Mosae Editions- Lou Heynens 2008
Adelstand in België Anno 2015 Heraldiek Theo Hendriks 2015 overdruk uit De Pelterbloas nr 206/jul-aug 2015
ADVN-Mededelingen Tijdschrift ADVN <=2017 22+23+32+50+54+55+57
ADVN-Mededelingen Tijdschrift ADVN 2018 59+60
Afstamming en erfelijkheid en de Kwartierstaat Bronnen Bib. Voor Geslacht- en wapenkunde - C. Pama - Prof. Dr. J.F. van Bemmelen 1943 Nr. 03/04
Afstamming en erflijkheid en de kwartierstaat Heraldiek J. van Bemmelen 1941 3en4
Ahnentafeln Paderborner Domherren Boek 1966
Akten van de weeskamer van de stad Mechelen - regesten 1621 / 1625 Bronnen - Genealogie VVF-afdeling Mechelen vzw 2002 48
Akten van de weeskamer van de stad Mechelen - regesten 1625 / 1629 Bronnen - Genealogie VVF-afdeling Mechelen vzw 2002 47
Akten van de weeskamer van de stad Mechelen - regesten 1630 / 1632 Bronnen - Genealogie VVF-afdeling Mechelen vzw 2001 46
Akten van de weeskamer van de stad Mechelen - regesten 1633 / 1634 Bronnen - Genealogie VVF-afdeling Mechelen vzw 2001 45
Akten van de weeskamer van de stad Mechelen - regesten 1635 / 1635 Bronnen - Genealogie VVF-afdeling Mechelen vzw 2000 44
Akten van de weeskamer van de stad Mechelen - regesten 1637 / 1639 Bronnen - Genealogie VVF-afdeling Mechelen vzw 2000 43
Akten van de weeskamer van de stad Mechelen - regesten 1640 / 1641 Bronnen - Genealogie VVF-afdeling Mechelen vzw 2000 42
Akten van de weeskamer van de stad Mechelen - regesten 1642 / 1644 Bronnen - Genealogie VVF-afdeling Mechelen vzw 2000 41
Akten van de weeskamer van de stad Mechelen - regesten 1645 / 1647 Bronnen - Genealogie VVF-afdeling Mechelen vzw 1999 40
Akten van de weeskamer van de stad Mechelen - regesten 1648 / 1651 Bronnen - Genealogie VVF-afdeling Mechelen vzw 1999 39
Akten van de Weeskamer van de stad Mechelen, Regesten: deel 39 (1648-1651), 1999, 158 p. - deel 40 (1645-1647), 1999, 134 p. - deel 41 (1642-1644), 2000, 181 p. - deel 42 (1640-1641), 2000, 165 p. - deel 43 (1637-1639), 2000, 224 p. - deel 44 (1635-1636), 2000, 181 p. - deel 45 (1633-1634), 2001, 145 p. - deel 46 (1630-1632), 2001, 217 p. - deel 47 (1625-1629), 2002, 205 p. - deel 48 (1621-1625), 2002, 190 p. Genealogie NN, FV regio Mechelen 2002 Ter gelegenheid van onze viering 50 jaar FV-Limburg
Albert I Geschiedenis Alard de Bourgheller 1934
Albert, Roi des Belges Geschiedenis Louis Wilmet 1935
Alden Biesen, landcommanderij: 8 eeuwen Europese geschiedenis i/h land van Rijn en Maas Geschiedenis Uitgev. Lannoo / RA-Hasselt / Hist. Studiecentrum Alden Biesen 1988
Alden Biesen, voormalige Commanderij der Teutonische Orde in woord en beeld Geschiedenis Jhr. Roelants du Vivier 1964
Alden Biesen, vroeger en nu Toerisme - Brochure Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap - Alden Biesen 1990 19
Alden Biesen, vroeger en nu Tijdschrift Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap - Alden Biesen (2-maandelijks) 37+38
Alden Biesen: Inventaris van het archief van de Balije Biesen van de Duitse Orde Geschiedenis - Genealogie Michel van der Eycken / RA-Hasselt / Hist. Studiecentrum Alden Biesen 1995 Deel 1 / 3A
Alden Biesen: Leden van de Duitse Orde in de Balije Biesen Geschiedenis - Genealogie Michel van der Eycken / RA-Hasselt / Hist. Studiecentrum Alden Biesen 1994 Deel 1
Alden Biesen: Limburgs document 104- De 17de eeuwse kaart van de goederen van de landkommanderij Geschiedenis Dienst Cultuur der Provincie Limburg - Dr. L. Allemeersch, M. Van der Eijcken 1989
Alden Biesen: Miscellanea Baliviae de Juncis Geschiedenis - Genealogie Michel van der Eycken / RA-Hasselt / Hist. Studiecentrum Alden Biesen 1995 Deel 2
Aldfaer, syllabus voor beginners en gevorderden Syllabus Johan van Hassel 2014
Alfons Kerkhofs, een Limburgse blik op het Ijzerfront Geschiedenis - Oorlogen Luk Van De Sijpe (Wijer) 2013
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (overdruk) Bronnen Rijksarchief van België 6 (pag 177-207)
Algemene Kunstgeschiedenis, De Kunst der Menschheid van de oudste Tijden tot Heden Kunstgeschiedenis E. W. S. van Thienen 1947 Deel 3
Alice Nahon, op zachte voizekens Gedichten A. W. Sythoff's-Nederlandsche Boekhandel 1932 elfde uitgave
Alice Nahon, op zachte voizekens (*1896+1933) & Het Schoonselhof te Antwerpen Gedichten & fotocollage H. Conscience-stichting Antwerpen 1983 overdruk
Alken Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1969-1971 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Alle wegen leiden naar Lommel..., verhalen rond beeldige straatnamen Heemkunde vzw Erfgoed Lommel - Victor Mennen 2013 uitgave nr. 26
Als ik val, gedenk mij. Lanakense soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Dienst Erfgoed Lanaken 2017
Alternatieve Miscellanea Pater Sangers - Rondwandelingen in het zwerversleven van Pater Willem Sangers o.s.c. Biografie Roger Janssen - Wiel Smeets 1980
Altijd welkom in Limburg, vakantiegids 2017 Toerisme - Cultuur Toerisme, cultuur en erfgoed Limburg 2017
Ambachtelijk porseleinen kunstwerk Kunstgeschiedenis Pieter Stockmans Genk 2015 n.a.v. 50 jr. KVFV-Limburg vzw
Ambachten te Sint-Truiden en te Tongeren Syllabus Francis Goole
AMSAB-brochure Gent Toerisme - Brochure Instelling voor Sociale geschiedenis
Anno 2000 – 150 jaar Leopoldsburg-Heppen Heemkunde Daniel Vanhaekendover (eindred.) 1999
Apocalypse, World War I Geschiedenis - Oorlogen Oorlogskranten: Louis Vandeville, Josette D. Normande, Isabelle Clarke en Daniel Costelle 2014 DVD
Archieven in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland Bronnen Marc Van de Cruys - VVF-afd. Antwerpen 1992-1993
Archieven in de provincie Antwerpen Bronnen KAPA- provinciaalarchief Antwerpen 2010
Archieven in Europa Boek VVF-Nationaal, Merksem-Antwerpen
Archievengids Hasselt Bronnen Provinciale Bibliotheek Limburg 2008
Arlon - Inventaire des Archivesdes Cures - Tome IV Bronnen Archives Générales du Royaume - Bruxelles 1984
Armenzorg: Na de Franse Revolutie / In en rond Tongeren i/h Ancien Régime / Alden Biesen en de Armenzorg / Armentafel i/d plattelandsgemeenten Syllabus VVF-Limburg, Piet Severijns - Francis Goole 1990
Armoriaal van Hasselt - 340 blazoenen Heraldiek L.J.H. Maurice Goyens 1984
Armorial belge contemporain Heraldiek José Douxchamps, Wepion-Namur 1997
Armorial du Duché de Limbourg et de Pay d' Outremeuse (Wapenboek van het hertogdom Limburg en het land van Overmaas) Heraldiek - Genealogie dr. Lens 1947
As Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1972-1974 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
As Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Atlas van de algemene en Belgische geschiedenis Geschiedenis druk: Van In, Lier 1993
Atlas, behorende bij de staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf ontstaan tot 1839 Bronnen Dr. E.M.TH.W. Nuyens - Bestendige Deputatie provincie Limburg 1956
AULER Genealogie Genealogische Familiedossiers
Auschwitz 1940-1945, Ein Gang durch das Museum (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Kazimierz Smolen 1978
Autogids voor Duitsland Toerisme dr. L. van Egeraat - VAB 1961
Autour de Limbourg-sur-Vesdre (met kaart) Geschiedenis drs. J. Langohr - Tongeren 1920
Babyspeciaal jongens 2011 Genealogie - Krant Het Belang van Limburg 2012
Babyspeciaal jongens 2012 Genealogie - Krant Het Belang van Limburg 2013
Babyspeciaal jongens 2013 Genealogie - Krant Het Belang van Limburg 2014
Babyspeciaal meisjes 2012 Genealogie - Krant Het Belang van Limburg 2013
Babyspeciaal meisjes 2013 Genealogie - Krant Het Belang van Limburg 2014
Babyspeciaal Nieuwe Limbyrgertjes en Wereldburgertjes (4931) Jongens en Meisjes 2005 Genealogie - Krant Het Belang van Limburg 2006
BAETEN Genealogie Jozef Baeten 1980
Balspelen in West-Vlaanderen Cultuur - Folklore Paul Vanderghote 1979
Banneux, boodschap voor onze tijs Religie L. Wuillaume s.j. 1982
Banneux, de Maagd van de Armen Religie August Breul, priester van het bisdom Luik 1998
BAPTIST, de stam.... Genealogie Jan Baptist 1982
BAS Genealogie Mathieu Daemen en Rik Nulens 2005
Bassenge Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Bastogne, de slag om de Ardennen (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Tweede Wereldoorlog-reeks 1968-1972
BAÜMANN Genealogie Genealogische Familiedossiers
Beda Fomm, Britse overwinning in de woestijn (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Tweede Wereldoorlog-reeks 1971-1977
Beelden uit mijn kinderjaren, 'n familiezangboek van R.D. Donaat Snijders Muziek - Liedjesverzamelboek Familie Snijders, Geistingen 1977
Beelden van een eeuw Limburg 1880-1980 Geschiedenis Geert Dewaele / Guy Fransen - Het Nieuwsblad 1980
Beeldige wandeling door tijdloos Geistingen Geschiedenis Gerard Gerits (boek vereniging D. Snijders 2006) - CDR: GHK - Kinrooi 2012 CDR/DVD
Beernem, een heemkundige studie Heemkunde Alfons Ryserhove 1949
BEGASSE Genealogie Genealogische Familiedossiers
Begeleidende synthese bij de tentoonstelling i/h Prov. Openluchtmuseum Bokrijk Erfgoed Mieke Stinckens, Alex Lambrechts, Robert Camps 1982
Begijnhof Diest Erfgoed Promotiekomitee Begijnhof Diest 1984
Begijnhof Diest - Memorie Boeck der doode, gedoopte en getrouwde van de parochie Ste Catherine binnen Diest alias het Beghijnhof 1797-1875 / Lijken van de jaeren 1820-1839 Bronnen Martien Mondelaers - Fv regio Diest 2014
Begijnhof Diest - Memorie vande gestorven opt beghijnhof van Diest, beginnende 1570 tot 1724 Bronnen Martien Mondelaers - Fv regio Diest 2014
Begijnhof Diest - Register van overlijden, huwelijken en geboorte op het Begijnhof te Diest 1724-1797 Bronnen Martien Mondelaers - Fv regio Diest 2014
Begraven Heppeneert 1865-1925 Bronnen Kopieën van Leo Cuppens Bundel 4 - Box
Beknopte geschiedenis van de dorpen der Zuiderkempen - deel 2 Leopoldsburg Aardrijkskunde - Geschiedenis Geschied- en Oudheidkundige Kring der Zuiderkempen, St.-Norbertusdrukkerij Tongerloo ??
Beknopte geschiedenis van de dorpen der Zuiderkempen, deel 2 Geschiedenis H. Jamar - Geschied- en Oudheidkundige Kring der Zuiderkempen, Sint Norbertus drukkerij, Tongerloo (Antwerpen) 1969
Beknopte geschiedenis van Maaseik Geschiedenis Prof. G. Renson (Werkgroep Documentatiecentrum Maaseik) 2003
Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein Bokrijk - Duits Toerisme - Brochure dr. Jozef Weyns (+), met aanvullingen van Konservator M. Laenen en Adjunct-konservator F. Van Winkel 1987 10de druk
Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein Bokrijk - Engels Toerisme - Brochure dr. Jozef Weyns (+), met aanvullingen van Konservator M. Laenen en Adjunct-konservator F. Van Winkel 1976 6de druk
Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein Bokrijk - Engels Toerisme - Brochure dr. Jozef Weyns (+), met aanvullingen van Konservator M. Laenen en Adjunct-konservator F. Van Winkel 1988 11de druk
Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein Bokrijk - Frans Toerisme - Brochure dr. Jozef Weyns (+), met aanvullingen van Konservator M. Laenen en Adjunct-konservator F. Van Winkel 1973 4de druk
Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein Bokrijk - Frans Toerisme - Brochure dr. Jozef Weyns (+), met aanvullingen van Konservator M. Laenen en Adjunct-konservator F. Van Winkel 1979 6de druk
Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein Bokrijk - Nederlands Toerisme - Brochure dr. Jozef Weyns (+), met aanvullingen van Konservator M. Laenen en Adjunct-konservator F. Van Winkel 1982 6de druk
Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein Bokrijk - Nederlands Toerisme - Brochure dr. Jozef Weyns (+), met aanvullingen van Konservator M. Laenen en Adjunct-konservator F. Van Winkel 1988 11de druk
Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche oude schrift Bronnen Bib. Voor Geslacht- en wapenkunde - C. Pama - H. Brouwer 1943 Nr. 09
Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche oude schrift Bronnen - Oud Schrift H. Brouwer - Bibliotheek voor Geslachten Wapenkunde onder redactie van C. Pama - nr. 9, 2de druk, Naarden 1973
Beknopte inleiding tot de Heraldiek, voor beginners Bronnen - Heraldiek Homunculus - Marc Van de Cruys Wijnegem 1996
Beknopte Methodiek der Geschiedvorsching, met voorbeelden en tabellen Bronnen L. J. M. Philippen 1942
Belgen in Mexico - (bindmap) Geschiedenis ?? - Paul Van Baelen
Belgen! Zoo werdt gij verraden en bij de Gestapo aangeklaagd Geschiedenis - Oorlogen Reeks Bevrijding Antwerpen
België 40-45 Oorlog Bruno De Wever, Helen Grevers, Rudi Vandoorslaer, Jan Julia Zurné / Knack Historia 2015
België 44, de bevrijding Geschiedenis - Oorlogen Peter Taghon (Lannoo-Tielt) 1994 2de druk
België en Groothertogdom Luxemburg Toerisme Michelin 1979 1ste Uitgave
België in de 2de Wereldoorlog, De nieuwe Orde Geschiedenis - Oorlogen Maurice De Wilde (Nederlandse Boekhandel Antwerpen/Utrecht) 1982 Deel 3 (4de druk)
België in de 2de Wereldoorlog, De verloren Vrede Geschiedenis - Oorlogen Paul Louyet (Nederlandse Boekhandel Antwerpen/Utrecht) 1980 Deel 1 (4de druk)
