Boeken

 • Bestuurlijk Memoriaal/Wetten en Koninklijke Besluiten/Proces Verbaal (Exposé) - Provincie Limburg
 • De Heraldiek van de ridders van het Gulden Vlies: deel 4 + 5 + 6
 • Limburgse families en hun wapens: Deel 2 + 3 – Piet Severijns en Francis Goole
 • Genealogisch register van de abdij van Sint-Truiden
 • Stam VAN LISHOUT – Henri Van Lishout
 • Stam VAN MOLL – Henri Van Lishout
 • Parkkerkhof – Het oude kerkhof van Hasselt
 • 10.000 Simonsen – E.P. Bert Simons
 • 100 jaar Zwartzusters St.-Jan-Berchmanstehuis Hamont
 • 150 jaar Ursulinen Maaseik: Deel 1 + 2
 • De Familie STEVENS – Theo Stevens
 • Bewerkingen parochieregisters van Beverlo: Deel 1: Huwelijken 1567-1900, Deel 2: Geboorten en overlijdens 1567-1900 incl. militairen – Heemkundige Kring Beverlo
 • Aldfaer voor gevorderden – FV-regio Mechelen
 • Nuttige webpagina’s voor genealogen – FV-regio Mechelen
 • Winkler Prins Gezinsatlas – 6de druk (1980)
 • Opera Omnia, een verzameling historische en heemkundige opstellen: Deel 1 + Deel 2 - Geschied- en Heemkundige Kring Thorn (NL)
 • Marcel Sodermans, militair van 2 oorlogen – Peter Sodermans en Jos Sterk
 • Voorouders van Sint-Jan Berchmans en hun nakomelingen – FV regio Diest
 • Honderd vooroudertafels van bekende Vlamingen (100 kwartierstaten) – Henri Sprangers
 • Diverse Inventarissen uitgegeven door Rijksarchief Maastricht (Details op aanvraag)