Pieter Bruegel, een Limburger?!

Pieter Bruegel, een Limburger?!
14:00 tot 16:00
Zaal van 't Kliniekske, Noordlaan 6B, 3600 Winterslag-Genk, Polyvalente zaal 10

De Kon. Ver. Familiekunde Vlaanderen – Provincie Limburg vzw,
nodigt u vriendelijk uit op een boeiende lezing door Jo Corstjens en Paul Capals.

Jo Corstjens studeerde geschiedenis en economie aan de KULeuven.
In het dagelijks leven probeert hij leerlingen van het middelbaar onderwijs kennis bij te brengen.
In zijn vrije tijd is Jo onder meer actief rond de Duitse Orde, de Bokkenrijders en in de heemkundige kringen van Bree, Meeuwen, Gruitrode...


Paul Capals is al decennialang de inspirerende roerganger van de Bruegelkring in Peer en zeer betrokken bij de lokale afdeling van Natuurpunt. In 1994 richtte Paul Capals, samen met een 9-tal medestanders, deze Pieter Bruegelkring op.


Op 5 september 2019 was het precies 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude in Brussel overleed. Het is slechts één van de weinige feiten die met zekerheid over zijn leven bekend is. Zelden is er een schilder geweest over wie zoveel werd geschreven, maar zo weinig is geweten. Natuurlijk kennen we allemaal zijn wereldvermaarde schilderijen zoals de Boerenbruiloft of de Boerendans. Het heeft de mythe van de “Boeren-Bruegel” doen ontstaan. Maar wie was Pieter Bruegel in werkelijkheid? Waar werd hij geboren? Zijn biografen Ludovico Guicciardini en Giorgio Vasari schreven dat hij afkomstig was van Breda: Pietro Bru(u)eghel di Breda. Lange tijd werd aangenomen dat hiermee de Brabantse stad werd bedoeld. Karel van Mander, auteur van het Schilder-Boeck (Haarlem, 1604) voegde hier nog aan toe: Pieter Brueghel, den welcken is geboren niet wijt van Breda... in Brabant in een onbekent dorp gheheten Brueghel. Na een uitvoerig bronnenonderzoek hebben Paul Capals, Jo Corstjens en Jos Henckens kunnen aantonen dat Grote-Brogel destijds Brueg(h)el en het stadje Bree in humanistische kringen Breda werden genoemd. Probleem is echter dat beide plaatsen niet in (het voormalige hertogdom) Brabant waren gelegen, maar de onderzoekers stelden vast dat Karel van Mander zich heeft laten misleiden. Zij voeren ook andere argumenten aan die doen vermoeden dat Pieter Bruegel wel degelijk een Limburger was, afkomstig uit de onmiddellijke omgeving van Bree.


Graag willen zij hun bevindingen, weergegeven in het onlangs verschenen boek: Pieter Bruegel, een Limburger?! De verborgen jeugd van een beroemd schilder Een kritische analyse van de bronnen kenbaar maken. De sprekers zullen uiteraard ook uitweiden over het beroemde oeuvre van Pieter Bruegel, de mythevorming rondom zijn persoon en zijn betekenis in de kunstgeschiedenis.


U kan het rijk geïllustreerde boek (hardcover, 192 pagina’s in fullcolor, formaat 24 x 32 cm) aankopen door 30 € (plus event. 8,65 € verzendingskosten) over te maken op rekeningnr. BE51 7350 0804 8762 ten name van de Pieter Bruegelkring in Peer met vermelding van uw naam en adres.
Uiteraard zal het boek ook na afloop van de lezing verkrijgbaar zijn.

Toegangsprijs
Gratis toegang voor leden van de organiserende vereniging; niet-leden betalen 3 EUR