België in de 2de Wereldoorlog, Een bezet Land Geschiedenis - Oorlogen Herwig Jacquemyns (Nederlandse Boekhandel Antwerpen/Utrecht) 1982 Deel 2 (4de druk)
België in de 2de Wereldoorlog, Het Verzet Geschiedenis - Oorlogen Paul Louyet (Nederlandse Boekhandel Antwerpen/Utrecht) 1994 Deel 4 (1ste druk)
België in het Romeins tijdvak, administratieve indelingen van het vroege en late Keizerrijk - Archeologische kaarten van België Geschiedenis - Aardrijkskunde Nationale dienst voor opgravingen 1968 Deel 1+2
België voor hoelang? N.A. dela Haye 1782-1866 - Van vaandrig tot generaal Geschiedenis Guido Naets 2013
België, Kathedralen en stadhuizen Cultuur Comm.-Gen. Voor Toerisme Brussel
Belgisch Limburg, het Noorden Heemkunde Marie-Jeanna Dankaart - History 2000
Belgische Ardennen - reisgids Toerisme Wil de Kreuk 1980
Belgische emigranten naar Amerika 1905 + index op familienamen Bronnen - Genealogie Richard Deruyter 1998
Belgische emigranten naar Amerika 1906 + index op familienamen en afkomstgemeenten Bronnen - Genealogie Richard Deruyter 1999
Belgische emigranten naar Amerika 1907-1908 + index op familienamen en afkomstgemeenten Bronnen - Genealogie Richard Deruyter 2000
Belgische Grondwet - Gemeentewet - Provinciale Wet Wetgeving Ministerie te Brussel 1944
Belgische Kathedralen en Stadhuizen Erfgoed - Toerisme Comm.-Gen. Voor Toerisme Brussel 1975
Belgische Landverhuizers Bronnen - Genealogie www.limburgemigrant.nl / Irma Lommen-Salden 2018 Overdruk
Belgische-Noord-Limburgse vluchtelingen naar Nederlandse-Noord-Brabantse dorpen: Geldrop, Heeze, Leende, Maarheeze en Valkenswaard 1914-1918 Bronnen - Genealogie - Oorlogen www.noordlimburg1914-1918.be 2018 Overdruk
BELLINCKX Karel leven en werk Genealogie Lieve Moons 2014
Bendeleven in Vlaanderen Geschiedenis Jack Verstappen 1984
Benoemingen gedaan door Prinsen van Oranje-Nassau in hun hoedanigheid van Heer van Diest // De familie Cox te Alde-Biesen Geschiedenis R. Enckels 1965 Overdruk uit: Eigen schoon en de Brabander
BERCHMANS: Voorouders van Sint-Jan Berchmans, en hun nakomelingen Genealogie Martien Mondelaers - Familiekunde Vlaanderen-regio Diest 2013
BERGHS Genealogie Genealogische Familiedossiers
Bericht van de 2de Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Div. auteurs (Uitg. Amsterdam Boeken BV) 1970/1975 Deel 2
Bericht van de 2de Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Div. auteurs (Uitg. Amsterdam Boeken BV) 1970/1975 Deel 3
Bericht van de 2de Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Div. auteurs (Uitg. Amsterdam Boeken BV) 1970/1975 Deel 4
Bericht van de Tiendaagse Veldtocht. Noord-Brabant en België in de frontlijn 1830-1834 Geschiedenis - Oorlogen J. G. Kikert - Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Melsungen 1980
Beringen Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Beringen (3) D - L , M - T , T - Z (A-C ontbreekt) Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1969-1972 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Beringen-Mijn: wonen en werken Geschiedenis - Cultuur Provinciale Diest voor Kunstpatrimonium Limburg, Schurhovenstraat 50, Sint-Truiden 1979 24
Berlingen Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
BERNDT Genealogie Genealogische Familiedossiers
BERNKENS Genealogie Genealogische Familiedossiers
Beroepsnamenboek - Beroepsaanduidingen voor 1900 in Nederland en België Bronnen J.B. Glasbergen - L.J. Veen - Taalfonds 2004
Beschrijving van het Hertogdom Limburg (NL) Geschiedenis G.M. Poell - J.J.F. Jansen - Uitgev. De lijster Maasbree 1851/1981
Beslissende momenten uit onze geschiedenis - De 25 dagen van Vlaanderen - De Staten-Generaal komen bijeen te Brugge (9-01-1464) Geschiedenis Waanders / Diogenes ism Heemkunde - en Fed. Geschied- en Oudheidk. Kringen Limburg 2005 8
Bestanverzeichnis der Deutschen Zentralstelle für Genealogie Leipzig: Die archivalischen und Kirchenbuchunterlagen deutscher Siedlungsgebiete in Ausland: Bessarabien, Bukowina, Estland, Lettland und Lituen, Siebenb¨rgen, Sudetenland, Slowenien und Südtirol - Teil II Bronnen Verlag Deger und Co, Inhalt Manfred Dreiss 1992 Band 25
Bestanverzeichnis der Deutschen Zentralstelle für Genealogie Leipzig: Die Kirchenbuchunterlagen der Länder und Provinzen de Deutschen Reiches, mit Ausnahme der östlichen Provinzen Preussen - Teil III Bronnen Verlag Deger und Co, Inhalt Manfred Dreiss 1994 Band 27
Bestanverzeichnis der Deutschen Zentralstelle für Genealogie Leipzig: Die Kirchenbuchunterlagen der östlichen Provinzen: Posen, Ost- und West-Preussen, Pommeren und Schlesien - Teil I Bronnen Verlag Deger und Co, Inhalt Manfred Dreiss 1991 Band 24
Bestanverzeichnis der Deutschen Zentralstelle für Genealogie Leipzig: Die Kirchenbuchunterlagen der östlichen Provinzen: Posen, Ost- und West-Preussen, Pommeren und Schlesien - Teil I / Zweite Auflage Bronnen Verlag Deger und Co, Inhalt Manfred Dreiss 1994 Band 26
Betoverd Beverlo - Zes 'Vergeten' Dorpsaspecten Heemkunde - Video Heemkundige Kring Beverlo vzw - Marc Bertrands en Jan Daglinckx 2015
Betoverd Beverlo, Zes vergeten dorpsaspecten Geschiedenis - Heemkunde Marc Bertrands en Jan Daglinckx 2015 CDR/DVD naar aanleiding van 25 jaar HK Beverlo
BETTINGERS Genealogie Genealogische Familiedossiers
Beverlo - Klapper Geboorten - Overlijdens 1567-1850 (incl. Heppen en Leopoldsburg) / 1851-1910 (zonder Heppen en Leopoldsburg) Bronnen Heemkring Beverlo 2013
Beverlo - Klapper Huwelijken man/vrouw 1567-1850 (incl. Heppen en Leopoldsburg) / 1851-1910 (zonder Heppen en Leopoldsburg) Bronnen Heemkring Beverlo 2013
Beverlo en de medische dienst, het militair gasthuis van Beverlo, de medische dienst en het leger, loteling en loting (WO I) Geschiedenis - Oorlogen P. Delameillieure - Museum van het Kamp van Beverlo vzw, Leopoldsburg 1999
Beverlo in verhalen 18de eeuw Genealogie - Heemkunde Heemkundige Kring Beverlo vzw - Jos Caerts 2015
Beverlo in verhalen, 18de eeuw Geschiedenis - Heemkunde Heemkundige Kring Beverlo - Jos Caerts 2015
Beverlo, Geboorten en Overlijdens 1567-1910 Bronnen Heemkring Beverlo 2013
Beverlo, Heppen en Korspel tijdens de 17de eeuw Aardrijkskunde - Geschiedenis Jos Caerts - Beverlo 2003
Beverlo, Huwelijken 1567-1910 Bronnen Heemkring Beverlo 2013
Beverst (1 t/m 4) A-G, H-N, O-T, U-Z Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Bevolkings-register van Bilzen 1612-1674-1735 Bronnen Frans Maurissen met dank aan E.H. A.H. Stiels 1977
Bevolkings-register van Bilzen 1804 Bronnen Frans Maurissen met dank aan E.H. A.H. Stiels 1977
Bewoners van het begijnhof te Diest 1747 Bronnen - Genealogie FV -regio Diest, Martien Mondelaers e.a. 2012
Bibliografie van de Koninklijke Bibliotheek Albert I (NL-FR) Literatuur D. De Weerdt 1982 overdruk uit Archief- en bibliotheekwezen van België
Bibliografische Analyses 2 - De Kabouter, uit het land van Loon alias Limburg 1855-1898 Bronnen Dienst Cultuur der Provincie Limburg - A. van Laere 1986
Bibliografische Analyses 3 - Geschiedkundige verscheidenheid-De Vlaamsche Broeders 1862 en de Letteroefening 1852-1893 Bronnen Dienst Cultuur der Provincie Limburg - A. van Laere 1986
Bibliografische Analyses 4 - De Hagelander 1893-1901 Bronnen Dienst Cultuur der Provincie Limburg - A. van Laere 1988
Bibliografische Analyses 7 - De Vlaamsche Wacht 1878-1886 Bronnen Dienst Cultuur der Provincie Limburg - Boudewijn De Leeuw, Ada Deprez 1988
Bibliothèque et Cabinet d' Estampes et de Manuscrits Genealogie - Heraldiek Gillés de Pèlichy 1972
Bidprentjes - Memobestand ProGen 2009-2010 Bronnen - Genealogie Guido De Sutter - VVF-Limburg 2010
Bidprentjes (482.000 st) op CD Bronnen Gaetane Delodder 2014
Bidprentjes van voor 1900 Bronnen VVF-Merksem 1987
Biesen in Bilzen Geschiedenis Hist. Studiecentrum Alden Biesen 1986
Bijdrage tot de geschiedenis van Hamont Boek Gemeentebestuur Hamont 1976
Bijdrage tot de geschiedenis van Herzele Geschiedenis Maurits de Buysscher 1972
Bijzonderheden over Rekem na 1800 Geschiedenis Raph. Verbois 1973
BILLEN Genealogie Urbain Jouck 2005
Bilzen (1 t/m 7) - A-CL, CL-GIJ, GIJ-LE, LE-NO, NO-SL, SL-VA, VA-Z Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Bilzen, Borgloon, Sint-Truiden en Tongeren - Onderzoekgids voor de geschiedenis van 4 steden in Haspengouw tot 1796 Geschiedenis Erfgoed Haspengouw 2013
Bilzen, Stad vôr jéloes op te zin….. Toerisme - Brochure Toeristische Dienst Stad Bilzen 2007
Binnenkrant Tijdschrift Heemkunde Vlaanderen vzw (4/jaar) 2003 4
Binnenkrant Tijdschrift Heemkunde Vlaanderen vzw (4/jaar) 2010 1+2
Binnenkrant Tijdschrift Heemkunde Vlaanderen vzw (4/jaar) 2010 3+4
Biografisch handboek - Belgische Senaat Bronnen - Genealogie Belgische Senaat 1981
BIOURGE, Généalogie de famille …. - suppl. à la revue mensuelle Le Parchemin, Gendbrugge 1937 Genealogie Recueil Généalogique 1937
Bladwijzer (voorheen ons heem) (Ringmap) Tijdschrift Heemkunde Vlaanderen vzw (4/jaar) 2011 1+2+3
BLÄSIUS Genealogie Genealogische Familiedossiers
Blasons de l’Eglise de Lantin, Liège Heraldiek R. Wattiez 1972
Blasons Liège selon le ms 3335 de la Bibliothèque de l'Université de Liège Heraldiek H.J.P. Willems 1975
Blauwe vogel, geo-gids 3.10 : Toeristische-recratieve atlas van Limburg, deel 1: Fruitstreek-Haspengouw 'Kortessem' Cultuur Dr. P. Diriken - iswm het Commissariaat voor toerisme 1983
Blazoenen - wapenschilden 6 RV per A5 = 12 x 6 = 72 wapens Heraldiek ??
BLOEMEN-THEUNISSEN, Achel / Overpelt Genealogie Henri Van Lishout 2002 MAP met foto's, rouwbrieven en bidprentjes
BLOMMEN (van)-Kwartierstaat Genealogie VVF-afdeling Tongeren
Bocholt - gemeente Geschiedenis Maasen Willy 1974
Boeiend Limburg Heemkunde Dienst Public Relations van Intercom-Noord 1989 9
Boek der Kampen (WO I & WO II) Geschiedenis - Oorlogen Ludo Van Eck, Sis Van Eeckhout 2015
Boeken van Adel, uit het Ancien Régime Heraldiek A. Rousseau - R. van Laere - Prov. Limburg Cultuur St.-Truiden 1991
Boerderijen in Millen Heemkunde W. Driesen
BÖHMER Genealogie Genealogische Familiedossiers
Bokkenrijders Geschiedenis Donaat Snijders o.c.r. (Werkgroep Documentatiecentrum Maaseik) 1972
Bokkenrijders en voetbranders: Bendeleven in Vlaanderen Geschiedenis Jaak Verstappen 1984
Bokkenrijders in Neeroeteren Geschiedenis Hendrik Verheyen - Mathieu Kunnen 1994
Bokkenrijders in Opoeteren Geschiedenis Marcel Hendrickx - Mathieu Kunnen - Hendrik Verheyen 1992
Bokkenrijders te Maaseik Geschiedenis Kult. Geschied- en Oudheidkundige Kring Maaseik - D. Snijders o.s.c. 1972
Bokkenrijders tussen gisteren en morgen, bendevorming in Maas- en Rijnland i/d eeuw der verlichting Geschiedenis R. Janssens en W. Sangers 1987 jaarboek 1
Bokkenrijders voor de dwaze rechters van Munsterbilzen Geschiedenis Lambert Hendrikx (Bilzen) 2014
Bokrijk - Fleuron du Limbourg Erfgoed Paul Van Baelen 1980
Bokrijk - Provinciaal domein Erfgoed VRB/VJHC-VKC overdruk ?? Pag 5-44
Bokrijk - Provinciaal Domein Het Ontstaan Toerisme - Brochure dr. Jozef Weyns (+) 1945/1957
Bokrijk (G) deel I - handgeschreven teksten Syllabus Paul Van Baelen 1975
Bokrijk (G) deel II - handgeschreven teksten Syllabus Paul Van Baelen 1975
Bokrijk in de geschiedenis, Geschiedenis en Genealogie Syllabus Constant Striek, Miet Achten en Paul Van Baelen 1977
Bokrijke berichten: Het woonhuis van de hofstede 'Het Paddekot' uit Abele Tijdschrift - Heemkunde Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg - M. Laenen 1978 XIV - overdruk uit: Volkskunde
Bokrijkse berichten: De kruidentuin in het Openluchtmuseum te Bokrijk Tijdschrift - Heemkunde Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg 1961 overdruk uit: Ons Heem - Jrg.XV
Bokrijkse berichten: De molen uit Mol in het museumdorp te Bokrijk Tijdschrift - Heemkunde Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg - dr. Jozef Weyns 1957 3 - overdruk uit: Volkskunde
Bokrijkse Berichten: De plattelandsgemeenten i/h graafschap Loon en het omliggende van de vroege middeleeuwen tot aan de Franse Revolutie Tijdschrift - Heemkunde DR. J Hehets 1969
Bokrijkse Berichten: Rosmolens in de Westvlaamse kuststreek Tijdschrift - Heemkunde L. Devliegher 1976 overdruk uit Biekorf, Westvlaams Archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore-pag.257-360
Bokrijkse berichten: Turven in de Kempen, volkskundig gezien Tijdschrift - Heemkunde Dr. Jozef Weyns 1960 5-overdruk 'Ons Heem' Jrg. 14-nr 3 p.81-83
BOLLEN Genealogie Godelieve Juvens-Geerkens 1977
BOLLEN - Bilzen Deel 1 + 2 Genealogie Godelieve Juvens-Geerkens 1979
Bomen en struiken, Bokrijk-Arboretum Natuur Boerenbond Leuven en Prov. Limburg 1984
Bonaparte in Ägypten, Aus der Chronik des 'Abdarrahmãn Al-Gabarti (1754-18éç) Geschiedenis Arnold Hotinger 1983
BONTEN Genealogie Genealogische Familiedossiers 1979
BOONEN Genealogie Jef Boonen, Rik Houben, Annie Schuurmans 1980 copies via PM Leo Boermans - 49+33 +4+36 pag. - ongepag.
BOONEN in het BOSCH - Een genealogie van de familie Boonen Genealogie Elisa Boonen (Reppel-Bocholt)
Boorsem (centrum) Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Boorsem (Kotem) Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Borgloon Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Borlo ( Buvingen en Muizen) Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Borlo (Kerkom en Mielen) Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
BORREMANS, Stamboom, de familie ... Genealogie Borremans Maurice 2010
Boterman en Co - De duivensport in Hamont-Achel 1914-2009 Toerisme - Brochure Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont' vzw 2009
Bovelingen Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Brabant Tijdschrift Toeristische Federatie Nederlandstalige Gemeenschap, Brabant (2-maandelijks) 1976 Nr 1 + 2
Brabant Tijdschrift Toeristische Federatie Nederlandstalige Gemeenschap, Brabant (2-maandelijks) 1982 Nr. 3 + 4
Brabantse Prelaten en Kloosters onder de Tachtigjarige Oorlog Geschiedenis Emer. Prof. Mr. Dr. E. Lousse ?? overdruk p. 342-349
BRAMMERTZ Genealogie Genealogische Familiedossiers 1980
Brancadiers-Mijnwerkerskalender 2010 met foto's Geschiedenis Ziekendienst KWB-Limburg 2010
Bree Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1972-1974 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Bree Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Bree - Infogids - Adresboek - Plan Toerisme - Brochure Gemeentebestuur Bree 1990-1991
Bree uw handelsgemeente, handelsgids met stratenplan Toerisme - Brochure Gemeentebestuur Bree 1979
Bree, een parel in de Limburgse Kempen Boek Jaak Cardinaels (VVV - Heemkunde Bree) 1992
Bree, parel der Kempen Toerisme - Brochure Stedelijke Diesnt voor Toerisme Bree 1986
Bree, zoals het vroeger was, in foto's en verhalen Toerisme - Brochure Rotary Bree-Bocholt en VVV-Heemkunde Bree vzw < 1999
BREUER Genealogie Genealogische Familiedossiers 1982
BRIERS, een genealogisch overzicht van de geschiedenis van de familie Briers, Hasselt ca 1550-1900, Wijer en Lummen Genealogie Rombout Nijssen, Gerard, Catharina, Arnold, Edmond en de anderen… 2007
Brikkenbekkers in Limburg Geschiedenis - Genealogie Jac Wijnands - Paul Joosten 1997
Brochure Limburg 1950-1975 Geschiedenis Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg, Hasselt 1975
BROERS Genealogie Genealogische Familiedossiers
Bronnen voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in Limburg, gedode en tot dwangarbeid veroordeelde burgers Geschiedenis - Oorlogen Limburgse Studies vzw 2013
BROUX 'Fùnske' Genealogie Maurice Broux 2007
Brugge in 1830 Geschiedenis A. Smits - West-Vlaams Archief voor Geschiedenis, Archeologie, Taal- en Volkskunde 1982 Overdruk uit TS Biekorf Jrg.82 afl. 3 en 4 pag. 261-295 en 337-355
Brugge Kunststad, Geïllustreerde gids Erfgoed Vereniging van Officiële gediplomeerde gidsen van Brugge 1961 Editie 6
Bruggen breken, kerken branden. De strijd rond het Albertkanaal bij Kwaadmechelen 10-13 mei 1940 Geschiedenis Luc Willems, Heemkunde St.-Lucia Ham 1991
Brussel 58 - de tentoonstelling, de hoofdstad, haar omgeving, Vlaanderen en Wallonië Geschiedenis Maatschappij Der Algemene Wereldtentoonstellingen van Brussel - C. Wellens 1958
Brustem (Brustem, Aalst, Ordingen) Bronnen - Kiezerslijsten Gemeentebestuur 1976-1978 Vlaams Parlement - Provincieraad - Gemeenteraad
Budel en Cranendonk, voorheen en thans Heemkunde P.L. Kneepkens 1977 2de druk (2x A5 op A4)
BULL-BUL, De genealogie van de familie …. Genealogie VVF-Limburg vzw - L. Joosten
Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire du Limbourg (Jaarboek) + kaart 'Diocèse de Liège après 1559' Geschiedenis Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Gezelschap Tongeren 1932 volume 46
Bunde, in oude ansichten Fotoboek Europese Bibliotheek-Zaltbommel (Crombag, Goumans, Keijsers en Konings) 2008 Reproductie van 1975
Burgerlijke Stand Kessenich 1833-1842 Bronnen - Genealogie
Burgerlijke Stand Kessenich 1843-1850 Bronnen - Genealogie
Burgerlijke Stand Kessenich 1851-1860 Bronnen - Genealogie
Burgerlijke Stand Kessenich 1861-1870 Bronnen - Genealogie
Burgerlijke Stand Kessenich 1871-1880 Bronnen - Genealogie
Burgerlijke Stand Kessenich 1881-1890 Bronnen - Genealogie
Burgerlijke Stand Kessenich 1891-1900 Bronnen - Genealogie
Burgerlijke Stand Kessenich 1901-1910 Bronnen - Genealogie
BUSSELS: Album Dr. M. Bussels Geschiedenis - Heemkunde Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg 1967
BUSTINin Nederland, over de voorouders en afkomst der naam. Genealogie Chris en Jeanny Wessels, Roosteren 2011
CALS, 11 generatie Genealogie Ben Close 1967
Can. Petrus-Jozef Triest, Belgische Vincent de Paul 1760-1836 Biografie Editions du Rameau, Zusters en Broeders der congregaties 1986
CARDIJN, Cardinaal Genealogie Genealogische Familiedossiers 2000 Met familienaamindex
CARIS, genealogie van een Midden-Limburgs geslacht Genealogie Harald H.J.J. Greter 2009
CARTON de WIART, Henry Genealogie Genealogische Familiedossiers 1999
CASSELS Maria Helena, Het gebedenboek van ….. Genealogie Paul de Clerck
CASTERMANS: Genalogie Castermans Genealogie Edm. M.A.H. Delhougne - A.J.M. Sollet
Catalogue de l' Exposition de documents relatifs à l' Histoire Nationale Bronnen Ministère de l' Education Nationale et de la Culture 1962 2de editie
Cataloquz des publications Bronnen Fonds Catalogues Archivale 2002
CAYMAX-LUYCKX, Linde-Peer Genealogie Jan Gielen 1993
CD-Rom: De stamboom van Maurice Montebovi Genealogie Maurice Montebovi 2000
CD-Rom: foto's van de stamboom van Maurice Montebovi Genealogie Maurice Montebovi 2000
CD-Rom: Klasfoto's naar aanleiding 150 jaar Kruisheren Maaseik Genealogie Kruisheren Maaseik / Maurice Montebovi
CELS, Recueil Généalogiques - Le Parchemin Gendbrugge Genealogie Albert Cels 1937
CELS, Recueil Généalogiques - Le Parchemin Gendbrugge - Supplément Genealogie Albert Cels 1937
Centrale catalogus van de lopende periodieken in Maastrichtse bibliotheken Bronnen Stadsbibliotheek Maastricht 1966
Chanoinesses et chanoines nobles dans le Pays-Bas et la Principauté de Liège: Liste des prébendières avec leurs quartiers de noblesse Bronnen José Douxchamps, Wepion-Namur 1991 3de aangevulde overdruk
Chateau des Ducs de Duras Cultuur M.H.D. Guyot 1965
Chateaux de Belgique - Chateaux de Flandre (met kaart) Cultuur E. Poumon 1957
Châteaux de Belgique en gravures anciennes: Repertoire illustré, notes sur les graveurs, evalutions Bronnen José Douxchamps, Wepion-Namur 1995
CHAVEE, Achille Genealogie Genealogische Familiedossiers 1983
CHRISTOFFELS, Harry Christoffels, Gellik 1830-1930 Genealogie Robrecht Penders van Hasselt 1931
CLAES - Stamboom uit West-Limburg Genealogie Patrick en Brigitte Boucneau-Claes 2015 uitprint
CLAESSEN Genealogie Urbain Jouck 2001
CLERX, familie uit Eksel Genealogie F. Goole en P. Severijns (overdruk uit Vlaamse Stam)
CLERX-BIESMANS - Familieboek voorouders en afstammelingen van Hubertus Clerx en Anna Biesmans Genealogie Rudi Ponthier 2015
Codex Diplomaticus Lossensis ou recueil et analyse de chartes servant de preuves à l'histoire de L'ancien Comté de Looz Geschiedenis Dr. M. Bussels, Documentatiecentrum Hamont-Achel 1997 Herdruk Limburgse Studie nr 1
COENEN. De familie …. Uit Elen Genealogie FV-Limburg vzw - L. Joosten 2005
Colditz 40-'42: Een vlijmscherp spel van kat en muis (WO II) Geschiedenis - Oorlogen P.R. Reid 1990 Deel 1
Colditz '42-'45: Een vlijmscherp spel van kat en muis zet zich voort (WO II) Geschiedenis - Oorlogen P.R. Reid 1990 Deel 2
Commandoraids op de Atlantische kust, de actie van de Groene Baretten (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog 1993
Congressen - 10e Nationaal congres VVF - Hasselt Toerisme - Brochure VVF-Nationaal, Merksem-Antwerpen/-Vlaanderen, Oostende 1975
Conspectus MCMLXXXI Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' 1981 247
COOLS (boek) - De Familie Cools, een geslacht van zwervers ….. Genealogie Karel Cools en Roger Janssen 2012
COOLS (map) Genealogie Karel Cools en Roger Janssen 2012
CORBEIJ: Stamboom van de familie Corbeij - Genealogie van de Thornse Jan Corbey en Liesbeth Cremers (2de druk met CDR) Genealogie René Corbeij 2006
Cornelius à Lapide 1567-2017 Geschiedenis - Genealogie Werkgroep Cornelius à Lapide-GHK Bocholt, Wim Cuppens 2017
CORSTJENS Genealogie Wim Corstjens 1976
Courante kamerplanten Natuur Raiffeisenkas 1979
Courante keukenkruiden Natuur Raiffeisenkas 1981
CRASBORN: De familie Crasborn, een historisch overzicht Genealogie Pierre Crasborn 1976
CREEMERS-DE REYER-VANDERFEESTEN - Dossier - stamboom en foto's Genealogie 2010
CROPS/KROPS, Genealogie (CDR/DVD) Genealogie M.J. Vanlier 1975
Cultuurgids 2013 / 2014 Cultuur Cultuurcentrum Hasselt 2013
CUPPENS, De geschiedenis van Charles Cuppens Genealogie Heemkundige Kring Beverlo 1986
Cursus Wapenkunde Heraldiek Paul Van Baelen ?? ringmap
CUYPERS, de kroniek van de famile Cuypers met stamboom Genealogie Carmen Cuypers, Nieuwerkerken
CUYPERS, Kroniek van de familie Cuypers met stamboom, Nieuwerkerken Genealogie Carmen Cuypers 2000 93 p. + Ill
Daar de maas door onze gemeente stroomt, Elen en Vissersweert 1814-1839 Geschiedenis R. Driessen - G.H.K. Eelen 1988
Dachau, Hel en Hemel (WO II) Geschiedenis - Oorlogen J. Rothkrans, kapelaan te Simpelveld 1960
DAEMEN / DAMEN Genealogie Jan Daemen 2009
DAENEN-MACHIELS, de familie … uit Stokkem en Zutendaal Genealogie Jozef Remans 1973
DAENEN-MICHIELS , de familie uit Stokkem (Zr. Verona 25 jr. in Klooster te Heerlen) Genealogie Jozef Remans 2008
Dagen, Maanden, Jaren - Tijdrekenkunde Tijdschrift W. Wijnaendts van Rèsandt - CBG 1979 nr 7
Dagen, maanden, jaren: tijdrekenkunde in kort bestek Bronnen Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag - W. Wijnaendts van Resandt 1979 CBG-reeks nr 7
Daniella - Oorlogsroman Geschiedenis - Oorlogen Uitgeverij Kadmos Weert 1990 Herdruk 1979
Dankbaarheid en waardering, 100 jaar St.-Jozefcollege Hasselt Geschiedenis Mons. Paul Schreurs - Pr. Louis Becker 1982
Dat bestond vroeger niet - getuigenissen over het dagelijks leven in Limburg 1900 - 1940 Geschiedenis - Heemkunde Provinciebestuur - dienst Cultuur, Prov. Centr. Voor Cult. Erfgoed-Borgloon, Bur. Industr. Erfgoed 1994
D-Day in Zuid-Limburg (WO II) Geschiedenis - Oorlogen De Limburger, Jan Hendriks, Hans Koenen 1994
De “kapel” van Sint-Jansberg, een Romaans monumentje in het Maasland. Geschiedenis W. Sangers o.s.c. 1976
De 100 mooiste luchtfoto's 'Limburg' Fotoboek Het Nieuwsblad 2011
De 100 voornaamste wapens van België Heraldiek André Vlaanderen 1931
De 100 voornaamste wapens van Nederland Heraldiek André Vlaanderen 1931
De aanslag op Hitler, het komplot van 20 juli 1944 (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog 1995
De Abdij van “Eik”, van Peoniedische Stichting te Aldeneik tot hoog adellijk Geschiedenis Gilbert Minten/Werkgroep Documentatie Maaseik 1997
De Abdij van Herkenrode te Kuringen Toerisme - Brochure Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg 1971
De Abeek, levensader van beide Limburgen Heemkunde Paul Capals, Jo Corstjens, René Neyens, Jaak Paredis 2012
De achtergrond van de persoonskaart Bronnen Bib. Voor Geslacht- en wapenkunde - C. Pama - Prof. Dr. J.F. van Bemmelen 1944 Nr. 10
De achtergrond van de persoonskaart Heraldiek J. van Bemmelen 1944 10
De Administratie der Registratie en Domeinen en haar Archief Bronnen Familia et Patria, Handzame (Wilfried Boncquet) 1971 wet.depot 1969
De administratie der registratie en domeinen en haar archief Wetgeving Wilfried Boncquet - Inspect. Der Registratie en Domeinen 1971
De Alonette II en de Belgische Defensie 1959-2009 (NL-FR) Toerisme - Brochure Provinciale Bibliotheek Limburg 2009
De Alonette II en de Belgische Degentie 1959-2009 Geschiedenis - Oorlogen Robert Brecx 2009
De armentafel in de plaatelandsgemeentn Syllabus VVF-Limburg
de BARY Genealogie Genealogische Familiedossiers 2000
DE BEHAULT, La Famille de Behault, histoire et généalogie (1240-1977), Tome deux, Handzame Genealogie Maurice de Behault et Paul de Behault, Familia et Patria 1978
DE BEHAULT: La famile, histoire et Généalogie 1240 - 1977 - Deel 2 Genealogie Maurice, Paul et Pascal de Behault 1982
De Belgische Douane Syllabus Martin Cailliau , inspect. Spec. Dienst der douane en accijnzen Brussel 26756
De Belgische Illustratie - Album der jubelfeesten van het jaar 1905 'verkregen voor 1ste prijs keurwerk door Alfons Van Loo' Geschiedenis Nederlandsche boekhandel - Antwerpen 1905
De Belgische Revolutie (1830) Tijdschrift-Geschiedenis De Standaard 2005 1
De Belgische Soldaat, zijn werk, zijn geest, zijn ziel (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Jaak Boonen 1916
De Belle Epoque (1886-1900) Tijdschrift-Geschiedenis De Standaard 2005 5
De Berlijnse Blokkade (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Standaard Uitgave - Geschiedenis van onze woelige eeuw 1973-1977
De betekenis van de Nederlandse familienamen Onamastiek P.J. Meertens - Bibliotheek voor Geslacht- en Wapenkunde onder redactie van C. Pama - nr. 11, 2de herziene druk, Naarden 1944 Nr. 11
De bevolking van Gerdingen 1628-1848 uit de parochieregisters Bronnen Geschied- en Heemkundige Kring van Groot-Bree - Pater Bert Simons 1991
De Bevolking van Tienen in 1755 Bronnen VVF-Leuven - Dr. Paul Kempeneers 2011
De bevolking van Zonhoven tijdens de 19de Eeuw Bronnen J. Mertens 1986
De blijde intrede van Abt Eucherius Knaepen te Sint-Truiden in 1791 Geschiedenis Centrum voor Studie van de Boerenkrijg Hasselt 1982 Editie 100 (Medelingen)
de BLOURGE: Généalogie de famille ….., Supplément à la revue mensuelle Genealgoie 1937 Overdruk uit Le Parchemain
De boerderijen van Dilsen: deel 2 - En de boer hij ……… Genealogie - Heemkunde Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen vzw 2015
De Boerenkrijg Geschiedenis Arthur de Bruyne 1941
De Boerenkrijg (1798) in de Antwerpse en Limburgse Kempen en Noord-Brabant Geschiedenis - Heemkunde J. M . Goris 1999 uitgave: Centrum voor de Studie van land en volk van de Kempen - nr.11
De Boerenkrijg 1798 'Voor Outer en Heerd' Lectuur - Roman Arthur De Bruyne 1948
De Boerenkrijg in het departement van de Nedermaas. Geschiedenis Th. Vandebeeck - Pr.+ en Dr. J. Grauwels 1961
De bokkenrijders uit het Land van Overmaze en Jan Vanmuysen uit Wellen (Be-Limburg) Geschiedenis KVFV-Limburg 2015 overdruk via www met CDR/DVD
De bokkenrijders, feiten en verhalen (incl. kaart Limburg 1785-1794 Geschiedenis Juliaan Melchior 1981 2de druk (1ste druk 1915)
De bokkenrijders, roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas 1730-1774 Geschiedenis Anton Blok 1991
De Bokkenrijders: Bokkenrijder Jan Vanmuysen van Wellen Geschiedenis Google-Yahoo (L. Joosten - M. Vanmuysen) 2015
De cijnsregisters van de heerlijkheid Pietersheim 1499-1781 Bronnen - CDR/DVD Dienst Cultureel Erfgoed Lanaken - Theo Coun 2009
De collectie van Pasquasy Tijdschrift Het stadsmus - Stadsarchief Hasselt 2010 25
De Commanderij Meeuwen-Gruitrode 1224-nu Toerisme - Brochure Dienst Toerisme Meeuwen-Gruitrode (schepen: Koen Geusens) 2015
de CORSWAREM, bijdragen tot de geschiedenis van de familie…. Genealogie L. Galicia, P. Potargent, voorwoord Dr. M. Bussels 1973
De decadaire, resp. Maandelijkse rapporten van de Commissarissen v/h Directoire Exécutif i/h Dept. v/d Nedermaas 1797-1800 Bronnen - Genealogie
De dodendraad aan de grens te Kinrooi Geschiedenis Lei Wolters en Hubert Van Eygen / GHK-Kinrooi 2010
De Donjon Tijdschrift Davidsfonds, afd. Groot-Grimbergen (4/jaar) 2002 17+18
De Donjon Tijdschrift Davidsfonds, afd. Groot-Grimbergen (4/jaar) 2003 19+21
De Donjon Tijdschrift Davidsfonds, afd. Groot-Grimbergen (4/jaar) 2004 24+26
De Donjon Tijdschrift Davidsfonds, afd. Groot-Grimbergen (4/jaar) 2005 27+28+29+30
De Donjon Tijdschrift Davidsfonds, afd. Groot-Grimbergen (4/jaar) 2006 33
De Donjon Tijdschrift Davidsfonds, afd. Groot-Grimbergen (4/jaar) 2008 39
De dood als erfgoed - 2000 jaar doods-en begrafeniscultur in Tongeren en omstreken Heemkunde Hadewych Van Rechem, Steven Vandewal, Michéle Meesen 2003
De doodstraf als risico, Pilotenhulp in Belgisch Limburg 1941-1944 Geschiedenis J. Bussels 1981
De eenheden in het Kamp van Beverlo tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Museum Kamp van Beverlo en Helchteren vzw 1997 jub.-tentoon- stelling (25 jr) van 4 tot 20 sept.1997
De eerste democratie (1918-1929) Tijdschrift-Geschiedenis De Standaard 2005 8
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) Tijdschrift-Geschiedenis De Standaard 2005 7
De eeuw van het Zwarte Goud Geschiedenis HBvL 2001
De eeuw van het zwarte goud - 100 jaar steenkool Geschiedenis Het Belang van Limburg 2001
De electrificatie van Hamont-Achel Heemkunde André Peeters - Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont' vzw 1996
De erudiet Antoon-Ferdinand van Hamme en zijn wapenboek van de Ronde Tafel. In het kader van de imaginaire wapenkunde van de zeventiende eeuw, Eindverhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis door Albrecht Goorts, Katholieke Universiteit Leuven, Fakulteit van de Letteren en de Wijsbegeerte, Leuven Heraldiek Albrecht Goorts van Sint-Truiden 1983
De familie De Borchgrave d' Altena 1392-1793 Inventaris v/h Archief RA in Limburg (Inventaris v/h Archief) - 1983 29
De familie De Heusch, later Van Scherpenzeel-Heusch 1386-1895 Inventaris v/h Archief RA in Limburg (Inventaris v/h Archief) - 1989 44
De familie Maurissen Inventaris v/h Archief RA in Limburg (Inventaris v/h Archief) - 1989 43
De familie van den Bergh te Roermond Inventaris v/h Archief RA in Limburg (Inventaris v/h Archief) - 1975 12
De familie van Moorsel Inventaris v/h Archief RA in Limburg (Inventaris v/h Archief) - 1977 15
De fatale Tongerse ontsnappingsroute / Het Oude Land van Loon Geschiedenis Mathieu Rutten 1987
De Franse perceptie van de Boernkrijg - Leiedepartement jaar VII (1798-1799) Geschiedenis Edgard Seynaeve (VVF-Roeselare) 1998
De Franse Revolutie, Processen tegen refractaire priesters en rozenkransaanbidders (Nedermaas) + Conscriptie Frans Bewind / Het Oude Land van Loon Geschiedenis J. Grauwels en Dr. M. Bussels 1958
De fusillade te Leopoldsburg - 6 september 1944 (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Marinus P.R. Louche - Brussel 1989
De Gazet in Limburg: editie Limburgse Journalistenklub 1961-1981 Geschiedenis De Vrienden van het Stadsmuseum-Hasselt vzw 1981 5
De Geheimzinnige Kazerne Dossin te Mechelen, Deportatiekamp der Joden (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Jos. Hakker 1944
De Gelatinefabriek van Hasselt Geschiedenis Benoit Vanhees 2007
De Gentse FloraLiën 1808-1975 Geschiedenis KB - L. Trivier 1975
De geschiedenis beleefd in vijftig kastelen Heemkunde Gravin Marie-Caroline d' Ursel 1952
De geschiedenis van België in documenten, van de dood van….tot de troonsbestijging… Boek Paul Morren 1997
De Geschiedenis van Bree Geschiedenis S.F. Maes en J. Dreesen / GHK Groot-Bree mtv Abdij het Park Heverlee 1984
De Geschiedenis van de Heemkringen van Neerpelt + index TS 'Het Gengske'(1988-2005), 'De Priezendoor' (2003-2005) en 'De Drei Boge' (2006-2011) Geschiedenis - Heemkunde Heemkundige Kring Neerpelt 2012
De Geschiedenis van de Luchtvaart: Beroemde Luchtvaart-Pioniers (WO II) Geschiedenis - Oorlogen Lekturama Rotterdam: Hans Groesbeek, Theo Wesselink 1980
De Geschiedenis van de Luchtvaart: Luchtslagen uit de Tweede Wereldoorlog Geschiedenis - Oorlogen Lekturama Rotterdam: Hans Groesbeek, Lt.-Kol. G.W. Noordsij 1980
De geschiedenis van de nieuwe tijden Geschiedenis J. Warichez - L. Brount (Standaard Boekhandel) 1934
De geschiedenis van de speelkaarten - tgv Tentoonstelling 28/09-31/10/1990 in Hasselt Geschiedenis KB - Nationaal Museum v/d speelkaart Turnhout 1990
De geschiedenis van de Volksbond St.-Maternus te Tongeren 1889-1940 Geschiedenis - Heemkunde Mathieu Rutten 1986
De geschiedenis van Diest Geschiedenis - Heemkunde FV regio Diest 2014
De geschiedenis van een Heerlijkheid en van een Geslacht 'Jonckholt' Geschiedenis - Genealogie P. Potargent / Z. Galicia 1987
De geschiedenis van het geslacht Bjorndal (1760-1810) Geschiedenis Trygve Gulbranssen 1948
De geschiedenis van Peer tot aan het einde van de XVIde eeuw Geschiedenis Piet Lauwers 1988
De gouden jaren (1958-1968) Tijdschrift-Geschiedenis De Standaard 2005 12
De Gouden Poort, bloemlezing ten dienste van Middelbaar en Normaalonderwijs : De Ontwikkeling van de Nederlandse Letteren Volkskunde Julien Kuypers 1946 Deel 'C'
De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989 Geschiedenis LGOG-Maastricht 1989
De Gouverneurs-Generaal van de Oostenrijkse Nederlanden Geschiedenis Kredietbank 1987
De Grafelijke Motte te Veurne Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' gebundeld
De Grafheuvels Peer Heemkunde VVV Peer 1989
De grafkunst in Belgisch Limburg. Vloerzerken en -platen met persoonsvoorstellingen (13e - 17e-eeuw) Necrologie Etienne van Caster - Roland Op de Beeck 1981
DE GREZ-DOISEAU et BEAUVECHAIN: Netradyle , Revue du Cercle d'Histoire et de Généalogie ……… Tijdschrift - Genealogie De Grez-Doiseau et Beauvechain 1995 t/m 1996 beide Jg. Nrs. 1 t/m 4
DE GREZ-DOISEAU et BEAUVECHAIN: Netradyle , Revue du Cercle d'Histoire et de Généalogie ……… Tijdschrift - Genealogie De Grez-Doiseau et Beauvechain 1997 2+3+4
DE GREZ-DOISEAU et BEAUVECHAIN: Netradyle , Revue du Cercle d'Histoire et de Généalogie ……… Tijdschrift - Genealogie De Grez-Doiseau et Beauvechain 1998 1
DE GREZ-DOISEAU et BEAUVECHAIN: Netradyle , Revue du Cercle d'Histoire et de Généalogie ……… Tijdschrift - Genealogie De Grez-Doiseau et Beauvechain 2000 3
DE GREZ-DOISEAU et BEAUVECHAIN: Netradyle , Revue du Cercle d'Histoire et de Généalogie ……… Tijdschrift - Genealogie De Grez-Doiseau et Beauvechain 2002 t/m 2005 alle Jg. Nrs. 1 t/m 4
De groei naar een Universiteit in Limburg Geschiedenis Vereniging voor Wetenschappelijk onderwijs in Limburg 1997
De Groote Oorlog Geschiedenis Tijdschrift van ??? 1964-1968 3+4+7+8+9+11+18+21
De Groote Oorlog - Wereldoorlog I Oorlog Jaak Knevels (Peer) 2015
De Groote Oorlog (1914-1918) (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Geschied- en Heemkundige Kring 'De Goede Stede Hamont' vzw 1998
De Groote Oorlog 1914-1918 - Bundeling van kranten / tijdschriften in 3 delen (WO I) Geschiedenis - Oorlogen L. Opdebeek, Antwerpen ? 1921 Deel 1: pag. 1 t/m 480, Deel 2: pag. 481 t/m 860, Deel 3: pag. 861 t/m1936
De Groote Oorlog 1914-1918 - Groot-Nieuwerkerken (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Heemkring Groot-Nieuwerkerken - Luc Schepens 2014
De Groote Oorlog 1914-1918, Groot Nieuwerkerken Geschiedenis - Oorlogen Heemkunde Nieuwerkerken - Luc Schepens 2014
De Groote Oorlog rond de Achelse Kluis - van generaal Deschepper tot de Achelse Kluis (WO I) Geschiedenis - Oorlogen Werkgroep 2014 WOI-verschillende heemkringen uit Belgisch Limburg en Nederlands Nrd.-Brabant 2014
De Grote Oorlog 1914-1918 Groot-Nieuwerkerken (Binderveld, Cosen, Gorssum-Schelfheide, Nieuwerkerken, Weyer) Geschiedenis - Oorlogen Luc Schepens - Heemkring Nieuwerkerken 2014
De Heilige van de dag Hagiografie Het Belang van Limburg 2000 Krantenknipsels
De Heiligen van Geistingen Geschiedenis D. Snijders o.s.c. 1977
De Helden van het Diesters Postgebouw Bronnen - Geschiedenis Sandra Alaerts - FV- regio Diest 2012
De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies - Deel 1 Heraldiek Willy Eeckeman, Derek Shipley - Westvlaams Genootschap Fam.- en Wapenkunde 1983
De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies - Deel 2 Heraldiek Willy Eeckeman, Derek Shipley - Westvlaams Genootschap Fam.- en Wapenkunde 1987 kopie
De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies - Deel 3 Heraldiek Willy Eeckeman, Derek Shipley - Westvlaams Genootschap Fam.- en Wapenkunde 1987
De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies - Deel 4 Heraldiek Willy Eeckeman, Derek Shipley - Westvlaams Genootschap Fam.- en Wapenkunde 1988
De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies - Deel 5 Heraldiek Willy Eeckeman, Derek Shipley - Westvlaams Genootschap Fam.- en Wapenkunde 1989
De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies - Deel 6 Heraldiek Willy Eeckeman, Derek Shipley - Westvlaams Genootschap Fam.- en Wapenkunde 1990
De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies - Deel 7 Heraldiek Willy Eeckeman, Derek Shipley - Westvlaams Genootschap Fam.- en Wapenkunde 1992
De Hoge Motte te Merksem Heemkunde Archaelogica Belgica - overdruk uit 'Het Oude Land van Loon' gebundeld
De hondekar, een verdwenen straatbeeld Geschiedenis Luc Briers - Marcel Schippers 1989
De huismerken Bronnen Bib. Voor Geslacht- en wapenkunde - C. Pama - Mr. H. Reydon 1943 Nr. 02
De Huismerken Heraldiek H. Reydon 1941 2
De huizen van Hoogstrateen, hun waarden en jaarlijkse opbrengst in 1686 - Deel 2 Genealogie - Heemkunde B.W. van Schijndel 1940 Met stambomen, foto's en inhoudsopgave
De huizen van Hoogstraten, hun waarde en jaarlijksche opbrengst in 1686, met aantekeningen, deel 2 Heemkunde B.W. van Schijndel 1940
De IJzerslag 1914 Geschiedenis - Oorlogen Marcel Senesoel 1958
De jaarboeken en kwartaalbladen van het CBG 1947-2010 Tijdschrift - CDR/DVD Centraal Bureau voor Genealogie 2011

Pagina's